SRO - Net2E
Về trang chủ
Nhiệm vụ thành Alexandria
Cập nhật lúc 23-09-2014 15:12:21
 Quest Map Alexandria theo hệ thống NPC
 
I.                   Bác sỹ Renenutet
1.      Công cụ chữa trị vết thương:
-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 chiếc răng nanh Blood Hyena
-          Phần thưởng:              EXP 10510528/ SP 1500/ 4856 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Renenutet
-          Quái vật liên quan:      Blood Hyena
2.      Đơn thuốc 1:
-          Nhiệm vụ:                   chuyển đơn thuốc cho Thầy thuốc của LM bảo tiêu
-          Phần thưởng:              EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Renenutet và Titi
-          Quái vật liên quan:      không có
3.      Công cụ nghi lễ:
-          Nhiệm vụ:                   thu thập 50 vật trang trí kỳ lạ từ quái vật
-          Phần thưởng:              EXP 18676935/ SP 2100/ 4681 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Renenutet
-          Quái vật liên quan:      Sand Raider
4.      Vị linh mục bị mất tích 2:
-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với nhân viên tài chính Maneto
-          Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Renenutet và Maneto
-          Quái vật liên quan:      không có
5.      Tin tức đau lòng 2:
-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với nhân viên tài chính Maneto
-          Phần thưởng:             EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Renenutet và Maneto
-          Quái vật liên quan:      không có
6.      Sự thật về những tin đồn lạ 1:
-          Nhiệm vụ:       thu thập 50 mẫu từ Dark Khepri và 50 mẫu từ Desert Bug
-          Phần thưởng:              EXP 19814361/ SP 2300/ 4768 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Renenutet
-          Quái vật liên quan:      Dark Khepri / Desert Bug
7.      Sự thật về những tin đồn lạ 2:
-          Nhiệm vụ:       thu thập 50 mẫu từ Dark Sandman, 50 mẫu từ Blood Sandman và 50 mẫu từ Blood Hyena
-          Phần thưởng:              EXP 63063169/ SP 3500/ 7284 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Renenutet
-          Quái vật liên quan:      Dark Sandman / Blood Sandman / Blood Hyena
8.      Sự thật về những tin đồn lạ 3:
-          Nhiệm vụ:thu thập 50 mẫu từ Ure’uth, 50 mẫu từ Mehen và 50 mẫu từ Aker
-          Phần thưởng:              EXP 64955062/ SP 3600/ 7350 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Renenutet
-          Quái vật liên quan:      Ure’uth / Mehen / Aker
9.      Deranged Mentuhotep:
-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Thống đốc Ai Cập
-          Phần thưởng:              EXP 10204396/ SP 1400/ 2406 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Renenutet và Senmute
Quái vật liên quan:      không có
II.                Thầy thuốc Titi:
1.      Đơn thuốc 2:
-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 chiếc vẩy Ure’uth
-          Phần thưởng:              EXP 10510528/ SP 1500/ 4856 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Titi
-          Quái vật liên quan:      Ure’uth
2.      Bông hoa chờ đợi:
-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 hoa loa kèn nước
-          Phần thưởng:              EXP 9338467/ SP 1100/ 4681 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Titi
-          Quái vật liên quan:      Sand Raider
3.      Thảo dược bí mật:
-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 nọc độc màu đỏ của Sand Sting
-          Phần thưởng:              EXP 11829691/ SP 1900/ 5031 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Titi
-          Quái vật liên quan:      Sand Sting
4.      Đơn thuốc 3:
-          Nhiệm vụ:                   chuyển đơn thuốc cho Bác sỹ
-          Phần thưởng:              EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Titi và Renenutet
-          Quái vật liên quan:      không có
5.      Ký ức về tình yêu với người chồng 2:
-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 mảnh giấy bẩn
-          Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 4725 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Titi
-          Quái vật liên quan:      Cruel Raider
6.      Phiếu thanh toán thuế của Thương nhân buôn dược liệu:
-          Nhiệm vụ:                   chuyển bao vàng của Titi tới Maneto
-          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Titi và Maneto
-          Quái vật liên quan:      không có
7.      Thuốc cho đàn ngựa 2:
-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 70 chất lỏng cơ thể của Hyena
-          Phần thưởng:              EXP 10510528/ SP 1500/ 48556 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Titi
Quái vật liên quan:      Blood Hyena
8.      Phiếu thanh toán thuế của Thương nhân buôn dược liệu:
-          Nhiệm vụ:                   chuyển bao vàng của Titi tới Maneto
-          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Titi và Maneto
-          Quái vật liên quan:      không có
9.      Vận chuyển dược liệu cho thương nhân buôn vũ khí:
-          Nhiệm vụ:                   chuyển bao dược liệu tới Hemake
-          Phần thưởng:              EXP 5412921/ SP 1100/ 2450 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Titi và Hemaka
Quái vật liên quan:      không có
10.  Vận chuyển dược liệu cho chủ hàng tạp hóa:
-          Nhiệm vụ:                   chuyển bao dược liệu tới Melit
-          Phần thưởng:              EXP 5412921/ SP 1100/ 2450 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Titi và Melit
-          Quái vật liên quan:      không có
11. Ký ức về tình yêu với người chồng 3:
-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 bột của Weneg
-          Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 4725 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Titi
-          Quái vật liên quan:      Weneg
12. Phản hồi của Titi 2:
-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 cát mịn
-          Phần thưởng:              EXP 11485137/ SP 1800/ 4987 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Titi
-          Quái vật liên quan:      Sylakenth
13. Thuốc cho đàn ngựa 3:
-          Nhiệm vụ: chuyển phương pháp khắc phục bệnh truyền nhiễm cho Nefret
-          Phần thưởng:              EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Titi và Nefret
-          Quái vật liên quan:      không có
14. Phản hồi của Titi 3:
-          Nhiệm vụ:                   chuyển phản hồi của Titi tới người quản kho
-          Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Titi và Khamererne
-          Quái vật liên quan:      không có
III.             Turian - lính Ai Cập:
1.      Trở thành một vị thần 1:
-          Nhiệm vụ:                   săn 300 Unegs
-          Phần thưởng:              EXP 2801540/ SP 250/ 14043 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
-          NPC liên quan:            Turian
-          Quái vật liên quan:      Uneg
2.      Trở thành một vị thần 2:
-          Nhiệm vụ:                   săn 300 Sand Raider
-          Phần thưởng:              EXP 2801540/ SP 250/ 14043 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
-          NPC liên quan:            Turian
-          Quái vật liên quan:      Sand Raider
3.      Tập luyện khởi động cùng Tathen:
-          Nhiệm vụ:                   săn 300 Tathens
-          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 400/ 23625 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
-          NPC liên quan:            Turian
-          Quái vật liên quan:      Tathen
4.      Tập luyện khởi động cùng Weneg:
-          Nhiệm vụ:                   săn 500 Wenegs
-          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 400/ 23625 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
-          NPC liên quan:            Turian
-          Quái vật liên quan:      Weneg
5.      Tập luyện khởi động cùng Cruel Raider:
-          Nhiệm vụ:                   săn 500 Cruel Raiders
-          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 400/ 23625 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
-          NPC liên quan:            Turian
-          Quái vật liên quan:      Cruel Raider
6.      Tập luyện khởi động cùng Tenen:
-          Nhiệm vụ:                   săn 500 Tenens
-          Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 500/ 23843 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
-          NPC liên quan:            Turian
-          Quái vật liên quan:      Tenen
7.      Tập luyện khởi động cùng Wind Spider:
-          Nhiệm vụ:                   săn 500 Wind Spiders
-          Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 500/ 23843 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
-          NPC liên quan:            Turian
-          Quái vật liên quan:      Wind Spiders
8.      Tập luyện khởi động cùng Dark Scout:
-          Nhiệm vụ:                   săn 500 Dark Scouts
-          Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 500/ 23843 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
-          NPC liên quan:            Turian
-          Quái vật liên quan:      Dark Scouts
IV.             Nefret - Người bán ngựa:
1.      Vật phẩm trang trí quan tài:
-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 30
-          Phần thưởng:              EXP 12184582/ SP 2000/ 5075 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Nefret
-          Quái vật liên quan:      Akeru
2.      Thức ăn cho đàn ngựa:
-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100
-          Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 4725 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Nefret
-          Quái vật liên quan:      Dark Khepri
3.      Thuốc cho đàn ngựa 1:
-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Thầy thuốc của LM Hunter
-          Phần thưởng:              EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Nefret và Titi
-          Quái vật liên quan:      không có
4.      Thuốc nhuộm Bạch Mã 2:
-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 chất lỏng cơ thể của quái vật
-          Phần thưởng:              EXP 11150619/ SP 1700/ 4943 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Nefret
-          Quái vật liên quan:      Sand Bug
5.      Thuốc nhuộm Bạch Mã 3:
-          Nhiệm vụ:                   chuyển thuốc nhuộm bạch mã cho chủ LM bảo tiêu
-          Phần thưởng:              EXP 5575309/ SP 1200/ 2471 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Nefret và Narmer
-          Quái vật liên quan:      không có
V.                Khamererne - Quản kho:
1.      Vận chuyển hàng lưu trữ và hóa đơn:
-          Nhiệm vụ: vận chuyển hàng lưu trữ và hóa đơn cho người quản lý thư viện
-          Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Khamererne và Ahha
-          Quái vật liên quan:      không có
2.      Vật phẩm lưu trữ:
-          Nhiệm vụ:       vận chuyển hàng lưu trữ và bổ sung hóa đơn tới Thương gia
-          Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Khamererne và Wasdi
-          Quái vật liên quan:      không có
3.      Phản hồi của Titi:
-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Titi
-          Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Khamererne và Titi
Quái vật liên quan:      không có
4.      Phản hồi của Wasdi:
-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Wasdi
-          Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Khamererne và Wasdi
Quái vật liên quan:      không có
5.      Phản hồi của Melit:
-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Melit
-          Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Khamererne và Melit
-          Quái vật liên quan:      không có
VI.             Elia - Quản lý các hội:
1.       Thời gian của sự suy thoái kinh tế:
-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 thanh gươm của quái vật sa mạc
-          Phần thưởng:              EXP 12184582/ SP 2000/ 5075 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Elia
-          Quái vật liên quan:      Akeru
2.      Cuốn sách không trở lại 2:
-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 mảnh rách của cuốn sách
-          Phần thưởng:              EXP 11150619/ SP 1700/ 4943 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Elia
-          Quái vật liên quan:      Sand Bug
3.      Cuốn sách không trở lại 3:
-          Nhiệm vụ:                   chuyển cuốn sách nát cho Người quản lý thư viện
-          Phần thưởng:              EXP 5575309/ SP 1200/ 2471 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Elia và Ahha
-          Quái vật liên quan:      không có
VII.          Tausert - Chủ liên minh Đạo Tặc: Những chỉ thị công đoàn bị mất
-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 1 đề nghị bí mật
-          Phần thưởng:              EXP 12184582/ SP 2000/ 5075 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Tausert
-          Quái vật liên quan:      Akeru
VIII.       Asagon - Quản kho: Vật phẩm của giấy chứng nhận
-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 ngực của Sandman
-          Phần thưởng:              EXP 10204396/ SP 1300/ 4812 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Asagon
-          Quái vật liên quan:      Dark Sandman
IX.             Kamori - Lính Ai Cập:
1.      Tập luyện cùng Dark Khepri:
-          Nhiệm vụ:                   săn 800 Dark Khepris
-          Phần thưởng:              EXP 7694897/ SP 450/ 37800 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
-          NPC liên quan:            Kamori
-          Quái vật liên quan:      Dark Khepri
2.      Tập luyện cùng Desert Bug:
-          Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs
-          Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
-          NPC liên quan:            Kamori
-          Quái vật liên quan:      Desert Bug
3.      Tập luyện cùng Camel Spider:
-          Nhiệm vụ:                   săn 800 Camel Spiders
-          Phần thưởng:              EXP 8163517/ SP 650/ 38500 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
-          NPC liên quan:            Kamori
-          Quái vật liên quan:      Camel Spider
4.      Tập luyện cùng Dark Sandman:
-          Nhiệm vụ:                   săn 800 Dark Sandmen
-          Phần thưởng:              EXP 8163517/ SP 650/ 38500 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
-          NPC liên quan:            Kamori
-          Quái vật liên quan:      Dark Sandman
5.      Tập luyện cùng Blood Sandman:
-          Nhiệm vụ:                   săn 800 Blood Sandmen
-          Phần thưởng:              EXP 8408422/ SP 750/ 38850 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
-          NPC liên quan:            Kamori
-          Quái vật liên quan:      Blood Sandman
6.      Tập luyện cùng Dark Sandman:
-          Nhiệm vụ:                   săn 800 Blood Hyenas
-          Phần thưởng:              EXP 8408422/ SP 750/ 38850 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
-          NPC liên quan:            Kamori
-          Quái vật liên quan:      Blood Hyenas
7.      Tập luyện cùng Ure’uth:
-          Nhiệm vụ:                   săn 800 Ure’uth
-          Phần thưởng:              EXP 8408422/ SP 750/ 38850 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
-          NPC liên quan:            Kamori
-          Quái vật liên quan:      Ure’uth
8.      Tập luyện cùng Mehens:
-          Nhiệm vụ:                   săn 800 Mehens
-          Phần thưởng:              EXP 8660675/ SP 850/ 39200 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
-          NPC liên quan:            Kamori
-          Quái vật liên quan:      Mehen
9.      Tập luyện cùng Aker:
-          Nhiệm vụ:                   săn 800 Akers
-          Phần thưởng:              EXP 8660675/ SP 850/ 39200 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
-          NPC liên quan:            Kamori
-          Quái vật liên quan:      Aker
X.                Kapra - Chủ hàng tạp hóa:
1.  Vật liệu cho cái hộp:
-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 da lạc đà
-          Phần thưởng:              EXP 10204396/ SP 1400/ 4812 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Kapra
-          Quái vật liên quan:      Camel Spider
2.  Bộ quần áo tốt nhất 2:
-          Nhiệm vụ: tìm kiếm 30 vảy màu xanh trong suốt và 50 da cứng màu đen của quái vật
-          Phần thưởng:              EXP 10510528/ SP 1500/ 4856 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Kapra
-          Quái vật liên quan:      Ure’uth / Blood Hyena
3.  Bộ quần áo tốt nhất 3:
-          Nhiệm vụ:                   chuyển bộ đồ quý tộc tới cho chủ LM bảo tiêu
-          Phần thưởng:              EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Kapra và Narmer
-          Quái vật liên quan:      không có
XI.             Thiara - Thương nhân buôn dược liệu:
1.      Sự lừa đảo không thể tha thứ 1:
-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Thương nhân buôn vũ khí
-          Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Thiara và Chunmoo
-          Quái vật liên quan:      không có
2.      Lọ thuốc nước mùa xuân:
-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 nước mùa xuân ma thuật
-          Phần thưởng:              EXP 10204396/ SP 1400/ 4812 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Thiara
-          Quái vật liên quan:      Dark Sandman
3.      Sự lừa đảo không thể tha thứ 3:
-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 30 nọc độc của sâu quỷ
-          Phần thưởng:              EXP 12550119/ SP 2100/ 5118 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Thiara
-          Quái vật liên quan:      Devil Worm
4.      Sự lừa đảo không thể tha thứ 4:
-          Nhiệm vụ:       chuyển chiếc vòng đeo tay độc cho thương nhân buôn vũ khí
-          Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Thiara và Chunmoo
-          Quái vật liên quan:      không có
5.      Sự lừa đảo không thể tha thứ 6:
-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 bột của sâu quỷ
-          Phần thưởng:              EXP 12550119/ SP 2100/ 5118 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Thiara
-          Quái vật liên quan:      Devil Worm
6.      Sự lừa đảo không thể tha thứ 7:
-          Nhiệm vụ:                   chuyển lọ thuốc giải độc đắng
-          Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Thiara và Chunmoo
-          Quái vật liên quan:      không có
7.      Phản hồi của Thiara 2:
-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm ? độc từ quái vật Aknish
-          Phần thưởng:              EXP 11485137/ SP 1800/ 4987 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Thiara
-          Quái vật liên quan:      Aknish
8.      Lọ thuốc tình yêu 2:
-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 nhựa của quái vật
-          Phần thưởng:              EXP 9907180/ SP 1300/ 4768 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Thiara
-          Quái vật liên quan:      Desert Bug
9.      Phản hồi của Thiara 3:
-          Nhiệm vụ:                   chuyển phản hồi của Thiara tới Hemaka
-          Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Thiara và Hemaka
-          Quái vật liên quan:      không có
10. Lọ thuốc tình yêu 3:
-          Nhiệm vụ:                   chuyển lọ thuốc cho chủ LM bảo tiêu
-          Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Thiara và Narmer
-          Quái vật liên quan:      không có
XII.          Chunmoo - Thương nhân buôn vũ khí:
1.      Sự lừa đảo không thể tha thứ 2:
-          Nhiệm vụ:       chuyển trang sức đắt tiền cho Thương nhân buôn dược liệu
-          Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Chunmoo và Thiara
-          Quái vật liên quan:      không có
2.      Hoàn thiện vật liệu cao bóng:
-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 5 vật liệu hoàn thiện ma thuật
-          Phần thưởng:              EXP 10204396/ SP 1400/ 4812 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Chunmoo
-          Quái vật liên quan:      Dark Sandman / Blood Sandman
3.      Sự lừa đảo không thể tha thứ 5:
-          Nhiệm vụ:                   chuyển lời xin lỗi về sự giao hàng lỗi tới Thương nhân buôn dược liệu
-          Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Chunmoo và Thiara
-          Quái vật liên quan:      không có
4.      Phản hồi của Chunmoo 2:
-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 70 đùi của quái vật Aknish
-          Phần thưởng:              EXP 11485137/ SP 1800/ 4987 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Chunmoo
-          Quái vật liên quan:      Aknish
5.      Phản hồi của Chunmoo 3:
-          Nhiệm vụ:                   chuyển phản hồi của Chunmoo tới Hemaka
-          Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Chunmoo và Hemake
-          Quái vật liên quan:      không có
XIII.       Ahha - Người quản lý thư viện:
1.      Yêu cầu của Librarian:
-          Nhiệm vụ:                   săn 80 Dark Scouts
-          Phần thưởng:              EXP 9907180/ SP 1300/ 3815 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Librarian
-          Quái vật liên quan:      Dark Scouts
2.      Cuốn sách không trở lại:
-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Người quản lý các Hội
-          Phần thưởng:              EXP 5575309/ SP 1200/ 2471 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Ahha và Elia
-          Quái vật liên quan:      không có
3.      Tiểu thuyết của người anh hùng:
-          Nhiệm vụ:                   săn 100 sâu quỷ
-          Phần thưởng:              EXP 12550119/ SP 2100/ 5118 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Ahha
-          Quái vật liên quan:      Devil Worm
4.      Lệ phí dịch vụ bổ sung hóa đơn:
-          Nhiệm vụ:                   chuyển bao vàng của Ahha tới Khamererne
-          Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Ahha và Khamererne
-          Quái vật liên quan:      không có
5.      Lời thú tội của tình yêu 2:
-          Nhiệm vụ:                   tiêu diệt 100 quái vật Sylakens
-          Phần thưởng:              EXP 11829691/ SP 1900/ 5031 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Ahha
-          Quái vật liên quan:      Sylaken
6.      Lời thú tội của tình yêu 3:
-          Nhiệm vụ:       chuyển lời của người quản lý thư viện tới chủ LM bảo tiêu
-          Phần thưởng:              EXP 5914845/ SP 1400/ 2515 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Ahha và Narmer
-          Quái vật liên quan:      không có
XIV.       Maneto - Nhân viên tài chính:
1.      Ký ức về tình yêu với người chồng 1:
-          Nhiệm vụ:                   săn 80 Dark Scouts
-          Phần thưởng:              EXP 9907180/ SP 1300/ 3815 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Librarian
-          Quái vật liên quan:      Dark Scouts
2.      Thông báo thuế của thương nhân buôn vũ khí:
-          Nhiệm vụ:                   chuyển thông báo thuế quá hạn tới Hemaka
-          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Maneto và Hemaka
-          Quái vật liên quan:      không có
3.      Thông báo thuế của thương nhân buôn tạp hóa:
-          Nhiệm vụ:                   chuyển thông báo thuế tới Melit
-          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Maneto và Melit
-          Quái vật liên quan:      không có
4.      Thông báo thuế của thương nhân buôn dược liệu:
-          Nhiệm vụ:                   chuyển thông báo thuế quá hạn tới Titi
-          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Maneto và Hemaka
-          Quái vật liên quan:      không có
5.      Thông báo thuế của thương gia:
-          Nhiệm vụ:                   chuyển thông báo thuế quá hạn tới Wasdi
-          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Maneto và Wasdi
-          Quái vật liên quan:      không có
6.      Phản đối con trai ngài Thống đốc:
-          Nhiệm vụ:                   chuyển lời nhắn của Maneto tới Thống đốc Ai Cập
-          Phần thưởng:              EXP 9338467/ SP 1100/ 2340 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Maneto và Senmute
-          Quái vật liên quan:      không có
7.      Dừng nghi lễ:
-          Nhiệm vụ:                   tiêu diệt 50 quái vật Uneg và 50 Sand Raiders
-          Phần thưởng:              EXP 18676935/ SP 2100/ 4681 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Maneto
-          Quái vật liên quan:      Uneg / Sand Raider
8.      Dấu vết của Berenice:
-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 1 y phục rách của Berenice
-          Phần thưởng:              EXP 19237244/ SP 2200/ 4725 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Maneto
-          Quái vật liên quan:      Tathen
9.      Tin tức đau lòng 1:
-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Bác sỹ Renenutet
-          Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Maneto và Renenutet
-          Quái vật liên quan:      không có
10. Cảm giác bất ổn:
-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Thống đốc Ai Cập
-          Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Maneto và Senmute
-          Quái vật liên quan:      không có
 
XV.          Melit - Chủ hàng tạp hóa:
1.      Phiếu thanh toán thuế của chủ hàng tạp hóa 1:
-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 vật phẩm vàng đã bị đánh cắp
-          Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 4725 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Melit
-          Quái vật liên quan:      Cruel Raider
2.      Hàng hóa bị đánh cắp:
-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 60 hàng hóa của Melit
-          Phần thưởng:              EXP 10825843/ SP 1600/ 4900 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Melit
-          Quái vật liên quan:      Mehen
3.      Phiếu thanh toán thuế của chủ hàng tạp hóa 2:
-          Nhiệm vụ:                   chuyển ? trang trí lộng lẫy cho Nhân viên tài chính
-          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Melit và Maneto
-          Quái vật liên quan:      không có
4.      Phản ứng của Melit 2:
-          Nhiệm vụ:                   chuyển phản hồi của Melit cho quản kho
-          Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Melit và Khamererne
-          Quái vật liên quan:      không có
5.      Cuốn sách bị thất lạc 2:
-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 chiếc hộp của Melit
-          Phần thưởng:              EXP 9907180/ SP 1300/ 4768 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Melit
-          Quái vật liên quan:      Tenen / Wind Spider / Dark Scout
6.      Cuốn sách bị thất lạc 3:
-          Nhiệm vụ:                   chuyển cuốn sách tới Snefru
-          Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Melit và Snefru
-          Quái vật liên quan:      không có
XVI.       Senmute - Thống đốc Ai Cập:
1.      Sự hy sinh đáng ngờ:
-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 thịt mục nát
-          Phần thưởng:              EXP 18676935/ SP 2100/ 4681 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Senmute
-          Quái vật liên quan:      Uneg
2.      Tin đồn về các vị thần:
-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với lính Ai Cập Turian
-          Phần thưởng:              EXP 466923/ SP 150/ 2340 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Senmute và Turian
-          Quái vật liên quan:      không có
3.      Gặp gỡ thống đốc 2:
-          Nhiệm vụ:                   tiêu diệt 50 quái vật Unegs
-          Phần thưởng:              EXP 9338467/ SP 1100/ 2340 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Senmute
-          Quái vật liên quan:      Uneg
4.      Món quà từ thiên đường 2:
-          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 viên đá quý từ sâu quỷ
-          Phần thưởng:              EXP 12550119/ SP 2100/ 5118 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Senmute
-          Quái vật liên quan:      Devil Worm
5.      Món quà từ thiên đường 3:
-          Nhiệm vụ:                   chuyển món quà từ Thống đốc tới chủ LM bảo tiêu
-          Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng
-          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
-          NPC liên quan:            Senmute và Narmer
-          Quái vật liên quan:      không có
6.      Vị linh mục bị mất tích 1:
-          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Bác sỹ Renenutet
-          Phần thưởng: