SRO - Net2E
Về trang chủ
Hệ thống trang bị - Châu Âu - TSwordEU
Cập nhật lúc 23-09-2014 15:52:02
 TSwordEU
HÌNH ẢNH
TÊN MÓN ĐỒ
CẤP ĐỘ YÊU CẦU
CHỦNG LOẠI
GIÁ TRỊ
CHỦNG TỘC
CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ
GIÁ
TrườngKiếmThiên Long
101
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
11
10158000
TrườngKiếmThiênThố
98
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
10
9187000
TrườngKiếmKìnhNgư
94
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
10
8174000
TrườngKiếm Kim Ngưu
90
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
10
7214000
TrườngKiếmLinhMiêu
85
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
9
6238000
TrườngKiếmTrườngXà
80
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
9
5328000
TrườngKiếmThiênYết
76
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
9
4491000
TrườngKiếmPhongMụcPhu
72
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
8
3623000
TrườngKiếmPhongNgựPhu
68
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
8
2896000
TrườngKiếmPhongXửNữ
64
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
8
1915000
TrườngKiếm Kim Hồ Ly
60
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
7
1216000
TrườngKiếm Kim CựTước
56
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
7
981000
TrườngKiếm Kim ThiênBình
52
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
7
766000
TrườngKiếmĐạiHùng
48
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
6
591000
TrườngKiếmThiênHữu
45
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
6
486000
TrườngKiếmCựGiải
42
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
6
389000
TrườngKiếm Song KỳLân
38
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
5
284000
TrườngKiếm Song Tam Thân
35
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
5
222500
TrườngKiếm Song BảoBình
32
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
5
167000
TrườngKiếm Ô Nha
29
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
4
121500
TrườngKiếmDạKhuyển
26
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
4
88500
TrườngKiếmBạchDương
24
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
4
69000
TrườngKiếmThiênƯng
21
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
3
43000
TrườngKiếmTiênTử
18
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
3
25500
TrườngKiếm Song Tử
16
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
3
17000
TrườngKiếm Ma Kết
13
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
2
8750
TrườngKiếmThiênNga
10
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
2
4250
TrườngKiếm Song Ngư
8
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
2
3750
TrườngKiếmThiênTiễn
5
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
1
2750
TrườngKiếmXáKhuyển
3
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
1
1750
TrườngKiếmNhânMã
1
Trườngkiếm
Đồthường
ChâuÂu
1
990