SRO - Net2E
Về trang chủ
Hệ thống trang bị - Trung Hoa - Thương
Cập nhật lúc 23-09-2014 15:37:13
 Thương

 

HÌNH ẢNH
TÊN MÓN ĐỒ
CẤP ĐỘ YÊU CẦU
CHỦNG LOẠI
GIÁ TRỊ
CHỦNG TỘC
CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ
GIÁ
KimCươngVôẢnhThương
101
Thương
Đồthường
Châu Á
11
10158000
ThiênSátĐiêu Kim Thương
98
Thương
Đồthường
Châu Á
10
9187000
ThiênHồnĐiêu Kim Thương
94
Thương
Đồthường
Châu Á
10
8174000
ThiênNguyênĐiêu Kim Thương
90
Thương
Đồthường
Châu Á
10
7214000
ThiênĐạoHỏaTiêmThương
85
Thương
Đồthường
Châu Á
9
6238000
ChínhĐạoHỏaTiêmThương
80
Thương
Đồthường
Châu Á
9
5328000
MaĐạoHỏaTiêmThương
76
Thương
Đồthường
Châu Á
9
4491000
LưỡngNghĩaThầnHànhThương
72
Thương
Đồthường
Châu Á
8
3623000
TửNgọThầnHànhThương
68
Thương
Đồthường
Châu Á
8
2896000
CànKhônThầnHànhThương
64
Thương
Đồthường
Châu Á
8
1915000
Thanh Long Phi BáoMẫu
60
Thương
Đồthường
Châu Á
7
1216000
ChuTước Phi BáoMẫu
56
Thương
Đồthường
Châu Á
7
981000
TruyHồn Phi BáoMẫu
52
Thương
Đồthường
Châu Á
7
766000
DịchPhong Kim HồnThương
48
Thương
Đồthường
Châu Á
6
591000
CuồngPhong Kim HồnThương
45
Thương
Đồthường
Châu Á
6
486000
HuyềnPhong Kim HồnThương
42
Thương
Đồthường
Châu Á
6
389000
LôiĐiệnPhươngThiênKích
38
Thương
Đồthường
Châu Á
5
284000
HắcTuyếtPhươngThiênKích
35
Thương
Đồthường
Châu Á
5
222500
XíchHỏaPhươngThiênKích
32
Thương
Đồthường
Châu Á
5
167000
UyVũCửu Long Thương
29
Thương
Đồthường
Châu Á
4
121500
TrungDũngBát Long Thương
26
Thương
Đồthường
Châu Á
4
88500
ThầnLựcThất Long Thương
24
Thương
Đồthường
Châu Á
4
69000
TruyHồnĐộcXàMâu
21
Thương
Đồthường
Châu Á
3
43000
ĐoạtMệnh Phi XàMâu
18
Thương
Đồthường
Châu Á
3
25500
HànPhongHoaXàMâu
16
Thương
Đồthường
Châu Á
3
17000
TrọngThanhĐồngGiáo
13
Thương
Đồthường
Châu Á
2
8750
ĐạiThanhĐồngGiáo
10
Thương
Đồthường
Châu Á
2
4250
TiểuThanhĐồngGiáo
8
Thương
Đồthường
Châu Á
2
3750
HìnhNguyệtThương
5
Thương
Đồthường
Châu Á
1
2750
LuânNguyệtThương
3
Thương
Đồthường
Châu Á
1
1750
NguyệtNhaThương
1
Thương
Đồthường
Châu Á
1
990