SRO - Net2E
Về trang chủ
Hệ thống trang bị - Châu Âu - HarpEU
Cập nhật lúc 23-09-2014 15:45:10
 HarpEU
HÌNH ẢNH
TÊN MÓN ĐỒ
CẤP ĐỘ YÊU CẦU
CHỦNG LOẠI
GIÁ TRỊ
CHỦNG TỘC
CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ
GIÁ
PhongCầmThiên Long
101
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
11
10158000
PhongCầmThiênThố
98
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
10
9187000
PhongCầmKìnhNgư
94
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
10
8174000
PhongCầm Kim Ngưu
90
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
10
7214000
PhongCầmLinhMiêu
85
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
9
6238000
PhongCầmTrườngXà
80
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
9
5328000
PhongCầmThiênYết
76
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
9
4491000
PhongCầmPhongMụcPhu
72
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
8
3623000
PhongCầmPhongNgựPhu
68
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
8
2896000
PhongCầmPhongXửNữ
64
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
8
1915000
PhongCầm Kim Hồ Ly
60
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
7
1216000
PhongCầm Kim CựTước
56
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
7
981000
PhongCầm Kim ThiênBình
52
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
7
766000
PhongCầmĐạiHùng
48
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
6
591000
PhongCầmThiênHữu
45
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
6
486000
PhongCầmCựGiải
42
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
6
389000
PhongCầm Song KỳLân
38
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
5
284000
PhongCầm Song Tam Thân
35
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
5
222500
PhongCầm Song BảoBình
32
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
5
167000
PhongCầm Ô Nha
29
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
4
121500
PhongCầmDạKhuyển
26
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
4
88500
PhongCầmBạchDương
24
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
4
69000
PhongCầmThiênƯng
21
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
3
43000
PhongCầmTiênTử
18
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
3
25500
PhongCầm Song Tử
16
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
3
17000
PhongCầm Ma Kết
13
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
2
8750
PhongCầmThiênNga
10
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
2
4250
PhongCầm Song Ngư
8
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
2
3750
PhongCầmThiênTiễn
5
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
1
2750
PhongCầmXáKhuyển
3
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
1
1750
PhongCầmNhânMã
1
Phongcầm
Đồthường
ChâuÂu
1
990