SRO - Net2E
Về trang chủ
Hệ thống trang bị - Châu Âu - TStaffEU
Cập nhật lúc 23-09-2014 15:51:14

TStaffEU

HÌNH ẢNH
TÊN MÓN ĐỒ
CẤP ĐỘ YÊU CẦU
CHỦNG LOẠI
GIÁ TRỊ
CHỦNG TỘC
CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ
GIÁ
PhápTrượngThiên Long
101
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
11
10158000
PhápTrượngThiênThố
98
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
10
9187000
PhápTrượngKìnhNgư
94
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
10
8174000
PhápTrượng Kim Ngưu
90
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
10
7214000
PhápTrượngLinhMiêu
85
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
9
6238000
PhápTrượngTrườngXà
80
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
9
5328000
PhápTrượngThiênYết
76
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
9
4491000
PhápTrượngPhongMụcPhu
72
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
8
3623000
PhápTrượngPhongNgựPhu
68
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
8
2896000
PhápTrượngPhongXửNữ
64
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
8
1915000
PhápTrượng Kim Hồ Ly
60
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
7
1216000
PhápTrượng Kim CựTước
56
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
7
981000
PhápTrượng Kim ThiênBình
52
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
7
766000
PhápTrượngĐạiHùng
48
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
6
591000
PhápTrượngThiênHữu
45
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
6
486000
PhápTrượngCựGiải
42
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
6
389000
PhápTrượng Song KỳLân
38
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
5
284000
PhápTrượng Song Tam Thân
35
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
5
222500
PhápTrượng Song BảoBình
32
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
5
167000
PhápTrượng Ô Nha
29
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
4
121500
PhápTrượngDạKhuyển
26
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
4
88500
PhápTrượngBạchDương
24
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
4
69000
PhápTrượngThiênƯng
21
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
3
43000
PhápTrượngTiênTử
18
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
3
25500
PhápTrượng Song Tử
16
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
3
17000
PhápTrượng Ma Kết
13
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
2
8750
PhápTrượngThiênNga
10
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
2
4250
PhápTrượng Song Ngư
8
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
2
3750
PhápTrượngThiênTiễn
5
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
1
2750
PhápTrượngXáKhuyển
3
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
1
1750
PhápTrượngNhânMã
1
Pháptrượng
Đồthường
ChâuÂu
1
990