SRO - Net2E
Về trang chủ
Hệ thống trang bị - Châu Âu - DStaffEU
Cập nhật lúc 23-09-2014 15:43:03
 

DStaffEU

HÌNH ẢNH
TÊN MÓN ĐỒ
CẤP ĐỘ YÊU CẦU
CHỦNG LOẠI
GIÁ TRỊ
CHỦNG TỘC
CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ
GIÁ
PhápBổngThiên Long
101
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
11
9142000
PhápBổngThiênThố
98
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
10
8268000
PhápBổngKìnhNgư
94
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
10
7357000
PhápBổng Kim Ngưu
90
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
10
6492000
PhápBổngLinhMiêu
85
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
9
5614000
PhápBổngTrườngXà
80
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
9
4795000
PhápBổngThiênYết
76
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
9
4042000
PhápBổngPhongMụcPhu
72
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
8
3260000
PhápBổngPhongNgựPhu
68
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
8
2606000
PhápBổngPhongXửNữ
64
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
8
1724000
PhápBổng Kim Hồ Ly
60
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
7
1094000
PhápBổng Kim CựTước
56
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
7
883000
PhápBổng Kim ThiênBình
52
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
7
689000
PhápBổngĐạiHùng
48
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
6
532000
PhápBổngThiênHữu
45
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
6
437500
PhápBổngCựGiải
42
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
6
350000
PhápBổng Song KỳLân
38
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
5
256000
PhápBổng Song Tam Thân
35
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
5
200500
PhápBổng Song BảoBình
32
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
5
150000
PhápBổng Ô Nha
29
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
4
109500
PhápBổngDạKhuyển
26
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
4
79500
PhápBổngBạchDương
24
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
4
62000
PhápBổngThiênƯng
21
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
3
38750
PhápBổngTiênTử
18
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
3
23000
PhápBổng Song Tử
16
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
3
15250
PhápBổng Ma Kết
13
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
2
8000
PhápBổngThiênNga
10
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
2
4000
PhápBổng Song Ngư
8
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
2
3500
PhápBổngThiênTiễn
5
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
1
2250
PhápBổngXàKhuyển
3
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
1
1500
PhápBổngNhânMã
1
Phápbổng
Đồthường
ChâuÂu
1
890