SRO - Net2E
Về trang chủ
Hệ thống trang bị - Châu Âu - Nỏ
Cập nhật lúc 23-09-2014 15:40:27
 
 

Nỏ

HÌNH ẢNH
TÊN MÓN ĐỒ
CẤP ĐỘ YÊU CẦU
CHỦNG LOẠI
GIÁ TRỊ
CHỦNG TỘC
CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ
GIÁ
Nỏ Ma Yết
101
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
11
10158000
NỏThiênThố
98
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
10
9187000
NỏKìnhNgư
94
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
10
8174000
Nỏ Kim Ngưu
90
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
10
7214000
NỏLinhMiêu
85
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
9
6238000
NỏTrườngXà
80
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
9
5328000
NỏThiênYết
76
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
9
4491000
NỏPhongMụcPhu
72
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
8
3623000
NỏPhongNgựPhu
68
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
8
2896000
NỏPhongXửNữ
64
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
8
1915000
Nỏ Kim Hồ Ly
60
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
7
1216000
Nỏ Kim CựTước
56
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
7
981000
Nỏ Kim ThiênBình
52
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
7
766000
NỏĐạiHùng
48
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
6
591000
NỏThiênHữu
45
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
6
486000
NỏCựGiải
42
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
6
389000
Nỏ Song KỳLân
38
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
5
284000
Nỏ Song Tam Thân
35
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
5
222500
Nỏ Song BảoBình
32
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
5
167000
Nỏ Ô Nha
29
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
4
121500
NỏDạKhuyển
26
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
4
88500
NỏBạchDương
24
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
4
69000
NỏThiênƯng
21
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
3
43000
NỏTiênTử
18
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
3
25500
Nỏ Song Tử
16
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
3
17000
Nỏ Ma Kết
13
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
2
8750
NỏThiênNga
10
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
2
4250
Nỏ Song Ngư
8
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
2
3750
NỏThiênTiễn
5
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
1
2750
NỏXáKhuyển
3
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
1
1750
NỏNhânMã
1
Nỏ
Đồthường
ChâuÂu
1
990