SRO - Net2E
Về trang chủ
Hệ thống trang bị - Châu Âu - StaffEU
Cập nhật lúc 23-09-2014 15:48:48
 StaffEU
HÌNH ẢNH
TÊN MÓN ĐỒ
CẤP ĐỘ YÊU CẦU
CHỦNG LOẠI
GIÁ TRỊ
CHỦNG TỘC
CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ
GIÁ
NhấtBổngThiên Long
101
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
11
10158000
NhấtBổngThiênThố
98
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
10
9187000
NhấtBổngKìnhNgư
94
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
10
8174000
NhấtBổng Kim Ngưu
90
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
10
7214000
NhấtBổngLinhMiêu
85
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
9
6238000
NhấtBổngTrườngXà
80
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
9
5328000
NhấtBổngThiênYết
76
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
9
4491000
NhấtBổngPhongMụcPhu
72
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
8
3623000
NhấtBổngPhongNgựPhu
68
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
8
2896000
NhấtBổngPhongXửNữ
64
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
8
1915000
NhấtBổng Kim Hồ Ly
60
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
7
1216000
NhấtBổng Kim CựTước
56
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
7
981000
NhấtBổng Kim ThiênBình
52
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
7
766000
NhấtBổngĐạiHùng
48
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
6
591000
NhấtBổngThiênHữu
45
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
6
486000
NhấtBổngCựGiải
42
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
6
389000
NhấtBổng Song KỳLân
38
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
5
284000
NhấtBổng Song Tam Thân
35
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
5
222500
NhấtBổng Song BảoBình
32
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
5
167000
NhấtBổng Ô Nha
29
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
4
121500
NhấtBổngDạKhuyển
26
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
4
88500
NhấtBổngBạchDương
24
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
4
69000
NhấtBổngThiênƯng
21
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
3
43000
NhấtBổngTiênTử
18
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
3
25500
NhấtBổng Song Tử
16
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
3
17000
NhấtBổng Ma Kết
13
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
2
8750
NhấtBổngThiênNga
10
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
2
4250
NhấtBổng Song Ngư
8
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
2
3750
NhấtBổngThiênTiễn
5
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
1
2750
NhấtBổngXáKhuyển
3
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
1
1750
NhấtBổngNhânMã
1
Nhấtbổng
Đồthường
ChâuÂu
1
990