SRO - Net2E
Về trang chủ
Hệ thống trang bị - Châu Âu - SwordEU
Cập nhật lúc 23-09-2014 15:50:25

SwordEU

HÌNH ẢNH
TÊN MÓN ĐỒ
CẤP ĐỘ YÊU CẦU
CHỦNG LOẠI
GIÁ TRỊ
CHỦNG TỘC
CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ
GIÁ
KiếmThiên Long
101
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
11
9142000
KiếmThiênThố
98
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
10
8268000
KiếmKìnhNgư
94
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
10
7357000
Kiếm Kim Ngưu
90
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
10
6492000
KiếmLinhMiêu
85
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
9
5614000
KiếmTrườngXà
80
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
9
4795000
KiếmThiênYết
76
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
9
4042000
KiếmPhongMụcPhu
72
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
8
3260000
KiếmPhongNgựPhu
68
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
8
2606000
KiếmPhongXửNữ
64
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
8
1724000
Kiếm Kim Hồ Ly
60
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
7
1094000
Kiếm Kim CựTước
56
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
7
883000
Kiếm Kim ThiênBình
52
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
7
689000
KiếmĐạiHùng
48
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
6
532000
KiếmThiênHữu
45
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
6
437500
KiếmCựGiải
42
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
6
350000
Kiếm Song KỳLân
38
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
5
256000
Kiếm Song Tam Thân
35
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
5
200500
Kiếm Song BảoBình
32
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
5
150000
Kiếm Ô Nha
29
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
4
109500
KiếmDạKhuyển
26
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
4
79500
KiếmBạchDương
24
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
4
62000
KiếmThiênƯng
21
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
3
38750
KiếmTiênTử
18
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
3
23000
Kiếm Song Tử
16
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
3
15250
Kiếm Ma Kết
13
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
2
8000
KiếmThiênNga
10
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
2
4000
Kiếm Song Ngư
8
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
2
3500
KiếmThiênTiễn
5
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
1
2250
KiếmXáKhuyển
3
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
1
1500
KiếmNhânMã
1
Kiếm
Đồthường
ChâuÂu
1
890