SRO - Net2E
Về trang chủ
Hệ thống trang bị - Trung Hoa - Khiên
Cập nhật lúc 23-09-2014 15:36:06
 Khiên
HÌNH ẢNH
TÊN MÓN ĐỒ
CẤP ĐỘ YÊU CẦU
CHỦNG LOẠI
GIÁ TRỊ
CHỦNG TỘC
CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ
GIÁ
KhiênXíchTiết Song Giác
101
Khiên
Đồthường
Châu Á
11
5079000
KhiênHổCốt
98
Khiên
Đồthường
Châu Á
10
4593000
KhiênHổCốt
94
Khiên
Đồthường
Châu Á
10
4087000
KhiênHổCốt
90
Khiên
Đồthường
Châu Á
10
3607000
KhiênBảnGiáp
85
Khiên
Đồthường
Châu Á
9
3119000
KhiênBảnGiáp
80
Khiên
Đồthường
Châu Á
9
2664000
KhiênBảnGiáp
76
Khiên
Đồthường
Châu Á
9
2245000
KhiênTháiCực
72
Khiên
Đồthường
Châu Á
8
1811000
KhiênTháiCực
68
Khiên
Đồthường
Châu Á
8
1448000
KhiênTháiCực
64
Khiên
Đồthường
Châu Á
8
957000
KhiênTháiDương
60
Khiên
Đồthường
Châu Á
7
608000
KhiênTháiDương
56
Khiên
Đồthường
Châu Á
7
490500
KhiênTháiDương
52
Khiên
Đồthường
Châu Á
7
383000
KhiênXíchThiết
48
Khiên
Đồthường
Châu Á
6
295500
KhiênXíchThiết
45
Khiên
Đồthường
Châu Á
6
243000
KhiênXíchThiết
42
Khiên
Đồthường
Châu Á
6
194500
KhiênHuyềnThiết
38
Khiên
Đồthường
Châu Á
5
142000
KhiênHuyềnThiết
35
Khiên
Đồthường
Châu Á
5
111000
KhiênHuyềnThiết
32
Khiên
Đồthường
Châu Á
5
83500
KhiênThiếtPhong
29
Khiên
Đồthường
Châu Á
4
60500
KhiênThiếtPhong
26
Khiên
Đồthường
Châu Á
4
44250
KhiênThiếtPhong
24
Khiên
Đồthường
Châu Á
4
34500
KhiênThiếtĐúc
21
Khiên
Đồthường
Châu Á
3
21500
KhiênThiếtĐúc
18
Khiên
Đồthường
Châu Á
3
12750
KhiênThiếtĐúc
16
Khiên
Đồthường
Châu Á
3
8500
KhiênThanhĐồng
13
Khiên
Đồthường
Châu Á
2
4250
KhiênThanhĐồng
10
Khiên
Đồthường
Châu Á
2
2000
KhiênThanhĐồng
8
Khiên
Đồthường
Châu Á
2
1750
5
Khiên
Đồthường
Châu Á
1
1250
3
Khiên
Đồthường
Châu Á
1
920
1
Khiên
Đồthường
Châu Á
1
495