SRO - Net2E
Về trang chủ
Hệ thống trang bị - Châu Âu - DraggerEU
Cập nhật lúc 23-09-2014 15:41:57
 

Trủy thủ

HÌNH ẢNH
TÊN MÓN ĐỒ
CẤP ĐỘ YÊU CẦU
CHỦNG LOẠI
GIÁ TRỊ
CHỦNG TỘC
CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ
GIÁ
ChủyThủ Ma Yết
101
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
11
10158000
ChủyThủThiênThố
98
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
10
9187000
ChủyThủKìnhNgư
94
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
10
8174000
ChủyThủ Kim Ngư
90
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
10
7214000
ChủyThủLinhMiêu
85
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
9
6238000
ChủyThủTrườngXà
80
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
9
5328000
ChủyThủThiênYết
76
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
9
4491000
ChủyThủPhongMụcPhu
72
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
8
3623000
ChủyThủPhongNgựPhu
68
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
8
2896000
ChủyThủPhongXửNữ
64
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
8
1915000
ChủyThủ Kim Hồ Ly
60
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
7
1216000
ChủyThủ Kim CựTước
56
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
7
981000
ChủyThủ Kim ThiênBình
52
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
7
766000
ChủyThủĐạiHùng
48
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
6
591000
ChủyThủThiênHữu
45
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
6
486000
ChủyThủCựGiải
42
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
6
389000
ChủyThủ Song KỳLân
38
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
5
284000
ChủyThủ Song Tam Thân
35
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
5
222500
ChủyThủ Song BảoBình
32
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
5
167000
ChủyThủ Ô Nha
29
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
4
121500
ChủyThủDạKhuyển
26
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
4
88500
ChủyThủBạchDương
24
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
4
69000
ChủyThủThiênƯng
21
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
3
43000
ChủyThủTiênTử
18
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
3
25500
ChủyThủ Song Tử
16
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
3
17000
ChủyThủ Ma Kết
13
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
2
8750
ChủyThủThiênNga
10
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
2
4250
ChủyThủ Song Ngư
8
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
2
3750
ChủyThủThiênTiễn
5
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
1
2750
ChủyThủXáKhuyển
3
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
1
1750
ChủyThủNhânMã
1
Chủythủ
Đồthường
ChâuÂu
1
990