SRO - Net2E
Về trang chủ
Hệ thống trang bị - Trung Hoa - Nhẫn
Cập nhật lúc 23-09-2014 15:35:18
 Nhẫn
HÌNH ẢNH
TÊN MÓN ĐỒ
CẤP ĐỘ YÊU CẦU
CHỦNG LOẠI
GIÁ TRỊ
CHỦNG TỘC
CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ
GIÁ
Nhẫn Thiên Giới Chân Kỳ
101
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
11
3738000
Nhẫn Hổ Nhãn Chiếu
98
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
10
3381000
Nhẫn Hổ Nhãn Quang
94
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
10
3008000
Nhẫn Hổ Nhãn Hung
90
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
10
2654000
Nhẫn Dạ Ngọc La Mã
85
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
9
2295000
Nhẫn Dạ Ngọc Ả Rập
80
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
9
1960000
Nhẫn Dạ Ngọc Trung Hoa
76
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
9
1652000
Nhẫn Ngọc Trai Đen Huyền
72
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
8
1333000
Nhẫn Ngọc Trai Đen Thuần
68
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
8
1065000
Nhẫn Ngọc Trai Đen
64
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
8
705000
Nhẫn Ngọc Trai Đông Hải
60
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
7
447500
Nhẫn Ngọc Trai Nam Hải
56
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
7
361000
Nhẫn Ngọc Trai Bắc Hải
52
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
7
282000
Nhẫn Thanh Phỉ Thúy
48
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
6
217500
Nhẫn Kim Phỉ Thúy
45
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
6
178500
Nhẫn Lục Phỉ Thúy
42
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
6
143000
Nhẫn Sa Tinh Ánh Màu
38
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
5
104500
Nhẫn Sa Tính Ánh Vàng
35
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
5
81500
Nhẫn Sa Tinh Ánh Bạc
32
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
5
61500
Nhẫn Đá Quý Hắc Ngọc
29
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
4
44750
Nhẫn Đá Quý Nhuyễn Ngọc
26
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
4
32500
Nhẫn Đá Quý Kính Ngọc
24
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
4
25250
Nhẫn Vàng Hỏa Tinh
21
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
3
15750
Nhẫn Vàng Kim Tinh
18
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
3
9250
Nhẫn Vàng Thủy Tinh
16
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
3
6250
Nhẫn Bạc Thiên Sương
13
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
2
3250
Nhẫn Bạc Thiên Tuyết
10
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
2
1500
Nhẫn Bạc Thiên Băng
8
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
2
1250
Nhẫn Đồng Lê Hoa
5
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
1
1000
Nhẫn Đồng Đào Hoa
3
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
1
680
Nhẫn Đồng Mai Hoa
1
Nhẫn
Đồ thường
Châu Á
1