SRO - Net2E
Về trang chủ
Hệ thống trang bị - Trung Hoa - Giáp Nặng
Cập nhật lúc 23-09-2014 15:16:06
 Giáp nặng

 

Cấp độ
Chi tiết
1
-
/igac_01.jpg
Hình ảnh
Tên gọi
Cấp độ yêu cầu
Thủ vật lý
Thủ phép thuật
Gia tăng vật lý
Gia tăng phép
Nam
Nữ
Độ bền
Tỷ lệ đỡ
   
/igam_06.jpg
/igam_07.jpg
/igaw_13.jpg
/igaw_14.jpg
Mũ Chiến Đồng Thô
1
1.9
2.5
39
52
48
4
   
Mũ Chiến Đồng Mịn
6
3.4
4.4
44
57
50
6
   
Mũ Chiến Đồng Mũm
8
4.1
5.3
45
59
51
6
   
/igam_03.jpg
/igaw_10.jpg
Nệm Vai Đồng Thô
1
1.6
2
32
43
48
3
   
Nệm Vai Đồng Mịn
4
2.3
3
34
45
49
4
   
Nệm Vai Đồng Mũm
6
2.8
3.7
36
47
50
5
   
/igam_01.jpg
/igaw_08.jpg
Áo Giáp Đồng Thô
1
2.5
3.2
51
67
48
5
   
Áo Giáp Đồng Mịn
8
5.3
6.9
59
77
51
8
   
Áo Giáp Đồng Mũm
10
6.2
8.1
61
80
52
9
   
/igam_02.jpg
/igaw_09.jpg
Quần Đồng Thô
1
2
2.6
42
55
48
4
   
Quần Đồng Mịn
7
4
5.2
47
62
51
6
   
Quần Đồng Mũm
9
4.7
6.1
49
64
52
7
   
/igam_04.jpg
/igaw_11.jpg
Găng Tay Đồng Thô
1
1.4
1.9
30
39
48
3
   
Găng Tay Đồng Mịn
3
1.9
2.5
31
41
49
4
   
Găng Tay Đồng Mũm
5
2.4
3.1
33
43
50
4
   
/igam_05.jpg
/igaw_12.jpg
Giầy Chiến Đồng Thô
1
1.8
2.3
37
49
48
4
   
Giầy Chiến Đồng Mịn
5
2.9
3.8
40
53
50
5
   
Giầy Chiến Đồng Mũm
7
3.5
4.6
42
55
51
6
   
Cấp độ
Mô tả về món đồ
2
-
/igbc_01.jpg
Hình ảnh
Tên gọi
Cấp độ yêu cầu
Thủ vật lý
Thủ phép thuật
Gia tăng vật lý
Gia tăng phép
Nam
Nữ
Độ bền
Tỷ lệ đỡ
   
/igbm_06.jpg
/igbm_07.jpg
/igbw_13.jpg
/igbw_14.jpg
Mũ Chiến Thanh Đồng Đông Đô
11
5.2
6.8
48
63
53
7
   
Mũ Chiến Thanh Đồng Tây Đô
13
6
7.9
50
65
54
8
   
Mũ Chiến Thanh Đồng Trung Đô
16
7.3
9.6
53
69
55
9
   
/igbm_03.jpg
/igbw_10.jpg
Nệm Vai Thanh Đồng Đông Đô
9
3.7
4.8
38
50
52
5
   
Nệm Vai Thanh Đồng Tây Đô
11
4.3
5.6
40
52
53
6
   
Nệm Vai Thanh Đồng Trung Đô
14
5.3
6.9
42
55
54
7
   
/igbm_01.jpg
/igbw_08.jpg
Áo Giáp Thanh Đồng Đông Đô
13
7.8
10.2
65
85
54
10
   
Áo Giáp Thanh Đồng Tây Đô
15
8.9
11.6
67
88
55
11
   
Áo Giáp Thanh Đồng Trung Đô
18
10.7
14
71
94
56
12
   
/igbm_02.jpg
/igbw_09.jpg
Quần Thanh Đồng Đông Đô
12
5.9
7.7
52
68
53
8
   
Quần Thanh Đồng Tây Đô
14
6.8
8.9
54
71
54
9
   
Quần Thanh Đồng Trung Đô
17
8.3
10.8
57
75
56
10
   
/igbm_04.jpg
/igbw_11.jpg
Găng Tay Thanh Đồng Đông Đô
8
3.1
4.1
35
45
51
5
   
Găng Tay Thanh Đồng Tây Đô
10
3.7
4.8
36
47
52
5
   
Găng Tay Thanh Đồng Trung Đô
13
4.6
6
38
50
54
6
   
/igbm_05.jpg
/igbw_12.jpg
Giầy Chiến Thanh Đồng Đông Đô
10
4.5
5.9
44
58
52
6
   
Giầy Chiến Thanh Đồng Tây Đô
12
5.3
6.9
46
60
53
7
   
Giầy Chiến Thanh Đồng Trung Đô
15
6.5
8.5
49
64
55
8
   
Cấp độ
Mô tả về món đồ
3
-
/igcc_01.jpg
Hình ảnh
Tên gọi
Cấp độ yêu cầu
Thủ vật lý
Thủ phép thuật
Gia tăng vật lý
Gia tăng phép
Nam
Nữ
Độ bền
Tỷ lệ đỡ
   
/igcm_06.jpg
/igcm_07.jpg
/igcw_13.jpg
/igcw_14.jpg
Mũ Chiến Minh Quang Hán Cảnh
19
8.8
11.5
56
74
57
10
   
Mũ Chiến Minh Quang Hán Văn
21
9.8
12.9
59
77
57
10
   
Mũ Chiến Minh Quang Hán Vũ
24
11.6
15.1
62
81
59
11
   
/igcm_03.jpg
/igcw_10.jpg
Nệm Vai Minh Quang Hán Cảnh
17
6.4
8.4
45
58
56
7
   
Nệm Vai Minh Quang Hán Văn
19
7.2
9.5
46
61
57
8
   
Nệm Vai Minh Quang Hán Vũ
22
8.6
11.2
49
64
58
9
   
/igcm_01.jpg
/igcw_08.jpg
Áo Giáp Minh Quang Hán Cảnh
21
12.7
16.7
76
99
57
13
   
Áo Giáp Minh Quang Hán Văn
23
14.2
18.6
79
103
58
14
   
Áo Giáp Minh Quang Há Vũ
26
16.6
21.7
84
110
60
15
   
/igcm_02.jpg
/igcw_09.jpg
Quần Minh Quang Hán Cảnh
20
9.9
12.9
61
80
57
11
   
Quần Minh Quang Hán Văn
22
11
14.4
63
83
58
11
   
Quần Minh Quang Hán Vũ
25
12.9
16.9
67
88
59
12
   
/igcm_04.jpg
/igcw_11.jpg
Găng Tay Minh Quang Hán Cảnh
16
5.6
7.3
41
53
55
7
   
Găng Tay Minh Quang Hán Văn
18
6.3
8.3
42
55
56
7
   
Găng Tay Minh Quang Hán Vũ
21
7.5
9.9
45
59
57
8
   
/igcm_05.jpg
/igcw_12.jpg
Giầy Chiến Minh Quang Hán Cảnh
18
7.8
10.2
52
68
56
9
   
Giầy Chiến Minh Quang Hán Văn
20
8.8
11.5
54
71
57
9
   
Giầy Chiến Minh Quang Hán Vũ
23
10.3
13.5
57
75
58
10
   
Cấp độ
Mô tả về món đồ
4
-
/igdc_01.jpg
Hình ảnh
Tên gọi
Cấp độ yêu cầu
Thủ vật lý
Thủ phép thuật
Gia tăng vật lý
Gia tăng phép
Nam
Nữ
Độ bền
Tỷ lệ đỡ
   
/igdm_06.jpg
/igdm_07.jpg
/igdw_13.jpg
/igdw_14.jpg
Mũ Chiến Bạch Dương Kháng Ma
27
13.5
17.6
66
86
60
12
   
Mũ Chiến Bạch Dương Thoái Ma
29
14.8
19.4
69
90
61
13
   
Mũ Chiến Bạch Dương Phục Ma
32
17.1
22.3
73
95
63
14
   
/igdm_03.jpg
/igdw_10.jpg
Nệm Vai Bạch Dương Kháng Ma
25
10
13.1
52
68
59
9
   
Nệm Vai Bạch Dương Thoái Ma
27
11.1
14.5
54
71
60
10
   
Nệm Vai Bạch Dương Phục Ma
30
12.8
16.8
58
76
62
11
   
/igdm_01.jpg
/igdw_08.jpg
Áo Giáp Bạch Dương Thoái Ma
29
19.2
25.1
89
116
61
16
   
Áo Giáp Bạch Dương Kháng Ma
31
21.1
27.6
92
121
62
17
   
Áo Giáp Bạch Dương Phục Ma
34
24.1
31.6
98
128
64
18
   
/igdm_02.jpg
/igdw_09.jpg
Quần Bạch Dương Thoái Ma
28
15
19.6
71
93
61
13
   
Quần Bạch Dương Kháng Ma
30
16.5
21.6
74
97
62
14
   
Quần Bạch Dương Phục Ma
33
18.9
24.7
79
103
63
15
   
/igdm_04.jpg
/igdw_11.jpg
Găng Tay Bạch Dương Thoái Ma
24
8.8
11.6
48
62
59
9
   
Găng Tay Bạch Dương Kháng Ma
26
9.8
12.8
49
65
60
9
   
Găng Tay Bạch Dương Phục Ma
29
11.3
14.8
53
69
61
10
   
/igdm_05.jpg
/igdw_12.jpg
Giầy Chiến Bạch Dương Thoái Ma
26
12.1
15.8
61
80
60
11
   
Giầy Chiến Bạch Dương Kháng Ma
28
13.3
17.4
63
83
61
12
   
Giầy Chiến Bạch Dương Phục Ma
31
15.3
20.1
67
88
62
13
   
Cấp độ
Mô tả về món đồ
5
-
/igec_01.jpg
Hình ảnh
Tên gọi
Cấp độ yêu cầu
Thủ vật lý
Thủ phép thuật
Gia tăng vật lý
Gia tăng phép
Nam
Nữ
Độ bền
Tỷ lệ đỡ
   
/igem_06.jpg
/igem_07.jpg
/igew_13.jpg
/igew_14.jpg
Mũ Chiến Mãnh Lân Long Đàm
35
19.5
25.5
77
101
64
15
   
Mũ Chiến Mãnh Lân Tây Tử
38
22.2
29
82
107
66
15
   
Mũ Chiến Mãnh Lân Động Đình
41
25.1
32.8
87
114
67
16
   
/igem_03.jpg
/igew_10.jpg
Nệm Vai Mãnh Lân Long Đàm
33
14.7
19.2
61
80
63
11
   
Nệm Vai Mãnh Lân Tây Tử
36
16.8
21.9
65
85
65
12
   
Nệm Vai Mãnh Lân Động Đình
39
19
24.9
69
90
66
13
   
/igem_01.jpg
/igew_08.jpg
Áo Giáp Mãnh Lân Long Đàm
37
27.5
36
104
136
65
20
   
Áo Giáp Mãnh Lân Tây Tử
40
31.2
40.8
111
145
67
21
   
Áo Giáp Mãnh Lân Động Đình
43
35.2
46.1
117
154
68
22
   
/igem_02.jpg
/igew_09.jpg
Quần Mãnh Lân Long Đàm
36
21.5
28.2
84
109
65
16
   
Quần Mãnh Lân Tây Tử
39
24.5
32
89
116
66
17
   
Quần Mãnh Lân Động Đình
42
27.7
36.2
94
123
67
18
   
/igem_04.jpg
/igew_11.jpg
Găng Tay Mãnh Lân Long Đàm
32
13
17.1
56
73
63
10
   
Găng Tay Mãnh Lân Tây Tử
35
14.9
19.5
59
77
64
11
   
Găng Tay Mãnh Lân Động Đình
38
16.9
22.2
63
82
66
12
   
/igem_05.jpg
/igew_12.jpg
Giầy Chiến Mãnh Lân Long Đàm
34
17.6
23
71
93
64
13
   
Giầy Chiến Mãnh Lân Tây Tử
37
20
26.2
76
99
65
14
   
Giầy Chiến Mãnh Lân Động Đình
40
22.7
29.7
80
105
67
15
   
Cấp độ
Mô tả về món đồ
6
-
/igfc_01.jpg
Hình ảnh
Tên gọi
Cấp độ yêu cầu
Thủ vật lý
Thủ phép thuật
Gia tăng vật lý
Gia tăng phép
Nam
Nữ
Độ bền
Tỷ lệ đỡ
   
/igfm_06.jpg
/igfm_07.jpg
/igfw_13.jpg
/igfw_14.jpg
Mũ Chiến Lục Khuyển Nam Nhạc
45
29.4
38.5
94
123
69
18
   
Mũ Chiến Lục Khuyển Bắc Nhạc
48
33
43.2
100
131
70
19
   
Mũ Chiến Lục Khuyển Trung Nhạc
51
39.6
51.8
104
136
72
21
   
/igfm_03.jpg
/igfw_10.jpg
Nệm Vai Lục Khuyển Nam Nhạc
43
22.4
29.3
75
98
68
14
   
Nệm Vai Lục Khuyển Bắc Nhạc
46
25.2
33
79
104
69
15
   
Nệm Vai Lục Khuyển Trung Nhạc
49
30.2
39.5
82
108
71
16
   
/igfm_01.jpg
/igfw_08.jpg
Áo Giáp Lục Khuyển Nam Nhạc
47
41.1
53.8
127
166
70
24
   
Áo Giáp Lục Khuyển Bắc Nhạc
50
46.1
60.3
135
176
71
25
   
Áo Giáp Lục Khuyển Trung Nhạc
53
55.1
72.2
140
183
73
28
   
/igfm_02.jpg
/igfw_09.jpg
Quần Lục Khuyển Nam Nhạc
46
32.4
42.4
102
133
69
19
   
Quần Lục Khuyển Bắc Nhạc
49
36.3
47.5
108
141
71
20
   
Quần Lục Khuyển Trung Nhạc
52
43.5
56.9
112
147
72
22
   
/igfm_04.jpg
/igfw_11.jpg
Găng Tay Lục Khuyển Nam Nhạc
42
20
26.1
68
89
67
13
   
Găng Tay Lục Khuyển Bắc Nhạc
45
22.5
29.4
72
94
69
13
   
Găng Tay Lục Khuyển Trung Nhạc
48
27
35.3
75
98
70
15
   
/igfm_05.jpg
/igfw_12.jpg
Giầy Chiến Lục Khuyển Nam Nhạc
44
26.6
34.8
87
114
68
16
   
Giầy Chiến Lục Khuyển Bắc Nhạc
47
29.9
39.2
92
121
70
17
   
Giầy Chiến Lục Khuyển Trung Nhạc
50
35.9
46.9
96
126
71
19
   
Cấp độ
Mô tả về món đồ
7
-
/iggc_01.jpg
Hình ảnh
Tên gọi
Cấp độ yêu cầu
Thủ vật lý
Thủ phép thuật
Gia tăng vật lý
Gia tăng phép
Nam
Nữ
Độ bền
Tỷ lệ đỡ
   
/iggm_06.jpg
/iggm_07.jpg
/iggw_13.jpg
/iggw_14.jpg
Mũ Chiến Nạm Vàng Bạch Hổ
55
45.8
60
125
164
74
22
   
Mũ Chiến Nạm Vàng Chu Tước
59
52.8
69.2
136
177
76
23
   
Mũ Chiến Nạm Vàng Thanh Long
63
60.7
79.5
147
192
77
23
   
/iggm_03.jpg
/iggw_10.jpg
Nệm Vai Nạm Vàng Bạch Hổ
53
35.1
45.9
99
130
73
18
   
Nệm Vai Nạm Vàng Chu Tước
57
40.5
53.1
107
140
75
18
   
Nệm Vai Nạm Vàng Thanh Long
61
46.7
61.1
116
152
77
19
   
/iggm_01.jpg
/iggw_08.jpg
Áo Giáp Nạm Vàng Bạch Hổ
57
63.7
83.4
169
221
75
29
   
Áo Giáp Nạm Vàng Chu Tước
61
73.3
96
182
239
77
30
   
Áo Giáp Nạm Vàng Thanh Long
65
84.1
110.1
197
259
78
31
   
/iggm_02.jpg
/iggw_09.jpg
Quần Nạm Vàng Bạch Hổ
56
50.3
65.8
135
177
74
23
   
Quần Nạm Vàng Chu Tước
60
58
75.9
146
192
76
24
   
Quần Nạm Vàng Thanh Long
64
66.5
87.1
158
207~216
78
25
   
/iggm_04.jpg
/iggw_11.jpg
Găng Tay Nạm Vàng Bạch Hổ
52
31.4
41.1
90
118
72
16
   
Găng Tay Nạm Vàng Chu Tước
56
36.3
47.6
98
128
74
17
   
Găng Tay Nạm Vàng Thanh Long
60
41.9
54.8
106
138
76
17
   
/iggm_05.jpg
/iggw_12.jpg
Giầy Chiến Nạm Vàng Bạch Hổ
54
41.6
54.4
116
151
73
20
   
Giầy Chiến Nạm Vàng Chu Tước
58
48
62.9
125
164
75
21
   
Giầy Chiến Nạm Vàng Thanh Long
62
55.2
72.3
135
177
77
22
   
Cấp độ
Mô tả về món đồ
8
-
/ighc_01.jpg
Hình ảnh
Tên gọi
Cấp độ yêu cầu
Thủ vật lý
Thủ phép thuật
Gia tăng vật lý
Gia tăng phép
Nam
Nữ
Độ bền
Tỷ lệ đỡ
   
/ighm_06.jpg
/ighm_07.jpg
/ighw_13.jpg
/ighw_14.jpg
Mũ Chiến Thiên Uy Phi Mã
67
69.5
91
159
208
79
19
   
Mũ Chiến Thiên Uy Long Mã
71
79.4
103.9
172
225
81
19
   
Mũ Chiến Thiên Uy Thiên Mã
75
90.4
118.4
186
244
83
18
   
/ighm_03.jpg
/ighw_10.jpg
Nệm Vai Thiên Uy Phi Mã
65
53.5
70.1
126
165
78
19
   
Nệm Vai Thiên Uy Long Mã
69
61.2
80.1
136
178
80
15
   
Nệm Vai Thiên Uy Thiên Mã
73
69.8
91.4
147
193
82
14
   
/ighm_01.jpg
/ighw_08.jpg
Áo Giáp Thiên Uy Phi Mã
69
96.2
125.9
214
280
80
26
   
Áo Giáp Thiên Uy Long Mã
73
109.7
143.6
231
303
82
25
   
Áo Giáp Thiên Uy Thiên Mã
77
124.7
163.3
250
328
84
24
   
/ighm_02.jpg
/ighw_09.jpg
Quần Thiên Uy Phi Mã
68
76.1
99.7
171
224
80
20
   
Quần Thiên Uy Long Mã
72
86.9
113.7
186
243
82
20
   
Quần Thiên Uy Thiên Mã
76
98.8
129.4
201
263
84
19
   
/ighm_04.jpg
/ighw_11.jpg
Găng Tay Thiên Uy Phi Mã
64
48.1
62.9
114
150
78
18
   
Găng Tay Thiên Uy Long Mã
68
55
72
124
162
80
13
   
Găng Tay Thiên Uy Thiên Mã
72
62.7
82.1
134
175
82
13
   
/ighm_05.jpg
/ighw_12.jpg
Giầy Chiến Thiên Uy Phi Mã
66
63.3
82.8
146
192
79
18
   
Giầy Chiến Thiên Uy Long Mã
70
72.3
94.7
159
208
81
17
   
Giầy Chiến Thiên Uy Thiên Mã
74
82.4
107.9
172
225
83
17
   
Cấp độ
Mô tả về món đồ
9
-
/igic_01.jpg
Hình ảnh
Tên gọi
Cấp độ yêu cầu
Thủ vật lý
Thủ phép thuật
Gia tăng vật lý
Gia tăng phép
Nam
Nữ
Độ bền
Tỷ lệ đỡ
   
/igim_06.jpg
/igim_07.jpg
/igiw_13.jpg
/igiw_14.jpg
Mũ Chiến Song Giác Bạch Hổ
79
102.7
134.4
201
264
85
17
   
Mũ Chiến Song Giác Thanh Long
83
116.4
152.4
218
285
87
17
   
Mũ Chiến Song Giác Huyền Vũ
88
135.7
177.7
241
315
89
16
   
/igim_03.jpg
/igiw_10.jpg
Nệm Vai Song Giác Bạch Hổ
77
79.4
103.9
159
209
84
14
   
Nệm Vai Song Giác Thanh Long
81
90.1
117.9
173
226
86
13
   
Nệm Vai Song Giác Huyền Vũ
86
105.1
137.6
190
249
88
13
   
/igim_01.jpg
/igiw_08.jpg
Áo Giáp Song Giác Bạch Hổ
81
141.5
185.3
271
355
86
24
   
Áo Giáp Song Giác Thanh Long
85
160.2
209.8
293
384
88
23
   
Áo Giáp Song Giác Huyền Vũ
90
186.6
244.3
324
424
90
22
   
/igim_02.jpg
/igiw_09.jpg
Quần Song Giác Bạch Hổ
80
112.2
146.9
217
285
86
19
   
Quần Song Giác Thanh Long
84
127.1
166.4
235
308
87
18
   
Quần Song Giác Huyền Vũ