SRO - Net2E
Về trang chủ
Hệ thống trang bị - Trung Hoa - Dây chuyền
Cập nhật lúc 23-09-2014 15:32:07
 Dây chuyền

HÌNH ẢNH
TÊN MÓN ĐỒ
CẤP ĐỘ YÊU CẦU
CHỦNG LOẠI
GIÁ TRỊ
CHỦNG TỘC
CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ
GIÁ
Dây Chuyền Thiên Giới Chân Kỳ
101
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
11
4800000
Dây Chuyền Hổ Nhãn Chiếu
100
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
10
4344000
Dây Chuyền Hổ Nhãn Quang
96
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
10
3868000
Dây Chuyền Hổ Nhãn Hung
92
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
10
3416000
Dây Chuyền Ngọc Dạ La Mã
89
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
9
3020000
Dây Chuyền Ngọc Dạ Ả Rập
84
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
9
2586000
Dây Chuyền Ngọc Dạ Trung Hoa
80
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
9
2384000
Dây Chuyền Ngọc Trai Đen Huyền
76
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
8
2083000
Dây Chuyền Ngọc Trai Đen Thuần
72
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
8
1681000
Dây Chuyền Ngọc Trai Đen
68
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
8
1343000
Dây Chuyền Ngọc Trai Đông Hải
64
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
7
888000
Dây Chuyền Ngọc Trai Nam Hải
60
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
7
564000
Dây Chuyền Ngọc Trai Bắc Hải
56
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
7
455000
Dây Chuyền Thanh Phỉ Thúy
52
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
6
355500
Dây Chyền Kim Phỉ Thúy
49
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
6
291500
Dây Chuyền Lục Phỉ Thúy
46
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
6
241500
Dây Chuyền Sa Tinh Ánh Màu
42
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
5
180500
Dây Chuyền Sa Tinh Ánh Vàng
39
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
5
142000
Dây Chuyền Sa Tinh Ánh Bạc
36
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
5
112500
Dây Chuyền Đá Quý Hắc Ngọc
33
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
4
85500
Dây Chuyền Đá Quý Nhuyễn Ngọc
30
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
4
61500
Dây Chuyền Đá Quý Kính Ngọc
28
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
4
51000
Dây Chuyền Vàng Hỏa Tinh
25
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
3
36500
Dây Chuyền Vàng Kim Tinh
22
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
3
23750
Dây Chuyền Vàng Thủy Tinh
20
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
3
16250
Dây Chuyền Bạc Thiên Sương
17
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
2
9750
Dây Chuyền Bạc Thiên Tuyết
14
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
2
5000
Dây Chuyền Bạc Thiên Băng
12
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
2
3250
Dây Chuyền Đồng Lê Hoa
9
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
1
1750
Dây Chuyền Đồng Đào Hoa
7
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
1
1500
Dây Chuyền Đồng Mai Hoa
1
Dây chuyền
Đồ thường
Châu Á
1
460