SRO - Net2E
Về trang chủ
Hệ thống kỹ năng - Châu Âu - Thuật sỹ
Cập nhật lúc 23-09-2014 16:16:44
 Thuật Sỹ
 
 
Điều Khiển Linh Hồn
Pháp Sư tạo ra bùa chú bằng cách kết hợp những tà ma với năng lượng và sử dụng bùa chú để điều khiển linh hồn của người khác. Để tăng sức mạnh của những lời nguyền, các Pháp Sư đã yểm vào bùa chú nhiều loại phép thuật khác nhau và khi kết hợp với phép thuật Quyền Lực Bóng Tối, sức mạnh của những bùa chú này là vô cùng lớn.
 
 
Hắc Ám Tử
Thụ động
Miêu tả
Phản lại sự tấn công của chính đối thủ
Vũ khí
Bất kỳ loại vũ khí nào hoặc tay không
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
4
0
4%
2
2
8
0
8%
6
3
12
0
12%
15
4
16
0
16%
30
5
20
0
20%
53
6
24
0
24%
89
7
28
0
28%
126
8
32
0
32%
172
9
36
0
36%
226
10
40
0
40%
280
11
44
0
44%
355
12
48
0
48%
431
13
52
0
52%
520
14
56
0
56%
623
15
60
0
60%
726
16
64
0
64%
1079
17
68
0
68%
1545
18
72
0
72%
1834
19
76
0
76%
2164
20
80
0
80%
2494
21
84
0
84%
3790
22
88
0
88%
5338
23
92
0
92%
6806
24
96
0
96%
9013
25
100
0
100%
13174
Tổng SP
-
 
 
Nhiếp Tâm Pháp
Thụ động
Miêu tả
Tăng khả năng điều khiển tâm trí đối phương. Nó làm cho thời gian tấn công lâu hơn khi sử dụng kỹ năng Quyền Lực Bóng Tối
Vũ khí
Bất kỳ loại vũ khí nào hoặc tay không
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
20
0
20%
53
2
45
0
40%
374
3
70
0
60%
1670
4
95
0
80%
8693
Tổng SP
-
 
 
 
Quyền Lực Bóng Tối
Pháp Sư sáng tạo ra một loại tà chú mới, Quyền Lực Bóng Tối, loại tà chú có sức mạnh được tổng hợp từ các yếu tố của tự nhiên. Sức mạnh tự nhiên của tà chú sẽ liên tục áp đảo đối phương, làm cho họ không có khả năng kháng cự lại tà chú và nguy cơ thất bại rất cao.
 
 
Hỏa Diễm
Chủ động
Miêu tả
Thiêu cháy đối phương trong chốc lát, có thể làm cho đối phương bị bỏng
Vũ khí
Pháp Bổng
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
4
21
32-39, 28, 4
2
2
8
34
47-57, 36, 8
6
3
12
49
64-78, 44, 12
15
4
16
67
84-102, 52, 16
30
5
20
87
106-130, 60, 20
53
6
24
110
132-161, 68, 24
89
7
28
136
161-197, 76, 28
126
8
32
166
195-238, 84, 32
172
9
36
200
232-284, 92, 36
226
10
40
238
275-336, 100, 40
280
11
44
281
323-394, 108, 44
355
12
48
329
377-460, 116, 48
431
13
52
384
437-535, 124, 52
520
14
56
445
505-618, 132, 56
623
15
60
514
582-711, 140, 60
726
16
64
591
667-816, 148, 64
1079
17
68
678
763-933, 156, 68
1545
18
72
775
870-1064, 164, 72
1834
19
76
883
990-1209, 172, 76
2164
20
80
1003
1123-1372, 180, 80
2494
21
84
1138
1271-1554, 188, 84
3790
22
88
1288
1436-1756, 196, 88
5338
23
92
1454
1620-1980, 204, 92
6806
24
96
1640
1825-2230, 212, 96
9013
25
100
1846
2052-2508, 220, 100
13174
Tổng SP
-
 
 
Độc Khí
Chủ động
Miêu tả
Ngưng tụ độc tố trong không khí và thổi vào đối thủ, tăng khả năng sát thương phép thuật trong chốc lát. Đối phương sẽ bị trúng độc và bị tổn thương
Vũ khí
Pháp Bổng
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
10
41
55-67, 40
9
2
14
58
73-90, 48
21
3
18
77
95-116, 56
41
4
22
98
119-145, 64
71
5
26
123
146-179, 72
108
6
30
150
177-217, 80
144
7
34
182
213-260, 88
199
8
38
218
253-309, 96
253
9
42
259
298-364, 104
318
10
46
304
349-426, 112
393
11
50
356
406-496, 120
468
12
54
414
470-575, 128
571
13
58
479
543-663, 136
675
14
62
552
623-762, 144
813
15
66
633
714-873, 152
1420
16
70
725
815-996, 160
1670
17
74
827
928-1135, 168
1999
18
78
941
1054-1289, 176
2329
19
82
1069
1195-1461, 184
2975
20
86
1211
1352-1652, 192
4689
21
90
1369
1526-1865, 200
5675
22
94
1545
1720-2102, 208
8373
23
98
1740
1935-2365, 216
10811
Tổng SP
-
 
 
Mục Ám Chú
Chủ động
Miêu tả
Tăng khả năng sát thương phép thuật một cách định kỳ, truyền hơi thở của Thần Chết vào đối phương, làm cho họ có thể bị lột da và rỉ máu
Vũ khí
Pháp Bổng
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
20
87
106-130, 2
53
2
24
110
132-161, 3
89
3
28
136
161-197, 3
126
4
32
166
195-238, 4
172
5
36
200
232-284, 4
226
6
40
238
275-336, 4
280
7
44
281
323-394, 5
355
8
48
329
377-460, 5
431
9
52
384
437-535, 6
520
10
56
445
505-618, 6
623
11
60
514
582-711, 6
726
12
24
591
667-816, 7
1079
13
28
678
763-933, 7
1545
14
32
775
870-1064, 8
1834
15
36
883
990-1209, 8
2164
16
40
1003
1123-1372, 8
2494
17
44
1138
1271-1554, 9
3790
18
48
1288
1436-1756, 9
5338
19
52
1454
1620-1980, 10
6806
20
56
1640
1825-2230, 10
9013
21
60
1846
2052-2508, 10
13174
Tổng SP
-
 
 
Hắc Ám Chú
Chủ động
Miêu tả
Hút hết sinh khí của đối thủ làm họ mất khả năng phòng ngự vật lý và rơi vào trạng thái dị thường
Vũ khí
Pháp Bổng
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
40
127
253-309, 4
280
2
44
150
298-364, 5
355
3
48
176
349-426, 5
431
4
52
205
406-496, 6
520
5
56
238
470-575, 6
623
6
60
275
543-663, 6
726
7
64
127
623-762, 7
1079
8
68
150
714-873, 7
1545
9
72
176
815-996, 8
1834
10
76
205
928-1135, 8
2164
11
80
238
1054-1289, 8
2494
12
84
275
1195-1461, 9
3790
13
88
176
1352-1652, 9
5338
14
92
205
1526-1865, 10
6806
15
96
238
1720-2102, 10
9013
16
100
275
1935-2365, 10
13174
Tổng SP
-
 
 
Hắc Viêm
Chủ động
Miêu tả
Thiêu cháy đối phương bằng những ngọn lửa dữ dội trong chốc lát và có thể làm cho họ bị thương, bỏng nặng
Vũ khí
Pháp Bổng
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
50
712
377-460, 120, 50
468
2
54
828
437-535, 128, 54
571
3
58
958
505-618, 136, 58
675
4
62
1104
667-816, 120, 62
813
5
66
1266
437-535, 128, 66
1420
6
70
1450
763-933, 136, 70
1670
7
74
1654
870-1064, 120, 74
1999
8
78
1882
990-1209, 128, 78
2329
9
82
2138
1123-1372, 136, 82
2975
10
86
2422
1271-1554, 120, 86
4689
11
90
2738
1436-1756, 128, 90
5675
12
94
3090
1620-1980, 208, 94
8373
13
98
3480
1825-2230, 216, 98
10811
Tổng SP
-
 
 
Độc Long Khí
Chủ động
Miêu tả
Tăng tác dụng hiệu ứng gây nhiễm độc cho đối phương, nâng cao khả năng sát thương phép thuật trong chốc lát. Đối phương bị trúng độc và bị tổn thương
Vũ khí
Pháp Bổng
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
60
1028
543-663, 140
726
2
64
1182
623-762, 148
1079
3
68
1356
714-873, 156
1545
4
72
1550
815-996, 164
1834
5
76
1766
928-1135, 172
2164
6
80
2006
1054-1289, 180
2494
7
84
2276
1195-1461, 188
3790
8
88
2576
1352-1652, 196
5338
9
92
2908
1526-1865, 204
6806
10
96
3280
1720-2102, 212
9013
11
100
3692
1935-2365, 220
13174
Tổng SP
-
 
 
Hắc Mục Chú
Chủ động
Miêu tả
Truyền ma lực kinh hoàng của Thần Chết vào đối phương làm khả năng sát thương phép thuật không thay đổi trong một thời gian nhất định. Những người bị trúng phải phép thuật này sẽ thấy cơ thể đang bị phá hủy và bị mất máu
Vũ khí
Pháp Bổng
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
70
1450
763-933, 7
1670
2
74
1654
870-1064, 8
1999
3
78
1882
990-1209, 8
2329
4
82
2138
1123-1372, 9
2975
5
86
2422
1271-1554, 9
4689
6
90
2738
1436-1756, 9
5675
7
94
3090
1620-1980, 10
8373
8
98
3480
1825-2230, 10
10811
Tổng SP
-
 
 
Quỷ Ám Chú
Chủ động
Miêu tả
Truyền hơi thở của bóng tối vào mục tiêu, làm cho chọ cảm thấy đau đớn trong một khoảng thời gian nhất định, dần dần mất hết năng lượng và rơi vào trạng thái vô cảm (uể oải, thẫn thờ)
Vũ khí
Pháp Bổng
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
80
2006
1054-1289, 8
2494
2
84
2276
1195-1461, 9
3790
3
88
2576
1352-1652, 9
5338
4
92
2908
1526-1865, 10
6806
5
96
3280
1720-2102, 10
9013
6
100
3692
1935-2365, 10
13174
Tổng SP
-
 
 
 
 
San Bằng
Thổi ma lực bóng tối vào linh hồn đối phương làm cho cơ thể của họ suy yếu, mệt mỏi và mất dần năng lượng. Ma lực bóng tối chiếm lĩnh thể xác và linh hồn của đối phương, làm giảm khả năng của họ. Với ma lực bóng tối, Pháp Sư trở nên mạnh mẽ hơn.
 
 
Đại Lực Ma Pháp
Chủ động
Miêu tả
Giảm sức tấn công vật lý của đối thủ trong chốc lát. Sức mạnh của những lời nguyền làm đối thủ mất hết sức lực mà cảm thấy mệt mỏi
Vũ khí
Pháp Bổng
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
12
72
2
15
2
22
143
3
71
3
32
241
4
172
4
42
376
5
318
5
52
559
6
520
6
62
803
7
813
7
72
1127
8
1834
8
82
1555
9
2975
9
92