SRO - Net2E
Về trang chủ
Hệ thống kỹ năng - Châu Âu - Phù thủy
Cập nhật lúc 23-09-2014 16:14:46
 Phù Thủy
 
Băng hà ma pháp
Thụ động
Miêu tả
Kết hợp hàn khí và năng lượng tĩnh của nước, tăng khả năng tấn công phép thuật
Vũ khí
Không
Kỹ năng yêu cầu
Không
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
4
0
4%
2
2
8
0
8%
6
3
12
0
12%
15
4
16
0
16%
30
5
20
0
20%
53
6
24
0
24%
89
7
28
0
28%
126
8
32
0
32%
172
9
36
0
36%
226
10
40
0
40%
280
11
44
0
44%
355
12
48
0
48%
431
13
52
0
52%
520
14
56
0
56%
623
15
60
0
60%
726
16
64
0
64%
1079
17
68
0
68%
1545
18
72
0
72%
1834
19
76
0
76%
2164
20
80
0
80%
2494
21
84
0
84%
3790
22
88
0
88%
5338
23
92
0
92%
6806
24
96
0
96%
9013
25
100
0
100%
13174
Tổng SP
50891
 
 
Hỏa hà ma pháp
Thụ động
Miêu tả
Tập trung nguồn năng lượng Hỏa hệ, tăng sức mạnh tấn công phép thuật khi sử dụng kỹ năng thuộc hệ này
Vũ khí
Không
Kỹ năng yêu cầu
Không
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
4
0
4%
2
2
8
0
8%
6
3
12
0
12%
15
4
16
0
16%
30
5
20
0
20%
53
6
24
0
24%
89
7
28
0
28%
126
8
32
0
32%
172
9
36
0
36%
226
10
40
0
40%
280
11
44
0
44%
355
12
48
0
48%
431
13
52
0
52%
520
14
56
0
56%
623
15
60
0
60%
726
16
64
0
64%
1079
17
68
0
68%
1545
18
72
0
72%
1834
19
76
0
76%
2164
20
80
0
80%
2494
21
84
0
84%
3790
22
88
0
88%
5338
23
92
0
92%
6806
24
96
0
96%
9013
25
100
0
100%
13174
Tổng SP
50891
 
 
Lôi hà ma pháp
Thụ động
Miêu tả
Tập trung nguồn năng lượng Lôi hệ lan tỏa trong không khí, tăng sức mạnh tấn công phép thuật khi sử dụng kỹ năng thuộc hệ này
Vũ khí
Không
Kỹ năng yêu cầu
Không
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
4
0
4%
2
2
8
0
8%
6
3
12
0
12%
15
4
16
0
16%
30
5
20
0
20%
53
6
24
0
24%
89
7
28
0
28%
126
8
32
0
32%
172
9
36
0
36%
226
10
40
0
40%
280
11
44
0
44%
355
12
48
0
48%
431
13
52
0
52%
520
14
56
0
56%
623
15
60
0
60%
726
16
64
0
64%
1079
17
68
0
68%
1545
18
72
0
72%
1834
19
76
0
76%
2164
20
80
0
80%
2494
21
84
0
84%
3790
22
88
0
88%
5338
23
92
0
92%
6806
24
96
0
96%
9013
25
100
0
100%
13174
Tổng SP
50891

 
Năng lực Trí Tuệ
Phù Thủy phải đối mặt với một vấn đề là lượng MP tối đa có trong cơ thể và sự hạn chế thông thường năng lượng MP phát ra khi sử dụng phép thuật. Để khắc phục điểm yếu này, Phù Thủy đã tiếp tục nghiên cứu và thành công khi phát hiện ra nhiều cách để tăng được lượng MP. Hiện tại, họ có thể tạo ra nguồn năng lượng lớn hơn mà lượng MP tiêu hao ít hơn.
 
 
Pháp lực nghiên tra
Thụ động
Miêu tả
Điều hòa nội lực để giảm lượng tiêu hao MP xuống mức tối thiểu khi sử dụng các kỹ năng Phù thủy
Vũ khí
Không
Kỹ năng yêu cầu
Không
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
10
0
3%
9
2
25
0
5%
98
3
40
0
7%
280
4
55
0
9%
597
5
70
0
11%
1670
6
85
0
14%
3927
7
100
0
17%
13174
Tổng SP
19755
           
 
 
Sinh mệnh hoàn vi
Chủ động
Miêu tả
Điều hòa nội lực, nâng cao khả năng tích hợp năng lượng. Sử dụng nguồn năng lượng tổng hợp đó cho phép bạn có thể mở rộng phạm vi ảnh hưởng, nâng cao sức mạnh tấn công phép thuật khi sử dụng các kỹ năng của Phù Thủy
Vũ khí
Pháp Trượng
Kỹ năng yêu cầu
Không
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
20
0
59
53
2
26
0
81
108
3
32
0
108
240
4
38
0
140
315
5
44
0
178
408
6
50
0
226
516
7
56
0
281
648
8
62
0
346
813
Tổng SP
3101
 
 
Ma pháp khuôn viên
Thụ động
Miêu tả
Điều hòa nội lực, tăng năng lượng và khả năng sát thương phép thuật khi sử dụng các kỹ năng Phù Thủy
Vũ khí
Không
Kỹ năng yêu cầu
Không
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
40
0
1.0
468
2
60
0
2.0
726
3
80
0
3.0
2494
4
100
0
4.0
13174
Tổng SP
16862
 
 
Sinh mệnh hải hoàn
Chủ động
Miêu tả
Truyền sinh khí của bạn vào các yếu tố trong tự nhiên làm tăng khả năng sử dụng MP ngay lập tức. Trong một khoảng thời gian nhất định, lượng HP của bạn sẽ giảm, nhưng lượng MP tăng lên, làm tăng khả năng sát thương phép thuật
Vũ khí
Pháp Trượng
Kỹ năng yêu cầu
Không
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
72
1125
483
1834
2
78
1368
586
2329
3
84
1653
706
3790
4
90
1989
848
5675
5
96
2385
1014
9013
Tổng SP
22641

 
Linh hồn của Đất
Phép thuật Thổ Hệ là sự kết hợp hoàn hảo giữa sinh khí với nguồn năng lượng của đất, một trong các yếu tố cơ bản của tự nhiên. Có rất nhiều cấp độ kỹ năng sử dụng ưu điểm đặc trưng của đất, bởi nó có nguồn năng lượng tĩnh tồn tại trên bề mặt và nguồn năng lượng động ẩn sâu bên trong
 
 
Địa diện hỗn luân
Chủ động
Miêu tả
Tập trung và giải phóng năng lượng hệ Thổ, sát thương những đối thủ xung quanh
Vũ khí
Pháp Trượng
Kỹ năng yêu cầu
Không
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
4
50
32-39
2
2
8
81
47-57
6
3
12
117
64-78
15
4
16
159
84-102
30
5
20
206
106-130
53
6
24
260
132-161
89
7
28
323
161-197
126
8
32
393
195-238
172
9
36
473
232-284
226
10
40
563
275-336
280
11
44
665
323-394
355
12
48
779
377-460
431
13
52
908
437-535
520
Tổng SP
2305
 
 
Bất dịch hành pháp
Chủ động
Miêu tả
Truyền năng lượng Thổ hệ vào bàn chân đối phương, ngăn cản sự di chuyển của họ
Vũ khí
Pháp Trượng
Kỹ năng yêu cầu
Địa đạo chi lực [cấp độ 4]
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
16
65
2
30
2
26
119
3
108
3
36
193
4
226
4
46
295
5
393
5
56
432
6
623
6
66
614
7
1420
7
76
856
8
2164
8
86
1174
9
4689
9
96
1590
10
9013
Tổng SP
18666
 
 
Đại địa xung kích
Chủ động
Miêu tả
Tập hợp năng lượng chuyển động của đất và nổ tung, gây chấn động vùng đất mà đối phương đang đứng. Chấn động mạnh buộc đối phương di chuyển chậm lại
Vũ khí
Pháp Trượng
Kỹ năng yêu cầu
Địa đạo chi lực [cấp độ 5]
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
20
330
106-130, 2nd
53
2
24
417
132-161, 3rd
89
3
28
516
161-197, 3rd
126
4
32
628
195-238, 4th
172
5
36
756
232-284, 4th
226
6
40
900
275-336, 4th
280
7
44
1063
323-394, 5th
355
8
48
1246
377-460, 5th
431
9
52
1453
437-535, 6th
520
10
56
1685
505-618, 6th
623
11
60
1946
582-711, 6th
726
12
64
2238
667-816, 6th
1079
13
68
2565
763-933, 7th
1545
14
72
2931
870-1064, 8th
1834
Tổng SP
8059
 
 
Đại địa bình phong
Chủ động
Miêu tả
Sử dụng năng lượng tĩnh của trái đất, tạo lớp bảo vệ tạm thời hấp thụ những sát thương cận chiến
Vũ khí
Pháp Trượng
Kỹ năng yêu cầu
Địa đạo chi lực [cấp độ 7]
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
30
219
30%
144
2
50
518
34%
468
3
70
1055
38%
1670
Tổng SP
2282
 
 
Thiên đại gầm hao
Chủ động
Miêu tả
Sử dụng nội lực, tập trung năng lượng chuyển động của đất, gây nổ làm đối thủ xung quanh bị thương nặng
Vũ khí
Pháp Trượng
Kỹ năng yêu cầu
Địa đạo chi lực [cấp độ 15]
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
60
1216
582-711
726
2
64
1399
667-816
1079
3
68
1603
763-933
1545
4
72
1832
870-1064
1834
5
76
2087
990-1209
2164
6
80
2372
1123-1372
2494
7
84
2690
1271-1554
3790
8
88
3044
1436-1756
5338
9
92
3438
1620-1980
6806
10
96
3877
1825-2230
9013
11
100
4364
2052-2508
13174
Tổng SP
47963
 
 
Bất dịch địa pháp
Chủ động
Miêu tả
Tập trung năng lượng Thổ hệ tạo thành địa động. Mục tiêu có thể bị tổn thương, và tạm thời không thể di chuyển được
Vũ khí
Pháp Trượng
 
Địa đạo chi lực [cấp độ 21]
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
76
1284
8
2164
2
86
1761
9
4689
3
96
2386
10
9013