SRO - Net2E
Về trang chủ
Hệ thống kỹ năng - Trung Hoa - Phi thiên
Cập nhật lúc 23-09-2014 16:02:55
 Phi Thiên
 
Tất sát kiếm hệ liệt
Cơ sở kiếm thuật của Phi Thiên Kiếm Pháp là tất sát kiếm hệ liệt. Để có thể thi triển những chiêu thức trong Phi Thiên Kiếm Pháp người luyên võ phải điều hòa nội lực thật hợp lý.
 
 
Phi Thiên Nhất Trảm
Chủ động
Miêu tả
Vung kiếm đánh thật mạnh vào đối phương
Yêu cầu
None
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
5
19
15~18 (150%)
2
2
7
24
18~22 (150%)
5
3
9
28
21~26 (150%)
7
4
11
33
25~30 (150%)
12
5
13
38
29~35 (150%)
18
6
15
44
33~40 (150%)
24
7
17
49
37~45 (150%)
35
8
19
56
42~51 (150%)
47
9
21
62
47~57 (150%)
62
Tổng SP
212
 
 
Phi Thiên Nhất Kiếm
Chủ động
Miêu tả
Đột ngột đâm vào kẻ địch tạo thành đòn đánh mạnh.
Yêu cầu
Phi Thiên Nhất Trảm LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
27
97
64~78 (170%)
117
2
29
107
71~86 (170%)
135
3
31
117
77~95 (170%)
158
4
33
128
84~104 (170%)
185
5
35
140
93~113 (170%)
212
6
37
153
101~123 (170%)
239
7
39
166
110~134 (170%)
266
8
41
180
119~146 (170%)
299
9
43
195
129~158 (170%)
336
Tổng SP
1947
 
 
Phi Thiên Nguyệt Nha Kiếm
Chủ động
Miêu tả
Vung kiếm hai lần, khiến đối phương chịu những đòn tấn công rất mạnh.
Yêu cầu
Phi Thiên Nhất Kiếm LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
49
290
163~199 (100%)
449
2
51
312
178~215 (100%)
494
3
53
336
189~231 (100%)
546
4
55
361
203~248 (100%)
597
5
57
388
218~267 (100%)
649
6
59
416
234~286 (100%)
700
7
61
446
251~307 (100%)
770
8
63
478
269~329 (100%)
856
9
65
511
288~352 (100%)
1358
Tổng SP
6419
 
 
Phi Thiên Phá Thạch Kiếm
Chủ động
Miêu tả
Vung kiếm hai lần, khiến đối phương chịu những đòn tấn công rất mạnh.
Yêu cầu
Phi Thiên Nguyệt Nha Kiếm LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
71
550
351 ~ 429 (92%)
1752
2
73
585
375 ~ 458 (92%)
1917
3
75
622
399 ~ 488 (92%)
2082
4
77
660
426 ~ 520 (92%)
2247
5
79
701
453 ~ 554 (92%)
2412
6
81
745
483 ~ 590 (92%)
2600
7
83
790
514 ~ 628 (92%)
3091
8
85
838
546 ~ 668 (92%)
3927
9
87
889
581 ~ 710 (92%)
4847
10
89
942
617 ~ 754 (92%)
5507
11
91
999
655 ~ 801 (92%)
5931
12
93
1057
696 ~ 850 (92%)
7087
 
 
Phi Thiên Song Lân Kiếm
Chủ động
Miêu tả
Vung kiếm 3 lần gây đòn tấn công mạnh.
Yêu cầu
Phi Thiên Phá Thạch Kiếm Lv12
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
96
1362
760 ~ 929 (73%)
Xuất huyết Level 10 (17%, 30 giây)
9013
2
98
1442
806 ~ 986(73%)
Xuất huyết Level 10 (17%, 30 giây)
10811
3
100
1526
855 ~ 1045 (73%)
Xuất huyết Level 10 (17%, 30 giây)
13174
 
 
 
 
Liên Hoàn Kiếm Hệ Liệt
Liên Hoàn Kiếm Thức tuyệt học thể hiện những động tác đẹp của phi thiên kiếm pháp. Mỗi chiêu thức đều chứa uy lực vô song, được kết hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn, có thể xem như tinh hoa của phi thiên.
 
 
Liên Hoàn Ảo Ảnh Thức
Chủ động
Miêu tả
Tấn công liên tiếp 3 lần
Yêu cầu
None
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
7
32
18~22 (67%)
5
2
9
38
21~26 (67%)
7
3
11
45
25~30 (67%)
12
4
13
52
29~35 (67%)
18
5
15
59
33~40 (67%)
24
6
17
67
37~45 (67%)
35
7
19
75
42~51 (67%)
47
8
21
85
47~57 (67%)
62
9
23
94
52~64 (67%)
80
Tổng SP
290
 
 
Liên Hoàn Huyết Bích Thức
Chủ động
Miêu tả
Tấn công liên tiếp 4 lần.
Yêu cầu
Liên Hoàn Ảo Ảnh Thức LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
29
153
71~86 (61%)
135
2
31
168
77~95 (61%)
158
3
33
183
84~104 (61%)
185
4
35
200
93~113 (61%)
212
5
37
218
101~123 (61%)
239
6
39
238
110~134 (61%)
266
7
41
258
119~146 (61%)
299
8
43
280
129~158 (61%)
336
9
45
303
140~171 (61%)
374
Tổng SP
2204
 
 
Liên Hoàn Huyết Lãng Thức
Chủ động
Miêu tả
Tấn công liên tiếp 5 lần.
Yêu cầu
Liên Hoàn Ảo Ảnh Thức LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
29
215
71~86 (68%)
135
2
31
236
77~95 (68%)
158
3
33
259
84~104 (68%)
185
4
35
283
93~113 (68%)
212
5
37
308
101~123 (68%)
239
6
39
335
110~134 (68%)
266
7
41
364
119~146 (68%)
299
8
43
394
129~158 (68%)
336
9
45
427
140~171 (68%)
374
Tổng SP
2204
 
 
Liên Hoàn Thăng Thiên Thức
Chủ động
Miêu tả
Tấn công liên tiếp 4 lần.
Yêu cầu
Liên Hoàn Huyết Bích Thức LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
51
474
176~215 (76%)
494
2
53
510
189~231 (76%)
546
3
55
548
203~248 (76%)
597
4
57
589
218~267 (76%)
649
5
59
631
234~286 (76%)
700
6
61
677
251~307 (76%)
770
7
63
725
269~329 (76%)
856
8
65
776
288~352 (76%)
1358
9
67
830
308~376 (76%)
1482
Tổng SP
7452
 
 
Liên Hoàn Phá Thiên Thức
Chủ động
Miêu tả
Tấn công liên tiếp 5 lần.
Yêu cầu
Liên Hoàn Huyết Lãng Thức LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
51
574
176~215 (92%)
494
2
53
618
189~231 (92%)
546
3
55
665
203~248 (92%)
597
4
57
714
218~267 (92%)
649
5
59
768
234~286 (92%)
700
6
61
821
251~307 (92%)
770
7
63
879
269~329 (92%)
856
8
65
941
288~352 (92%)
1358
9
67
1006
308~376 (92%)
1482
10
69
1075
329~402(92%)
1607
11
71
1380
351 ~ 429 (92%)
1752
12
73
1467
375 ~ 458 (92%)
1917
13
75
1560
399 ~ 488 (92%)
2082
14
77
1658
426 ~ 520 (92%)
2247
15
79
1760
453 ~ 554 (92%)
2412
16
81
1869
483 ~ 590 (92%)
2600
17
83
1983
514 ~ 628 (92%)
3091
18
85
2104
546 ~ 668 (92%)
3927
19
87
2231
581 ~ 710 (92%)
4847
20
89
2365
617 ~ 754 (92%)
5507
21
91
2506
655 ~ 801 (92%)
5631
22
93
2655
696 ~ 850 (92%)
7087
 
 
Liên Hoàn Lôi Thần Thức
Chủ động
Miêu tả
Tấn công liên tiếp 6 lần
20% xuất huyết cấp 8 trong 30s
20% mất sức cấp 8 trong 30s
20% tan rã cấp 8 trong 30s
Yêu cầu
Liên Hoàn Phá Thiên Thức LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
73
1570
375 ~ 458(68%)
1917
2
75
1668
399 ~ 488(68%)
2082
3
77
1773
426 ~ 520(68%)
2247
4
79
1883
453 ~ 554(68%)
2412
5
81
1999
483 ~ 590(68%)
2600
6
83
2121
514 ~ 628(68%)
3091
7
85
2250
546 ~ 668(68%)
3927
8
87
2386
581 ~ 710(68%)
4847
9
89
2529
617 ~ 754(68%)
5507
10
91
2680
655 ~ 801(68%)
5931
11
93
2839
696 ~ 850(68%)
7087
12
95
3007
738 ~ 902(68%)
8693
13
97
3183
783 ~ 957(68%)
9333
14
99
3369
830 ~ 1015(68%)
12765
 
 
Liên Hoàn Kiếm Ngũ Thức Thiên Quân
Chủ động
Miêu tả
Tấn công liên tiếp 6 lần
20% đần độn cấp 10 trong 20s
20% sợ hãi cấp 10 trong 10s
20% choáng cấp 10 trong 5s
Yêu cầu
Liên Hoàn Phá Thiên Thức Level 22
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
100
4057
855 ~ 1045(80%)
13174
 
 
 
 
Phòng Thuẫn Hệ Liệt
Để chống lại võ công của Trung Nguyên ngày càng áp đảo, phái Phi Thiên sau mười năm nghiên cứu và tu luyện cuối cùng đã sáng tạo thành công môn võ công Phòng Thuẫn Thuật. Đối với những đệ tử của phái Phi Thiên, kiếm và và tấm lá chắn đã trở thành những binh khí không thể tách rời. Phòng Thuẫn Thuật chỉ sử dụng được ở những nơi bằng phẳng, nhưng có thể xem là môn võ công phòng ngự mạnh nhất trong các môn võ công của Trung Nguyên.
 
 
Cường Thịnh Phòng
Chủ động
Miêu tả
Dùng tấm lá chắn để ngăn cản sự tấn công của quân địch trong 15s.
Yêu cầu
None
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Tăng phòng thủ vật lý
SP
1
10
25
48
9
2
13
32
59
18
3
16
39
73
30
4
19
46
87
47
5
22
55
103
71
6
25
64
121
98
7
28
75
140
126
8
31
86
161
158
9
34
99
185
199
10
37
112
210
239
11
40
127
238
280
12
43
144
269
336
Tổng SP
1611
 
 
Thái Sơn Phòng Thuật
Chủ động
Miêu tả
Dùng tấm lá chắn để ngăn cản sự tấn công của quân địch trong 15s
Yêu cầu
Cường Thịnh Phòng LV1
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Tăng tỷ lệ chăn
SP
1
32
90
10%
172
2
35
103
12%
212
3
38
117
14%
253
4
41
132
16%
299
5
44
149
18%
355
6
47
168
20%
412
7
50
188
22%
468
8
53
210
24%
548
9
56
234
26%
623
10
59
260
28%
700
11
62
289
30%
813
12
65
320
32%
1358
Tổng SP
6213
 
 
Thái Bích Phòng Thuật
Chủ động
Miêu tả
Dùng tấm lá chắn để ngăn cản sự tấn công của quân địch trong 15s
Yêu cầu
Cường Thịnh Phòng LV12
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Tăng phòng thủ vật lý
SP
1
54
218
408
571
2
57
242
455
649
3
60
269
505
726
4
63
299
560
856
5
66
331
620
1420
6
69
365
685
1607
7
72
403
755
1834
8
75
444
832
2082
9
78
488
915
2329
10
81
536
1006
2600
11
84
589
1103
3790
12
87
645
1210
4847
 
 
 
 
Kim Thuẫn Phòng Thuật
Chủ động
Miêu tả
Dùng tấm lá chắn để ngăn cản sự tấn công của quân địch trong 15s
Yêu cầu
Thái Sơn Phòng Thuật LV12
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Tăng tỷ lệ chăn
SP
1
76
458
34%
2164
2
79
504
35%
2412
3
82
553
36%
2975
4
85
607
37%
3927
5
88