SRO - Net2E
Về trang chủ
Hệ thống kỹ năng - Trung Hoa - Phá thiên
Cập nhật lúc 23-09-2014 16:01:42
 Phá Thiên
 
 
Thoái Ma Cung Thuật Hệ Liệt
Phá Thiên Thần Cung thuộc về trường phái công kích từ xa, trước khi đối phương đến gần sẽ tiến hành công kích một cách kịch liệt cho đến khi đối phương gục ngã. Bởi vậy, khi rèn luyện cung thuật, đệ tử của phải Phá Thiên trước tiên phải học Thoái Ma Cung Thuật. Trên thực tế danh tiếng lừng lẫy của phái Phá Thiên ở Trung Nguyên là do chiêu thức này có thể tập hợp khí đưa vào tên, chỉ cần một mũi tên được bắn ra là có thể giết chết vô số kẻ địch. Mũi tên như chim vồ mồi
 
 
Thoái Ma Chấn Tiễn
Chủ Động
Miêu tả
Tập trung sức mạnh bắn đi mũi tên với tỷ lệ sát thương cao. Tăng tỷ lệ ra đòn chí mạng
Yêu cầu
 
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý/Chí mạng
SP
1
5
21
13~18 (150%)  +20
2
2
7
26
16~22 (150%)  +20
5
3
9
30
19~26 (150%)  +20
7
4
11
36
22~30 (150%)  +20
12
5
13
41
26~35 (150%)  +20
18
6
15
47
29~40 (150%)  +20
24
7
17
54
33~45 (150%)  +20
35
8
19
60
38~51 (150%)  +20
47
9
21
68
42~57 (150%)  +20
62
Tổng SP
212
 
 
Thoái Ma Dương Tiễn
Chủ Động
Miêu tả
Tập trung sức mạnh bắn đi mũi tên với tỷ lệ sát thương cao. Tăng tỷ lệ ra đòn chí mạng
Yêu cầu
Thoái Ma Chấn Tiễn LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý/Chí mạng
SP
1
27
122
58~78 (200%)  +25
117
2
29
135
64~86 (200%)  +25
135
3
31
148
70~95 (200%)  +25
158
4
33
162
77~104 (200%)  +25
185
5
35
177
84~113 (200%)  +25
212
6
37
193
91~123 (200%)  +25
239
7
39
210
99~134 (200%)  +25
266
8
41
228
108~146 (200%)  +25
299
9
43
247
117~158 (200%)  +25
336
Tổng SP
1947
 
 
Thoái Ma Vân Tiễn
Chủ Động
Miêu tả
Tập trung sức mạnh bắn đi mũi tên với tỷ lệ sát thương cao. Tăng tỷ lệ ra đòn chí mạng
Yêu cầu
Thoái Ma Dương Tiễn LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý/Chí mạng
SP
1
49
388
147~199 (250%)  +30
449
2
51
418
159~215 (250%)  +30
494
3
53
450
171~231 (250%)  +30
546
4
55
484
184~248 (250%)  +30
597
5
57
519
197~267 (250%)  +30
649
6
59
557
211~286 (250%)  +30
700
7
61
597
227~307 (250%)  +30
770
8
63
640
243~328 (250%)  +30
856
9
65
685
260~351 (250%)  +30
1358
Tổng SP
6419
 
 
Thoái Ma Diệt Tiễn
Chủ Động
Miêu tả
Tập trung sức mạnh bắn đi mũi tên với tỷ lệ sát thương cao. Tăng tỷ lệ ra đòn chí mạng
Yêu cầu
Thoái Ma Vân Tiễn LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý/Chí mạng
SP
1
71
1012
317 ~ 429 (250%)  +35
1752
2
73
1077
338 ~ 458 (250%)  +35
1917
3
75
1145
361 ~ 488 (250%)  +35
2082
4
77
1216
384 ~ 520 (250%)  +35
2247
5
79
1292
409 ~ 554 (250%)  +35
2412
6
81
1371
436 ~ 590 (250%)  +35
2600
7
83
1455
464 ~ 628 (250%)  +35
3091
8
85
1544
493 ~ 667 (250%)  +35
3927
9
87
1637
524 ~ 709 (250%)  +35
4847
Tổng SP
24875
 
 
Thoái Ma Sát Tiễn
Chủ Động
Miêu tả
Tập trung sức mạnh bắn đi mũi tên với tỷ lệ sát thương cao. Tăng tỷ lệ ra đòn chí mạng
Yêu cầu
Thoái Ma Diệt Tiễnl LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý/Chí mạng
SP
1
90
1852
574 ~ 777 (205%)  +40
5675
2
92
1963
610 ~ 825 (205%)  +40
6806
3
94
2079
647 ~ 876 (205%)  +40
8373
4
96
2201
687 ~ 929 (205%)  +40
9013
5
98
2330
728 ~ 985 (205%) +40
10811
6
100
2465
772 ~ 1045 (205%)  +40
13174
 
 
Tịch Lôi Tiễn Hệ Liệt
 
 
Rút ra cùng lúc nhiều cung tên và bắn liên tục. Tich lôi tiễn hệ liệt là một kỹ năng được sử dụng để làm cho kẻ thù không có thời gian để phản công. Nhưng cần phải hết sức tập trung sức chú ý và cần phải có thời gian tập luyện lâu dài
 
               
 
 
Tich Lôi Tiễn Nhị Xạ
Chủ Động
Miêu tả
Bắn liên tiếp 2 lần
Yêu cầu
 
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
7
20
16~22(50%)
5
2
9
25
19~26(50%)
7
3
11
32
22~30(50%)
12
4
13
39
26~35(50%)
18
5
15
46
29~40(50%)
24
6
17
55
33~45(50%)
35
7
19
64
38~51(50%)
47
8
21
75
42~57(50%)
62
9
23
86
47~64(50%)
80
Tổng SP
290
 
 
Tich Lôi Tiễn Tam Xạ
Chủ Động
Miêu tả
Bắn liên tiếp 3 lần
Yêu cầu
Tich Lôi Tiễn Nhị Xạ LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
29
90
64~86 (50%)
135
2
31
99
70~95 (50%)
158
3
33
108
77~104 (50%)
185
4
35
118
84~113 (50%)
212
5
37
129
91~123 (50%)
239
6
39
140
99~134 (50%)
266
7
41
152
108~146 (50%)
299
8
43
165
117~158 (50%)
336
9
45
178
126~171 (50%)
374
Tổng SP
2204
 
 
Tịch Lỗi Tiễn Tứ Xạ
Chủ Động
Miêu tả
Bắn liên tiếp 4 lần
Yêu cầu
Tịch Lỗi Tiễn Tam Xạ LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
51
299
159~215 (50%)
494
2
53
321
171~231 (50%)
546
3
55
345
184~248 (50%)
597
4
57
371
197~267 (50%)
649
5
59
398
211~286 (50%)
700
6
61
427
227~307 (50%)
770
7
63
457
243~328 (50%)
856
8
65
489
260~351 (50%)
1358
9
67
523
278~376 (50%)
1482
Tổng SP
7452
 
 
Tịch Lỗi Tiễn Ngũ Xạ
Chủ Động
Miêu tả
Bắn liên tiếp 5 lần
30% khả năng đẩy lùi
Yêu cầu
Tịch Lỗi Tiễn Tứ Xạ LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
73
790
338 ~ 458 (42%)
1917
2
75
840
361 ~ 488 (42%)
2082
3
77
892
384 ~ 520 (42%)
2247
4
79
947
409 ~ 554 (42%)
2412
5
81
1006
436 ~ 590 (42%)
2600
6
83
1067
464 ~ 628 (42%)
3091
7
85
1132
493 ~ 667 (42%)
3927
8
87
1201
524 ~ 709 (42%)
4847
9
89
1273
557 ~ 754 (42%)
5507
Tổng SP
28630
 
 
Bích Lực Tiễn Liên Hoàn Xạ
Chủ Động
Miêu tả
Bắn liên tiếp 6 lần với tốc độ cực nhanh
30% cơ hội đẩy lùi
Yêu cầu
Tịch Lỗi Tiễn Ngũ Xạ LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
94
1782
647 ~ 876 (42%)
8373
2
96
1886
687 ~ 929 (42%)
9013
3
98
1997
728 ~ 985 (42%)
10811
4
100
2113
772 ~ 1045 (42%)
13174
 
 
 
Triệu Hoán Thần Ưng Hệ Liệt
Dùng vũ khí thông thường để đánh vào chỗ sơ hở của đối phương ở cự li tương đối gần. Căn cứ vào đặc điểm của cung tên để nhấn mạnh vào sức mạnh và uy lực của mỗi lần bắn tên. Vì thế, việc tu dưỡng tinh thần và chiêu thức mê hoặc đối phương chiếm một tỷ lệ khá cao. Trong đó cơ sở của nó là việc huấn luyện chim ưng Tân La và thôi miên kẻ địch
 
 
Triệu Hoán Bạch Ưng
Chủ Động
Miêu tả
Triệu hoán Bạch Ưng, tăng tỷ lệ đánh
Yêu cầu
 
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Tỷ lệ đánh
Thời gian duy trì (s)
SP
1
10
51
+9
345
9
2
13
63
+10
360
18
3
16
77
+11
375
30
4
19
93
+13
390
47
5
22
110
+14
405
71
6
25
129
+15
421
98
7
28
149
+16
436
126
8
31
172
+17
451
158
9
34
197
+19
466
199
10
37
224
+20
481
239
11
40
254
+21
496
280
12
43
287
+22
511
336
Tổng SP
1611
 
 
Triệu Hoán Hắc Ưng
Chủ Động
Miêu tả
Triệu hoán Hắc Ưng, Hắc Ưng sẽ tấn công cùng đối tượng mà người chơi tấn công
Yêu cầu
Triệu Hoán Bạch Ưng LV1
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Tấn Công Vật Lý
Thời gian duy trì (s)
SP
1
32
225
255
456
172
2
35
257
291
471
212
3
38
293
331
486
253
4
41
331
375
501
299
5
44
373
423
516
355
6
47
420
475
531
412
7
50
470
532
547
468
8
53
525
595
562
548
9
56
585
663
577
623
10
59
650
737
592
700
11
62
722
817
607
813
12
65
799
905
622
1358
Tổng SP
6211
             
 
 
Triệu Hoán Thanh Ưng
Chủ Động
Miêu tả
Triệu hoán Thanh Ưng, tăng tỷ lệ đánh
Yêu cầu
Triệu Hoán Bạch Ưng LV12
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Tỷ lệ đánh
Thời gian duy trì (s)
SP
1
54
436
+26
567
571
2
57
485
+27
582
649
3
60
539
+27
597
726
4
63
597
+28
612
856
5
66
661
+29
627
1420
6
69
730
+29
642
1607
7
72
806
+30
657
1834
8
75
887
+30
672
2082
9
78
976
+31
687
2329
10
81
1073
+32
702
2600
11
84
1177
+32
717
3790
12
87
1290
+33
732
4847
 
 
Triệu Hoán Lôi Ưng
Chủ Động
Miêu tả
Triệu hoán Lôi Ưng, Lôi Ưng sẽ tấn công cùng đối tượng mà người chơi tấn công
Yêu cầu
Triệu Hoán Thanh Ưng LV8
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Tấn Công Vật Lý
Thời gian duy trì(s)
SP
1
76
1145
1297
678
2164
2
79
1259
1426
693
2412
3
82
1383
1566
708
2975
4
85
1517
1718
723
3927
5
88
1663
1883
738
5338
6
91
1820
2061
753
5931
7
94
1991
2254
768
8373
8
97
2175
2463
784
9333
9
100
2375
2690
799
13174
             
 
 
 
 
Thu Phong Tiễn Hệ Liệt
Giai đoạn sau của Thoái Ma Cung Thuật là tuyệt học của phái Phá Thiên - Thu Phong Tiễn Tiền Lục. Thu Phong cao hơn một cấp so với thoái ma cung thuật, Thoái Ma Cung Thuật đưa khí vào đầu mũi tên, còn Thu Phong Tiễn thì đưa khí vào cung và tên, vì thế đạt được hiệu quả gấp đôi. Hơn nữa, sức mạnh của tên rất lớn có tác dụng đâm xuyên nhiều đối tượng
 
 
Thu Phong Hoa Linh Tiễn
Chủ Động
Miêu tả
Bắn đi những mũi tên mạnh xuyên qua kẻ địch trước mặt
Tầm sát thương 3 đối tượng
Qua mỗi đối tượng sát thương giảm 35%
Yêu cầu
 
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
14
50
28~37 (150%)
21
2
16
57
31~43 (150%)
30
3
18
64
36~48 (150%)
41
4
20
72
40~54 (150%)
53
5
22
80
45~60 (150%)
71
6
24
89
50~67 (150%)
89
7
26
99
55~74 (150%)
108
8
28
109
61~82 (150%)
126
9
30
120
67~90 (150%)
144
Tổng SP
683
 
 
Thu Phong Linh Xà Tiễn
Chủ Động
Miêu tả
Bắn đi những mũi tên mạnh xuyên qua kẻ địch trước mặt
Tầm sát thương 3 đối tượng
Qua mỗi đối tượng sát thương giảm 35%
Yêu cầu
Thu Phong Hoa Linh Tiễn LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
36
198
87~119 (200%)
226
2
38
216
95~129 (200%)
253
3
40
234
103~140 (200%)
280
4
42
254
112~152 (200%)
318
5
44
275
121~164 (200%)
355
6
46
298
131~178 (200%)
393
7
48
321
142~192 (200%)
431
8
50
347