SRO - Net2E
Về trang chủ
Hệ thống kỹ năng - Trung Hoa - Nội công
Cập nhật lúc 23-09-2014 16:00:13
 Nội Công
 
 
Nội Liệu Thuật Hệ Liệt
Nội Liệu Thuật có thể đạt được mục đích tự chữa trị thông qua việc làm ổn định hơi thở, khí huyết rối loạn. Tuy chỉ dùng để chữa trị cho mình song có thể dùng nội công với số lượng ít nhanh chóng làm phục hồi thể lực.
 
 
Nội Liệu Thuật - Sơ Cấp
Chủ động
Miêu tả
Phục hồi HP của bản thân
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
HP hồi phục
SP
1
5
16
89
2
2
7
20
108
5
3
9
23
129
7
4
11
27
151
12
5
13
32
174
18
6
15
36
200
24
7
17
41
227
35
8
19
46
255
47
9
21
52
286
62
Tổng SP
212
 
 
Nội Liệu Thuật - Trung Cấp
Chủ động
Miêu tả
Phục hồi lượng lớn HP của bản thân
Yêu cầu
Nội Liêu Thuật - Sơ Cấp LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
HP
SP
1
25
64
354
98
2
27
71
391
117
3
29
78
431
135
4
31
86
473
158
5
33
94
518
185
6
35
103
566
212
7
37
112
617
239
8
39
122
671
266
9
41
132
729
299
Tổng SP
1709
 
 
Nội Liệu Thuật - Cao Cấp
Chủ động
Miêu tả
Phục hồi lượng rất lớn HP của bản thân
Yêu cầu
Nội Liêu Thuật - Trung Cấp LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
HP
SP
1
45
155
854
374
2
47
168
923
412
3
49
181
996
449
4
51
195
1073
494
5
53
210
1155
546
6
55
226
1242
597
7
57
242
1334
649
8
59
260
1431
700
9
61
279
1534
770
Tổng SP
4991
 
 
Nội Liệu Thuật - Vô Cấp
Chủ động
Miêu tả
Phục hồi lượng rất lớn HP của bản thân
Yêu cầu
Nội Liêu Thuật - Cao Cấp LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
HP
SP
1
65
320
1758
1358
2
67
342
1880
1482
3
69
365
2009
1607
4
71
390
2145
1752
5
73
416
2289
1917
6
75
444
2441
2082
7
77
473
2601
2247
8
79
504
2771
2412
9
81
536
2950
2600
10
83
571
3139
3091
11
85
607
3338
3927
12
87
645
3548
4847
13
89
685
3770
5507
14
91
728
4004
5931
15
93
773
4251
7087
Tổng SP
 
 
 
Nội Liệu Thuật - Hấp Khí
Chủ động
Miêu tả
Phục hồi lượng rất lớn HP của bản thân
Yêu cầu
Nội Liêu Thuật - Vô Cấp LV15
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
HP
SP
1
98
896
4928
10811
2
100
950
5225
13174
Tổng SP
 
 

 
Tịnh Hóa Thuật Hệ Liệt
Vận dụng Tịnh hóa thuật có thể chữa trị các bệnh lạ và bùa yểm. Tịnh hóa thuật có thể chữa được các tổn thương do lửa, lạnh và bị trúng độc gây ra. Căn cứ vào mức độ rèn luyện, nội dung trị liệu, khoảng cách và phạm vi trị liệu có thể không giống nhau.
 
 
Tịnh Hóa Thuật. Cấp thứ nhất
Chủ động
Miêu tả
Hóa giải dị trạng (Cấp 1)
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Chữa trị trạng thái dị trạng
SP
1
8
29
36
6
2
11
37
42
12
3
14
45
48
21
4
17
55
54
35
5
20
66
60
53
6
23
77
66
80
Tổng SP
207
 
 
Tịnh Hóa Thuật. Cấp thứ hai
Chủ động
Miêu tả
Hóa giải dị trạng (Cấp 2)
Yêu cầu
Tịnh Hóa Thuật. Cấp thứ nhất LV6
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Chữa trị trạng thái dị trạng
SP
1
28
100
76
126
2
31
115
82
158
3
34
131
88
199
4
37
150
94
239
5
40
170
100
280
6
43
191
106
336
Tổng SP
1338
 
 
Tịnh Hóa Thuật. Cấp thứ ba
Chủ động
Miêu tả
Hóa giải dị trạng (Cấp 3)
Yêu cầu
Tịnh Hóa Thuật. Cấp thứ hai LV6
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Chữa trị trạng thái dị trạng
SP
1
48
232
116
431
2
51
260
122
494
3
54
290
128
571
4
57
323
134
649
5
60
359
140
726
6
63
398
146
856
Tổng SP
3727
 
 
Tịnh Hóa Thuật. Cấp thứ tư
Chủ động
Miêu tả
Hóa giải dị trạng (Cấp 4)
Yêu cầu
Tịnh Hóa Thuật. Cấp thứ ba LV6
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Chữa trị trạng thái dị trạng
SP
1
68
471
156
1545
2
71
520
162
1752
3
74
573
168
1999
4
77
631
174
2247
5
80
693
180
2494
6
83
761
186
3091
Tổng SP
 
 
 
Tịnh Hóa Thuật. Cấp thứ năm
Chủ động
Miêu tả
Hóa giải dị trạng (Cấp 5)
Yêu cầu
Tịnh Hóa Thuật. Cấp thứ tư LV6
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Chữa trị trạng thái dị trạng
SP
1
88
887
196
5338
2
91
971
202
5931
3
94
1062
208
8373
4
97
1160
214
9333
5
100
1267
220
13174
Tổng SP
 
 

 
Thần Khiết Giải Hệ Liệt
Khi tập luyện Nội công đạt tới một cảnh giới nhất định, người tập có thể học được các kỹ năng thuộc Thần Khiết Giải Hệ Liệt. Những kỹ năng này có thể chữa khỏi dị trạng của các thành viên khác ngay lập tức.
 
 
Thần Khiết Giải Thuật - Thuần
Chủ động
Miêu tả
Hóa giải dị trạng của các thành viên nhóm tại một khu vực nhất định
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng làm suy yếu / Hạn chế dị trạng
SP
1
30
74
80
144
2
40
85
100
280
3
50
97
120
468
Tổng SP
 
 
 
Thần Khiết Giải Thuật - Vệ
Chủ động
Miêu tả
Hóa giải dị trạng của các thành viên nhóm tại một khu vực nhất định
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng làm suy yếu / Hạn chế dị trạng
SP
1
60
74
140
726
2
70
85
160
1670
3
80
97
180
2494
Tổng SP
 
 
 
Thần Khiết Giải Thuật - Thanh
Chủ động
Miêu tả
Hóa giải dị trạng của các thành viên nhóm tại một khu vực nhất định
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng làm suy yếu / Hạn chế dị trạng
SP
1
90
1285
200, 9
5675
2
100
1727
220, 10
13174
Tổng SP
 
 

 
Y Liệu Thuật Hệ Liệt
Y Liệu Thuật Hệ Liệt là vận dụng khí công để chữa trị vết thương. Đây là phương pháp đưa khí vào trong cơ thể của đối phương để chữa trị nội thương.
 
 
Thủy Cùng Y Liệu
Chủ động
Miêu tả
Hồi phục HP của đối tượng được chọn
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
HP
SP
1
12
74
369
15
2
14
85
424
21
3
16
97
484
30
4
18
109
547
41
5
20
123
615
53
6
22
137
687
71
7
24
153
764
89
8
26
169
846
108
9
28
187
933
126
Tổng SP
554
 
 
Vân Khởi Y Liệu
Chủ động
Miêu tả
Hồi phục lượng lớn HP của đối tượng được chọn
Yêu cầu
Thủy Cùng Y Liệu LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
HP
SP
1
32
225
1126
172
2
34
246
1231
199
3
36
269
1344
226
4
38
293
1463
253
5
40
318
1590
280
6
42
345
1724
318
7
44
373
1867
355
8
46
404
2019
393
9
48
436
2180
431
Tổng SP
2627
 
 
Hải Lãng Y Liệu
Chủ động
Miêu tả
Hồi phục lượng rất lớn HP của đối tượng được chọn
Yêu cầu
Vân Khởi Y Liệu LV9
SP
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
HP
 
1
52
506
2531
520
2
54
544
2722
571
3
56
585
2925
623
4
58
628
3140
675
5
60
673
3367
726
6
62
722
3608
813
7
64
773
3863
1079
8
66
826
4132
1420
9
68
883
4417
1545
Tổng SP
7972
 
 
Kỳ Thủ Y Liệu
Chủ động
Miêu tả
Hồi phục lượng rất lớn HP của đối tượng được chọn
Yêu cầu
Hải Lãng Y Liệu LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
HP
SP
1
72
1007
4029
1834
2
74
1074
4297
1999
3
76
1145
4581
2164
4
78
1220
4881
2329
5
80
1300
5198
2494
6
82
1383
5532
2975
7
84
1472
5885
3790
8
86
1564
6258
4689
9
88
1663
6650
5338
Tổng SP
27612
 
 
Y Liệu Thuật Vạn Thủ
Chủ động
Miêu tả
Hồi phục lượng rất lớn HP của đối tượng được chọn
Yêu cầu
Kỳ Thủ Y Liệu LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
HP
SP
1
94
1991
7962
8373
2
96
2112
8448
9013
3
98
2240
8960
10811
4
100
2375
9500
13174
Tổng SP
 
 

 
Phục Hoạt Tâm Quyết Hệ Liệt
Công dụng lớn nhất của nội công tâm pháp được thể hiện rõ nhất ở Phục Hoạt Tâm Quyết. Chỉ cần thời gian tử vong chưa lâu vẫn có thể làm cho người chết sống lại. Tuy nhiên, bắt buộc đó phải là quả tim khỏe, hơn nữa còn phải thao túng được hồn và mệnh. Do việc làm người chết sống lại là trái với mệnh trời nên hàng nghìn năm sau khi chết sẽ phải chịu sự trừng phạt khắc nghiệt thì mới có thể thành tiên.
 
 
Quy Linh Phục Hoạt Thuật
Chủ động
Miêu tả
Cải tử hoàn sinh
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Phục hồi
SP
1
17
137
LV27/1%
35
2
20
164
LV30/2%
53
3
23
193
LV33/3%
80
4
26
226
LV36/4%
108
5
29
261
LV39/5%
135
6
32
300
LV42/7%
172
Tổng SP
583
 
 
Quy Mệnh Phục Hoạt Thuật
Chủ động
Miêu tả
Cải tử hoàn sinh
Yêu cầu
Quy Linh Phục Hoạt Thuật LV6
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Phục hồi
SP
1
37
374
LV47/10%
239
2
40
424
LV50/11%
280
3
43
479
LV53/12%
336
4
46
538
LV56/13%
393
5
49
604
LV59/14%
449
6
52
675
LV62/16%
520
Tổng SP
2217
 
 
Quy Hồn Phục Hoạt Thuật
Chủ động
Miêu tả
Cải tử hoàn sinh
Yêu cầu
Quy Mệnh Phục Hoạt Thuật LV6
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Phục hồi
SP
1
57
808
LV67/20%
649
2
60
898
LV70/21%
726
3
63
996
LV73/22%
856
4
66
1102
LV76/23%
1420
5
69
1217
LV79/24%
1607
6
72
1343
LV82/25%
1834
Tổng SP
 
 
 
Quy Phách Phục Hoạt Thuật
Chủ động
Miêu tả
Cải tử hoàn sinh
Yêu cầu
Quy Hồn Phục Hoạt Thuật LV6
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Phục hồi
SP
1