SRO - Net2E
Về trang chủ
Hệ thống kỹ năng - Châu Âu - Nhạc công
Cập nhật lúc 23-09-2014 16:04:21
 Nhạc Công
 
 
Giấc Mơ Nhạc Công
Nhạc công sử dụng đàn hạc không chỉ để bảo vệ chính họ mà còn cổ vũ tinh thần các thành viên trong nhóm. Sự hỗ trợ của nhạc công làm tăng sức mạnh của nhóm.
 
 
Cộng hưởng
Thụ động
Miêu tả
Tăng sự dao động của đàn. Tăng khả năng tấn công phép thuật khi sử dụng kỹ năng của bảng Hòa Âm Trận
Vũ khí
Bất kỳ loại vũ khí nào hoặc tay không
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
4
0
4%
2
2
8
0
8%
6
3
12
0
12%
15
4
16
0
16%
30
5
20
0
20%
53
6
24
0
24%
89
7
28
0
28%
126
8
32
0
32%
172
9
36
0
36%
226
10
40
0
40%
280
11
44
0
44%
355
12
48
0
48%
431
13
52
0
52%
520
14
56
0
56%
623
15
60
0
60%
726
16
64
0
64%
1079
17
68
0
68%
1545
18
72
0
72%
1834
19
76
0
76%
2164
20
80
0
80%
2494
21
84
0
84%
3790
22
88
0
88%
5338
23
92
0
92%
6806
24
96
0
96%
9013
25
100
0
100%
13174
Tổng SP
-
 
 
Hồi thanh
Thụ động
Miêu tả
Tiêu hao HP, tăng sự cộng hưởng âm thanh
Vũ khí
Bất kỳ loại vũ khí nào hoặc tay không
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
10
0
2.5
9
2
25
0
5.0
98
3
40
0
7.5
280
4
55
0
10.0
597
5
70
0
12.5
1670
6
85
0
15.0
3927
7
100
0
17.5
13174
Tổng SP
-
 
 
Giai điệu sinh tử
Thụ động
Miêu tả
Giảm sự tiêu hao sinh lực, nâng cao kỹ năng nhảy múa hoặc gẩy đàn với niềm đam mê âm nhạc
Vũ khí
Bất kỳ loại vũ khí nào hoặc tay không
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
20
0
10%
53
2
30
0
13%
144
3
40
0
16%
280
4
50
0
19%
468
5
60
0
22%
726
6
70
0
25%
1670
7
80
0
28%
2494
8
90
0
31%
5675
9
100
0
34%
13174
Tổng SP
-
 
 
Quang phổ
Thụ động
Miêu tả
Tạo màn chắn bảo vệ tăng khả năng phòng thủ trước sự tấn công của đối phương
Vũ khí
Bất kỳ loại vũ khí nào hoặc tay không
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
30
0
6%
144
2
45
0
8%
374
3
60
0
10%
726
4
75
0
12%
2082
5
90
0
14%
5675
Tổng SP
-
 
 
 
 
 
Hòa Âm Trận
Trong nhiều trận chiến, nhạc công phát hiện ra rằng mình có thể tạo ra sự nguy hiểm lớn cho đối thủ và họ đã sử dụng điều đó như một kỹ năng tấn công, nâng cao khả năng của họ, khuyến khích động viên đồng đội và tự bảo vệ chính mình trước sự tấn công của đối thủ.
 
 
Huyền tấu đáng sợ
Chủ động
Miêu tả
Tạo những âm thanh kinh hoàng và đau đớn tấn công đối thủ làm họ bị thương
Vũ khí
Thụ cầm
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
4
18
32-39
2
2
8
30
47-57
6
3
12
44
64-78
15
4
16
60
84-102
30
5
20
78
106-130
53
6
24
98
132-161
89
7
28
121
161-197
126
8
32
148
195-238
172
9
36
178
232-284
226
10
40
212
275-336
280
11
44
251
323-394
355
12
48
294
377-460
431
13
52
343
437-535
520
14
56
398
515-618
623
15
60
459
582-711
726
16
64
528
664-816
1079
17
68
605
763-933
1545
18
72
692
870-1064
1834
19
76
788
990-1209
2164
20
80
896
1123-1372
2494
21
84
1016
1271-1554
3790
22
88
1150
1436-1756
5338
23
92
1299
1620-1980
6806
24
96
1464
1825-2230
9013
25
100
1648
2052-2508
13174
Tổng SP
-
 
 
Huyền tấu phún xạ
Chủ động
Miêu tả
Tiêu hao MP, tạo những hợp âm làm cho đối phương bị khủng hoảng âm thanh và bị thương
Vũ khí
Thụ cầm
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
20
312
106-130
53
2
24
394
132-161
89
3
28
487
161-197
126
4
32
593
195-238
172
5
36
714
232-284
226
6
40
850
275-336
280
7
44
1004
323-394
355
8
48
1177
377-460
431
9
52
1372
437-535
520
10
56
1592
515-618
623
11
60
1838
582-711
726
12
64
2114
667-816
1079
13
68
2423
763-933
1545
14
72
2768
870-1064
1834
15
76
3154
990-1209
2164
Tổng SP
-
 
 
Ma pháp khai quan
Chủ động
Miêu tả
Truyền năng lượng dao động hợp âm vào một đối tượng nào đó xung quanh bạn. Khi đối tượng tấn công và làm đối thủ bị thương, một phần sinh lực của đối thủ sẽ được chuyển sang và hồi phục HP cho bạn. Không thể sử dụng kỹ năng này với chính bản thân bạn và tác dụng của kỹ năng chỉ có hiệu quả khi vũ khí kết hợp là Thụ cầm.
Vũ khí
Thụ cầm
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
40
458
305
280
2
44
538
359
355
3
48
628
418
431
4
52
729
486
520
5
56
842
562
623
6
60
970
647
726
7
64
1112
742
1079
8
68
1272
848
1545
9
72
1450
967
1834
10
76
1649
1100
2164
11
80
1871
1248
2494
12
84
2119
1412
3790
13
88
2394
1596
5338
14
92
2701
1800
6806
15
96
3041
2028
9013
16
100
3420
2280
13174
Tổng SP
-
 
 
Huyền tấu bất diệt
Chủ động
Miêu tả
Truyền những âm thanh khủng khiếp và kinh hoàng xung quanh làm nhiều đối thủ bị thương
Vũ khí
Thụ cầm
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
60
0
582-711
726
2
64
0
667-816
1079
3
68
0
763-933
1545
4
72
0
870-1064
1834
5
76
0
990-1209
2164
6
80
0
1123-1372
2494
7
84
0
1271-1554
3790
8
88
0
1436-1756
5338
9
92
0
1620-1980
6806
10
96
0
1825-2230
9013
11
100
0
2052-2508
13174
Tổng SP
-
 
 
Chấn ma phún xạ
Chủ động
Miêu tả
Dồn hết sinh khí trong cơ thể vào năng lượng âm thanh, tấn công 4 lần liên tiếp làm cho những đối thủ xung quanh bạn bị thương
Vũ khí
Thụ cầm
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
80
0
1123-1372
2494
2
84
0
1271-1554
3790
3
88
0
1436-1756
5338
4
92
0
1620-1980
6806
5
96
0
1825-2230
9013
6
100
0
2052-2508
13174
Tổng SP
-
 
 
 
Âm Nhạc Giải Trí
Nhạc Công biết cách chơi đàn để làm khơi dậy những xúc cảm khác nhau của trái tim. Ưu điểm của nhạc công là luôn làm cho người nghe cảm thấy hài lòng với những bản nhạc của họ. Sự hài lòng của các thành viên là động lực giúp các nhạc công sáng tạo nhiều kỹ năng hiệu quả hơn nữa trong hệ này.
 
 
Quân hành dạ khúc
Chủ động
Miêu tả
Tăng tốc độ di chuyển của các thành viên trong nhóm bằng những hành khúc
Vũ khí
Thụ cầm
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
10
30
20%
9
2
20
63
30%
53
3
30
109
40%
144
4
40
173
50%
280
5
50
259
60%
468
6
60
374
70%
726
Tổng SP
1680
 
 
Phòng ngự chi âm
Chủ động
Miêu tả
Những giai điệu mạnh, đầy sức sống gây hiệu ứng tạo thành màn chắn bảo vệ, ngăn chặn những tấn công vật lý và bảo vệ các thành viên trong nhóm. Không thể sử dụng kỹ năng cùng với những kỹ năng khác ngoại trừ Quân hành dạ khúc hoặc Hành khúc phong sương của bảng Âm Nhạc Giải Trí. Tác dụng của kỹ năng này sẽ biến mất cùng lúc khi bản nhạc được ngừng hẳn để triển khai tấn công.
Vũ khí
Thụ cầm
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
20
63
20%
53
2
30
109
23%
144
3
40
173
26%
280
4
50
259
29%
468
5
60
374
32%
726
6
70
527
35%
1670
7
80
730
38%
2494
8
90
995
41%
5675
9
100
1343
44%
13174
Tổng SP
-
 
 
Ma pháp chi âm
Chủ động
Miêu tả
Với những giai điệu nhẹ nhàng du dương gây hiệu ứng tạo thành màn chắn bảo vệ chống lại những tấn công phép thuật và bảo vệ các thành viên trong nhóm. Không thể sử dụng kỹ năng này kết hợp với các kỹ năng khác ngoại trừ Quân hành dạ khúc hoặc Hành khúc phong sương của bảng Âm Nhạc Giải Trí. Tác dụng của kỹ năng này sẽ biến mất cùng với lúc bản nhạc được ngừng hẳn lại để triển khai tấn công.
Vũ khí
Thụ cầm
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
30
109
23%
144
2
40
173
26%
280
3
50
259
29%
468
4
60
374
32%
726
5
70
527
35%
1670
6
80
730
38%
2494
7
90
995
41%
5675
8
100
1343
44%
13174
Tổng SP
-
 
 
Chiến thần phong khúc
Chủ động
Miêu tả
Tăng tỷ lệ tấn công chính xác của các thành viên trong nhóm. Không thể sử dụng kỹ năng này kết hợp với các kỹ năng khác ngoại trừ Quân hành dạ khúc hoặc Hành khúc phong sương của bảng Âm Nhạc Giải Trí. Tác dụng của kỹ năng này sẽ biến mất cùng với lúc bản nhạc được ngừng hẳn lại để triển khai tấn công.
Vũ khí
Thụ cầm
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
40
173
53%
280
2
50
259
63%
468
3
60
374
69%
726
4
70
527
74%
1670
5
80
730
79%
2494
Tổng SP
-
 
 
Hành khúc phong sương
Chủ động
Miêu tả
Tăng tốc độ di chuyển của các thành viên trong nhóm trong một khoảng thời gian nhất định
Vũ khí
Thụ cầm
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
70
527
80%
1670
2
80
730
90%
2494
3
90
995
100%
5675
4
100
1343
110%
13174
Tổng SP
-
 
 
Chiến thần lôi khúc
Chủ động
Miêu tả
Tăng khả năng tập trung tấn công của các thành viên. Không thể sử dụng kỹ năng này kết hợp với các kỹ năng khác ngoại trừ Quân hành dạ khúc hoặc Hành khúc phong sương của bảng Âm Nhạc Giải Trí. Tác dụng của