SRO - Net2E
Về trang chủ
Hệ thống kỹ năng - Châu Âu - Mục sư
Cập nhật lúc 23-09-2014 16:10:36
 Mục Sư
 
 
Tín ngưỡng thần thánh
Mục sư tôn vinh chủ nghĩa thần thánh và giữ vững niềm tin tuyệt đối. Họ sẽ trừng phạt đích đáng những lời lẽ báng bổ thánh thần. Là người đại diện của Chúa, họ thể hiện một niềm kính trọng và luôn lắng nghe lời chỉ dạy của Chúa trước sự tấn công của đối thủ.
 
 
Thiên Đường Chi N
Thụ động
Miêu tả
Tăng khả năng tấn công khi sử dụng Trial Cross, Justice Cross và các kỹ năng khác thuộc dòng…, thể hiện sự tức giận khi dám coi thường thần thánh
Vũ khí yêu cầu
Không
Kỹ năng yêu cầu
Không
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
4
0
4%
2
2
8
0
8%
6
3
12
0
12%
15
4
16
0
16%
30
5
20
0
20%
53
6
24
0
24%
89
7
28
0
28%
126
8
32
0
32%
172
9
36
0
36%
226
10
40
0
40%
280
11
44
0
44%
355
12
48
0
48%
431
13
52
0
52%
520
14
56
0
56%
623
15
60
0
60%
726
16
64
0
64%
1079
17
68
0
68%
1545
18
72
0
72%
1834
19
76
0
76%
2164
20
80
0
80%
2494
21
84
0
84%
3790
22
88
0
88%
5338
23
92
0
92%
6806
24
96
0
96%
9013
25
100
0
100%
13174
Tổng SP
50891
 

 
 
Tôn thờ
Hệ kỹ năng này là yêu cầu cần thiết mà các mục sư phải đầu tiên. Sử dụng thần công, họ tạo ra nguồn năng lượng, làm tăng sức mạnh, niềm tin của họ, do đó thần công được sử dụng ngay
 
 
Thâu Nan Thập Tự Giá
Chủ động
Miêu tả
Làm đối phương bị tổn thương
Vũ khí yêu cầu
Nhất Bổng
Kỹ năng yêu cầu
Không
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
4
20
32-39
2
2
8
33
47-57
6
3
12
48
64-78
15
4
16
65
84-102
30
5
20
84
106-130
53
6
24
106
132-161
89
7
28
132
161-197
126
8
32
160
195-238
172
9
36
193
232-284
226
10
40
230
275-336
280
11
44
271
323-394
355
12
48
318
377-460
431
13
52
371
437-535
520
14
56
431
515-618
623
15
60
497
582-711
726
16
64
572
667-816
1079
17
68
656
763-933
1545
18
72
749
870-1064
1834
19
76
854
990-1209
2164
20
80
970
1123-1372
2494
21
84
1100
1271-1554
3790
22
88
1245
1436-1756
5338
23
92
1406
1620-1980
6806
24
96
1586
1825-2230
9013
25
100
1785
2052-2508
13174
Tổng SP
50891
 
 
Hồi sinh Thuật
Chủ động
Miêu tả
Phục hồi HP ở mức độ thấp cho một đối tượng nào đó
Vũ khí yêu cầu
Nhất Bổng
Kỹ năng yêu cầu
Không
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
4
29
73
2
2
10
51
127
9
3
16
77
193
30
4
22
110
275
71
5
28
149
373
126
6
34
197
493
199
7
40
254
636
280
8
46
323
808
393
9
52
405
1012
520
Tổng SP
1630
           
 
 
Trùng Sinh
Chủ động
Miêu tả
Hồi sinh cho đồng đội, mang linh hồn họ quay trở lại
Vũ khí
Nhất Bổng
Kỹ năng yêu cầu
Không
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
10
60
30, 152
9
2
20
127
40, 295
53
3
30
219
50, 493
144
4
40
346
60, 763
280
5
50
518
70, 1128
468
Tổng SP
954
 
 
Lời Nguyện Thuần Khiết
Chủ động
Miêu tả
Cầu nguyện cho một đối tượng, làm giảm tác hại của những trạng thái dị thường ngoài trừ sự bất tỉnh và đóng băng (tê liệt) và ngăn chặn bùa chú Cạm bẫy hút máu
Vũ khí
Nhất Bổng
Kỹ năng yêu cầu
Không
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
14
28
2, 48
21
2
24
53
3, 68
89
3
34
88
4, 88
199
4
44
136
5, 108
355
5
54
200
6, 128
571
2
64
286
7, 148
1079
3
74
401
8, 168
1999
4
84
551
9, 188
3790
5
94
749
10, 208
8373
Tổng SP
16476
 
 
Công Tâm Thập Tự Giá
Chủ động
Miêu tả
Làm đối phương trước mặt bị tổng thương và giảm khả năng tấn công phép thuật
Vũ khí
Nhất Bổng
Kỹ năng yêu cầu
Không
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
60
995
582-711
726
2
64
1144
667-816
1079
3
68
1312
763-933
1545
4
72
1499
870-1064
1834
5
76
1708
990-1209
2164
6
80
1941
1123-1372
2494
7
84
2201
1271-1554
3790
8
88
2491
1436-1756
5338
9
92
2813
1620-1980
6806
10
96
3172
1825-2230
9013
11
100
3571
2052-2508
13174
Tổng SP
47963
 
 
Hơi Thở Hồi Sinh
Chủ động
Miêu tả
Truyền năng lượng của bạn để phục hồi lượng HP đáng kể cho một thành viên trong nhóm
Vũ khí
Nhất Bổng
Kỹ năng yêu cầu
Không
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
60
539
1347
726
2
66
661
1653
1420
3
72
806
2014
1834
4
78
976
2441
2329
5
84
1177
2943
3790
6
90
1413
3532
5675
7
96
1690
4224
9013
Tổng SP
24787
 
 
Chuyển Sinh
Chủ động
Miêu tả
Hồi sinh ở cấp độ cao hơn cho đồng đội, mang linh hồn quay trở lại khi cơ thể đã lạnh cứng
Vũ khí
Nhất Bổng
Kỹ năng yêu cầu
Không
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
60
748
80, 3233
726
2
70
1055
90, 4529
1670
3
80
1450
100, 6238
2494
4
90
1991
110, 8478
5675
5
100
2686
120, 11400
13174
Tổng SP
23739
 
 
Lời Nguyện Cầu Hoàn Hảo
Chủ động
Miêu tả
Giảm thiểu trạng thái dị thường cho các thành viên trong nhóm ngoại trừ bất tỉnh và hóa đá (tê liệt). Có thể sử dụng kỹ năng này chữa trị cùng một lúc 2 trạng thái dị thường. Cạm bẫy hút máu cũng sẽ bị đẩy lùi (hạn chế)
Vũ khí
Nhất Bổng
Kỹ năng yêu cầu
Không
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
66
614
152, 7
1420
2
76
856
172, 8
2164
3
86
1174
192, 9
4689
4
96
1590
212, 10
9013
Tổng SP
17286
 

 
 
Ý Chí Kiên Định
Mục sư đã rèn luyện ý chí nghe theo những lời Chúa đã dậy để tăng sức mạnh hồi sinh vì thế họ có thể mang lại sự yên bình tĩnh lặng cho mọi người. Với một tinh thần kiên định, họ làm tăng nguồn sức mạnh hồi sinh lớn hơn rất nhiều so với thể lực của mình
 
 
Đức tin
Thụ động
Miêu tả
Giảm lượng HP và phục hồi lượng nhỏ MP. Tăng khả năng phòng thủ chống lại những trạng thái dị thường của dòng Curse Line, chỉ có hiệu quả khi được trang bị giáp vải
Vũ khí
Nhất Bổng
Kỹ năng yêu cầu
Không
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
10
0
2%, 20, 1
9
2
16
0
4%, 26, 2
30
3
22
0
6%, 32, 3
71
4
28
0
8%, 38, 4
126
5
34
0
10%, 44, 4
199
6
40
0
12%, 50, 5
280
7
46
0
14%, 56, 6
393
8
52
0
16%, 62, 6
520
9
58
0
18%, 68, 7
675
10
64
0
20%, 74, 7
1079
11
70
0
20%, 80, 8
1670
12
76
0
20%, 86, 8
2164
13
82
0
20%, 92, 9
2975
14
88
0
20%, 98, 9
5338
15
94
0
20%, 104, 10
8373
16
100
0
20%, 110, 10
13174
Tổng SP
37076
 

 
 
Hồi Phục Ý Chí
Mục sư được ban phát nguồn năng lượng thần thánh vô biên của Chúa, sử dụng năng lượng đó để chữa trị các vết thương và sự đau đớn cho các thành viên. Trong thời gian đó, họ tiếp tục rèn luyện kỹ năng hồi sinh và sáng tạo thêm nhiều kỹ năng gây bất lợi cho đối thủ. Chỉ có một số mục sư sử dụng kỹ năng này nhưng giờ đây nó đã được sử dụng rộng rãi và trở thành chiêu thức tấn công độc nhất vô nhị của mục sư
 
 
Hồi Sinh Đẳng Cấp Cao
Chủ động
Miêu tả
Đối thủ bị thương nếu rơi vào năng lượng thần thánh. Không phụ thuộc vào khả năng phòng ngự của đối phương
Vũ khí
Nhất Bổng
Kỹ năng yêu cầu
Đức tin [cấp độ 2]
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
20
125
623
58
2
26
171
857
108
3
32
228
1141
172
4
38
296
1482
253
5
44
378
1892
355
6
50
476
2381
468
7
56
593
2964
623
8
62
731
3655
813
9
68
895
4475
1545
10
74
1088
5442
1999
11
80
1317
6583
2494
12
86
1585
7925
4689
13
92
1900
9500
6806
14
98
2269
11347
10811
Tổng SP
31194
 
 
Siêu Hồi Sinh
Chủ động
Miêu tả
Làm cho đối thủ trước mặt bị thương rất nặng mà không bị phụ thuộc vào khả năng phòng ngự của đối phương
Vũ khí
Nhất Bổng
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
70
1912
4780
1670
2
76
2321
5802
2164
3
82
2802
7006
2975
4
88
3369
8422
5338
5
94
4033
10084
8373
6
100
4812
12030
13174
Tổng SP
33694
 

 
 
Hồi Phục
Năng lượng hồi sinh có tác dụng rất lớn việc chữa trị các vết thương và sự đau đớn. Năng lượng càng lớn, Mục sư sẽ truyền năng lượng thần thánh đó một cách rộng rãi, và hồi sinh được cho nhiều người hơn
 
 
Hồi sinh nhóm
Chủ động
Miêu tả
Phục hồi HP ở mức độ thấp cùng một lúc cho các thành viên trong nhóm đang ở các nơi khác nhau
Vũ khí
Nhất Bổng
Kỹ năng yêu cầu
Đức tin [cấp độ 2]
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
20
197
246
58
2
26
271
338
108
3
32
360
450
172
4
38
468
585