SRO - Net2E
Về trang chủ
Hệ thống kỹ năng - Trung Hoa - Lôi hệ
Cập nhật lúc 23-09-2014 15:59:13
 Lôi hệ
 
 
Lôi quyết hệ liệt
Các môn võ công của Lôi hệ được phân thành 3 loại, những người tấn công mạnh có thể bắt đầu học từ Lôi Quyết. Tấn công bằng Lôi Quyết tức là đưa lôi khí vào trong vũ khí của mình, nâng cao sức tấn công của vũ khí, đồng thời dung vũ khí gây giật điện để tấn công kẻ địch khi đó khả năng né tránh của địch sẽ bị giảm xuống
 
 
Lôi Hổ Quyết
Chủ Động
Miêu tả
Đưa khí của sấm chớp vào vũ khí, khiến kẻ địch bị giật điện
Thời gian duy trì 5s
Phạm vi lan tỏa khoảng cách 3.5m lan tỏa 2
Xác suất bị nhiễm điện 20%
Yêu cầu
 
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công phép thuật/Uy lực
SP
1
5
52
12~23 (100%)  30
2
2
7
63
15~28 (100%)  34
5
3
9
75
18~33 (100%)  38
7
4
11
88
21~39 (100%)  42
12
5
13
101
24~45 (100%)  46
18
6
15
116
28~51 (100%)  50
24
7
17
132
31~58 (100%)  54
35
8
19
149
35~66 (100%)  58
47
9
21
166
40~74 (100%)  62
62
Tổng SP
212
 
 
 
 
 
 
Lôi điểu quyết
Chủ động
Miêu tả
Đưa khí của sấm chớp vào vũ khí, khiến kẻ địch bị giật điện
Thời gian duy trì 6s
Phạm vi lan tỏa khoảng cách 4.0m lan tỏa 2
Xác suất bị nhiễm điện 20%
Yêu cầu
Lôi Hổ Quyết LV9
Cấp độ skill
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công phép thuật/Uy lực
SP
1
25
206
49~91 (100%)   70
98
2
27
228
54~101 (100%)   74
117
3
29
251
60~111 (100%)   78
135
4
31
275
66~122 (100%)   82
158
5
33
302
72~133 (100%)   86
185
6
35
329
78~146 (100%)   90
212
7
37
359
85~159 (100%)   94
239
8
39
391
93~173 (100%)   98
266
9
41
424
101~187 (100%)   102
299
Tổng SP
1709
 
 
 
Lôi Thần Quyết
Chủ động
Miêu tả
Đưa khí của sấm chớp vào vũ khí, khiến kẻ địch bị giật điện
Thời gian duy trì 7s
Phạm vi lan tỏa khoảng cách 4.5m lan tỏa 2
Xác suất bị nhiễm điện 20%
Yêu cầu
Lôi điểu quyết LV9
Cấp độ skill
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công phép thuật/Uy lực
SP
1
45
497
118~220 (100%)   110
374
2
47
537
128~237 (100%)   114
412
3
49
580
138~256 (100%)   118
449
4
51
624
149~276 (100%)   122
494
5
53
672
160~297 (100%)   126
546
6
55
723
172~319 (100%)   130
597
7
57
776
185~343 (100%)   134
649
8
59
833
198~368 (100%)   138
700
9
61
892
212~394 (100%)   142
770
Tổng SP
4991
 
 
Lôi Long Quyết
Chủ động
Miêu tả
Đưa khí của sấm chớp vào vũ khí, khiến kẻ địch bị giật điện
Thời gian duy trì 8s
Phạm vi lan tỏa khoảng cách 5.0m lan tỏa 2
Xác suất bị nhiễm điện 20%
Yêu cầu
Lôi Thần Quyết LV9
Cấp độ skill
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công phép thuật/Uy lực
SP
1
65
1023
243~452 (100%)   150
1358
2
67
1094
260~483 (100%)   154
1482
3
69
1169
278~517 (100%)   158
1607
4
71
1248
297 ~ 552 (100%)   162
1752
5
73
1332
317 ~ 589 (100%)   166
1917
6
75
1420
338 ~ 628 (100%)   170
2082
7
77
1513
360 ~ 669 (100%)   174
2247
8
79
1612
384 ~ 713 (100%)   178
2412
9
81
1716
408 ~ 759 (100%)   182
2600
10
83
1826
435 ~ 807 (100%)   186
3091
11
85
1942
462 ~ 858 (100%)   190
3927
12
87
2064
491 ~ 912 (100%)   194
4847
13
89
2194
522 ~ 970 (100%)   198
5507
14
91
2330
554 ~ 1030 (100%)   202
5931
15
93
2473
589 ~ 1093 (100%)   206
7087
 
 
Lôi Phụng Quyết
Chủ động
Miêu tả
Đưa khí của sấm chớp vào vũ khí, khiến kẻ địch bị giật điện
Thời gian duy trì 9s
Phạm vi lan tỏa khoảng cách 5.0m lan tỏa 2
Xác suất bị nhiễm điện 25%
Yêu cầu
Lôi Long Quyết Level 15
Cấp độ skill
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công phép thuật/Uy lực
SP
1
98
2867
682~1267 (100%)   216
10811
2
100
3040
723~1344 (100%)   220
13174
 
 
 
 
 
Lôi Tức Quán Thông Hệ Liệt
Lôi Tức Quán Thông vận dụng nội tức, có thể làm cho phản ứng của cơ thể càng nhanh mạnh. Sức mạnh tấn công được nâng lên rõ rệt với tốc độ tấn công cực nhanh
 
 
Thốn Lôi Tức Quán Thông
Chủ động
Miêu tả
Tăng sức tấn công phép thuật
Yêu cầu
 
Cấp độ skill
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công phép thuật
Thời gian duy trì
SP
1
8
72
+3%
335
6
2
11
91
+4%
350
12
3
14
113
+5%
365
21
Tổng SP
39
 
 
Chấn Lôi Tức Quán Thông
Chủ động
Miêu tả
Tăng sức tấn công phép thuật
Yêu cầu
Thốn Lôi Tức Quán Thôngforce LV3
Cấp độ skill
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công phép thuật
Thời gian duy trì
SP
1
28
249
+7%
436
126
2
31
287
+8%
451
158
3
34
328
+10%
466
199
Tổng SP
483
 
 
Huân Lôi Tức Quán Thông
Chủ động
Miêu tả
Tăng sức tấn công phép thuật
Yêu cầu
Chấn Lôi Tức Quán Thông LV3
Cấp độ skill
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công phép thuật
Thời gian duy trì
SP
1
48
581
+12%
536
431
2
51
650
+13%
552
494
3
54
726
+15%
567
571
Tổng SP
1496
 
 
Khí Lôi Tức Quán Thông
Chủ động
Miêu tả
Tăng sức tấn công phép thuật
Yêu cầu
Huân Lôi Tức Quán Thông LV3
Cấp độ skill
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công phép thuật
Thời gian duy trì
SP
1
68
1178
+16%
637
1545
2
78
1627
+17%
688
2329
3
88
2217
+18%
738
5338
 
 
Bộ Pháp Hệ Liệt
 
 
Đặc điểm của các môn võ công thuộc Phong lôi hệ là rất nhanh. Về phương diện khinh thân thuật, họ có một trình độ rất thâm hậu và rất nhiều kỹ năng độc đáo, một trong số đó là Phong Lôi Khinh Công. Phong Lôi Khinh Công được chia thành 2 phái, một là Phi Hành Bộ tiêu hao nội lực, di chuyển nhanh chóng. Phiêu Ảnh Bộ trong nháy mắt sẽ làm cho các cơ và bộ xương trở nên cứng chắc, đưa vào lôi điện khí tức, di chuyển 1 khoảng cách trong nháy mắt
 
                 
 
 
Phi Hành Lưu Bộ
Chủ động
Miêu tả
Tăng tốc độ du chuyển trong một khoảng thời gian
Yêu cầu
 
Cấp độ skill
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Tốc độ di chuyển
Thời gian duy trì
SP
1
12
98
+20%
335
15
2
15
121
+23%
370
34
3
18
146
+26%
385
41
4
21
173
+29%
400
62
5
24
204
+32%
415
89
6
27
237
+35%
431
117
7
30
274
+38%
446
144
8
33
314
+41%
461
185
9
36
356
+44%
476
226
10
39
407
+47%
491
266
11
42
460
+50%
506
318
12
45
518
+53%
521
374
Tổng SP
1861
 
 
Phi Ảnh Bộ
Chủ động
Miêu tả
Di chuyển đến vị trí chỉ định trong nháy mắt.
Yêu cầu
Phi Hành Lưu Bộ LV1
Cấp độ skill
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Khoảng cách di chuyển
SP
1
32
225
10.0m
172
2
35
257
11.0m
212
3
38
293
12.0m
253
4
41
331
13.0m
299
5
44
373
14.0m
355
6
47
420
15.0m
412
7
50
470
16.0m
468
8
53
525
17.0m
546
9
56
585
18.0m
623
10
59
650
19.0m
700
11
62
722
20.0m
813
12
65
799
21.0m
1358
Tổng SP
6211
 
 
Phi Hành Phong Bộ
Chủ động
Miêu tả
Tăng tốc độ du chuyển trong một khoảng thời gian
Yêu cầu
Phi Hành Lưu Bộ LV12
Cấp độ skill
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Tốc độ di chuyển
Thời gian duy trì
SP
1
52
675
+55%
557
520
2
55
753
+57%
572
597
3
58
837
+59%
587
675
4
61
930
+61%
602
770
5
64
1030
+63%
617
1079
6
67
1139
+65%
632
1482
7
70
1258
+67%
647
1670
8
73
1387
+69%
663
1917
9
76
1527
+71%
678
2164
10
79
1679
+73%
693
2412
11
82
1844
+75%
708
2975
12
85
2023
+77%
723
3927
 
 
Phi Hành Phiêu Ảnh
Chủ động
Miêu tả
Di chuyển đến vị trí chỉ định trong nháy mắt.
Yêu cầu
Phi Ảnh Bộ LV12
Cấp độ skill
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Khoảng cách di chuyển
SP
1
72
1007
21.5 m
1834
2
78
1220
22.0 m
2329
3
84
1471
22.5 m
3790
4
90
1766
23.0 m
5675
4
96
2112
23.5 m
9013
 
 
 
Sư Tử Hống Hệ Liệt
Khí của toàn thân được tập trung vào đan điền, tiếng thét như sấm làm kẻ địch rối loạn, không thể trổ võ công và bị nội thương nặng nề
 
 
Sư Tử Hống-Di Sơn
Chủ động
Miêu tả
Làm rối loạn khí của quân địch,vừa làm chúng bị thương vừa ngăn trở chúng trở võ công
Yêu cầu
 
Cấp độ skill
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công phép thuật/Khoảng cách
SP
1
17
117
46~86 (100%)  2m/3
35
2
19
131
52~97 (100%)  2m/3
47
3
21
147
58~108 (100%)  2m/3
62
4
23
164
65~121 (100%)  2m/3
80
5
25
182
77~134 (100%)  2m/3
98
6
27
201
80~148 (100%)  2m/3
117
7
29
222
88~163 (100%)  2m/3
135
8
31
244
96~179 (100%)  2m/3
158
9
33
267
106~196 (100%)  2m/3
185
Tổng SP
917
 
 
Sư Tử Hống - Đào Hải
Chủ động
Miêu tả
Làm rối loạn khí của quân địch, vừa làm chúng bị thương vừa ngăn trở chúng trổ võ công
Yêu cầu
Sư Tử Hống - Di Sơn LV9
Cấp độ skill
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công phép thuật/Khoảng cách
SP
1
37
318
126~233 (100%)  2m/3
239
2
39
346
137~254 (100%)  2m/3
266
3
41
375
148~276 (100%)  2m/3
299
4
43
407
161~299 (100%)  2m/3
336
5
45
440
174~323 (100%)  2m/3
374
6
47
475
188~349 (100%)  2m/3
412
7
49
513
203~377 (100%)  2m/3
449
8
51
553
219~406 (100%)  2m/3
494
9
53
595
235~437 (100%)  2m/3
546
Tổng SP
3415
 
 
Sư Tử Hống - Nghịch Thiên
Chủ động
Miêu tả
Làm rối loạn khí của quân địch,vừa làm chúng bị thương vừa ngăn trở chúng trở võ công
Yêu cầu
Sư Tử Hống - Đào Hải LV9
Cấp độ skill
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công phép thuật /Khoảng cách
SP
1
57
687
272~504 (100%)  2m/3
649
2
59
737
291~541 (100%)  2m/3
700
3
61
790
312~580 (100%)  2m/3
770
4
63
846
335~621 (100%)  2m/3
856
5
65
905
358~665 (100%)  2m/3
1358
6
67
968
383~711 (100%)  2m/3
1482
7
69
1034
409~760 (100%)  2m/3
1607
8
71
1137
437 ~ 811  (100%)  2m/3
1752
9
73
1235
466 ~ 866  (100%)  2m/3
1917
 
 
Sư Tử Hống - Vô Cực
Chủ động
Miêu tả
Làm rối loạn khí của quân địch, vừa làm chúng bị thương vừa ngăn trở chúng trổ võ công
Yêu cầu
Sư Tử Hống - Nghịch Thiên LV9
Cấp độ skill
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công phép thuật /Khoảng cách
SP
1
77
1511
530 ~ 984 (100%)   2m/3
2247
2
79
1692
564 ~ 1048 (100%)  2m/3
2412
3
81
1907
601 ~ 1116 (100%)  2m/3
2600
4
83
2156
639 ~ 1187 (100%)  2m/3
3091
5
85
2444
680 ~ 1262 (100%)  2m/3
3927