SRO - Net2E
Về trang chủ
Hệ thống kỹ năng - Trung Hoa - Hỏa Hệ
Cập nhật lúc 23-09-2014 15:53:10
 Hỏa hệ
 
Hỏa Quyết Hệ Liệt
Cơ sở rèn luyện của Hỏa hệ được chia thành 3 loại, những người coi trọng việc sức tấn công có thể rèn luyện Hỏa Công. Hơi của ngọn lửa khi được đưa vào trong vũ khí sẽ làm tăng sức tấn công, đồng thời làm cho lớp da của kẻ địch bị bỏng. Hỏa Công Hệ Liệt gồm bốn loại, tầng thứ càng cao thì càng tự như điều chỉnh được thời gian đưa khí công vào và tiêu hao nhiều nội lực.
 
 
Hỏa Hà Quyết
Chủ động
Miêu tả
Đưa khí của lửa vào vũ khí, nâng cao sức tấn công
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng thiêu đốt
SP
1
5
52
16~26 (100%)  30
2
2
7
63
19~32 (100%)  34
5
3
9
75
22~37 (100%)  38
7
4
11
88
26~44 (100%)  42
12
5
13
101
30~51 (100%)  46
18
6
15
116
35~58 (100%)  50
24
7
17
132
40~66 (100%)  54
35
8
19
149
45~74 (100%)  58
47
9
21
166
50~83 (100%)  62
62
Tổng SP
212
 
 
Hỏa Giác Quyết
Chủ động
Miêu tả
Đưa khí của lửa vào vũ khí, nâng cao sức tấn công
Yêu cầu
Hỏa Hà Quyết LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng thiêu đốt
SP
1
25
206
62~103 (100%)   70
98
2
27
228
68~114 (100%)   74
117
3
29
251
75~125 (100%)   78
135
4
31
275
83~138 (100%)   82
158
5
33
302
90~151 (100%)   86
185
6
35
329
99~165 (100%)   90
212
7
37
359
108~180 (100%)   94
239
8
39
391
117~195 (100%)   98
266
9
41
424
127~212 (100%)   102
299
Tổng SP
1709
 
 
Hỏa Độc Quyết
Chủ động
Miêu tả
Đưa khí của lửa vào vũ khí, nâng cao sức tấn công
Yêu cầu
Hỏa Giác Quyết LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng thiêu đốt
SP
1
45
497
149~249 (100%)   110
374
2
47
537
161~269 (100%)   114
412
3
49
580
174~290 (100%)   118
449
4
51
624
187~312 (100%)   122
494
5
53
672
202~336 (100%)   126
546
6
55
723
217~361 (100%)   130
597
7
57
776
233~388 (100%)   134
649
8
59
833
250~416 (100%)   138
700
9
61
892
266~446 (100%)   142
770
Tổng SP
4991
 
 
Hỏa Linh Quyết
Chủ động
Miêu tả
Đưa khí của lửa vào vũ khí, nâng cao sức tấn công
Yêu cầu
Hỏa Độc Quyết LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng thiêu đốt
SP
1
65
1023
307~511 (100%)   150
1358
2
67
1094
328~547 (100%)   154
1482
3
69
1169
351~584 (100%)   158
1607
4
71
1248
374 ~ 624  (100%)   162
1752
5
73
1332
399 ~ 666  (100%)   166
1917
6
75
1420
426 ~ 710  (100%)   170
2082
7
77
1513
454 ~ 757  (100%)   174
2247
8
79
1612
484 ~ 806  (100%)   178
2412
9
81
1716
515 ~ 858  (100%)   182
2600
10
83
1826
548 ~ 913  (100%)   186
3091
11
85
1942
583 ~ 971  (100%)   190
3927
12
87
2064
619 ~ 1032 (100%)   194
4847
13
89
2194
658 ~ 1097 (100%)   198
5507
14
91
2330
699 ~ 1165 (100%)   202
5931
15
93
2473
742 ~ 1237 (100%)   206
7087
 
 
Hỏa Viêm Quyết
Chủ động
Miêu tả
Đưa khí của lửa vào vũ khí, nâng cao sức tấn công
Yêu cầu
Hỏa Linh Quyết LV15
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng thiêu đốt
SP
1
98
2867
860~1434 (100%)   216
10811
2
100
3040
912~1520 (100%)   220
13174
 
 

 
Hỏa Thuẫn Hệ Liệt
Đưa hơi của ngọn lửa vào tấm thuẫn (tấm lá chắn), nâng cao khả năng kháng cự một cách dị thường ở tất cả các trạng thái. Trong quá khứ, các môn phái võ công Hỏa Hệ gặp phải nguy cơ diệt môn do Ma giáo gây ra, sau đó được Phái Phi thiên ra tay tương cứu, cố gắng kế thừa mạch máu. Môn võ công này là để báo đáp Phái Phi thiên, là môn võ công được nghiên cứu đặc biệt. Sau này khi tấn công Ma giáo, chiêu này phát huy được tác dụng phòng ngự rất lớn đối với các loại chú thuật và tà thuật của Ma giáo.
 
 
Liệt Điểu Hỏa Thuẫn
Chủ động
Miêu tả
Đưa khí của lửa vào giáp bảo vệ, giảm thời gian của trạng thái bất thường
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng dị trạng
Thời gian
SP
1
8
72
-18
335
6
2
11
91
-21
350
12
3
14
113
-24
365
21
4
17
137
-27
380
35
5
20
164
-30
395
53
6
23
193
-33
410
80
Tổng SP
207
 
 
Khai Hoa Hỏa Thuẫn
Chủ động
Miêu tả
Đưa khí của lửa vào giáp bảo vệ, giảm thời gian của trạng thái bất thường
Yêu cầu
Liệt Điểu Hỏa Thuẫn LV6
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng dị trạng
Thời gian
SP
1
28
249
-38
436
126
2
31
287
-41
451
158
3
34
328
-44
466
199
4
37
374
-47
481
239
5
40
424
-50
496
280
6
43
479
-53
511
336
Tổng SP
1338
 
 
Thần Hỏa Thuẫn
Chủ động
Miêu tả
Đưa khí của lửa vào giáp bảo vệ, giảm thời gian của trạng thái bất thường
Yêu cầu
Khai Hoa Hỏa Thuẫn LV6
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng dị trạng
Thời gian
SP
1
48
581
-58
536
431
2
51
650
-61
552
494
3
54
726
-64
567
571
4
57
808
-67
582
649
5
60
898
-70
597
726
6
63
996
-73
612
856
Tổng SP
3727
 
 
Đế Hỏa Thuẫn
Chủ động
Miêu tả
Đưa khí của lửa vào giáp bảo vệ, giảm thời gian của trạng thái bất thường
Yêu cầu
Thần Hỏa Thuẫn LV6
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng dị trạng
Thời gian
SP
1
68
1178
-78
637
1545
 
 

 
Hỏa Phụ Thể Hệ Liệt
Đưa hơi lửa trong mạch máu của mình thoát ra ngoài, đồng thời làm nó nổ tung, làm cho uy lực của môn võ công trở nên rất lớn. Tuy môn võ công này khiến cơ thể vượt qua giới hạn sức mạnh của bản thân, song lại để lại một số hậu quả không tốt. Cơ thể vì vậy sẽ nhanh chóng trở nên già yếu, bởi vậy cần thận trọng khi sử dụng chiêu này.
 
 
Ly Hỏa Phụ Thể
Chủ động
Miêu tả
Tập trung sức nóng của cơ thể, tăng sức tấn công vật lý
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Sát thương vật lý
Thời gian
SP
1
12
98
+3%
355
15
2
18
146
+3%
385
41
3
24
204
+3%
415
89
Tổng SP
145
 
 
Kỳ Hỏa Phụ Thể
Chủ động
Miêu tả
Tập trung sức nóng của cơ thể, tăng sức tấn công vật lý
Yêu cầu
Ly Hỏa Phụ Thể LV3
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Sát thương vật lý
Thời gian
SP
1
32
300
+5%
456
172
2
38
390
+5%
486
253
3
44
498
+5%
516
355
Tổng SP
780
 
 
Tật Hỏa Phụ Thể
Chủ động
Miêu tả
Tập trung sức nóng của cơ thể, tăng sức tấn công vật lý
Yêu cầu
Kỳ Hỏa Phụ Thể LV3
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Sát thương vật lý
Thời gian
SP
1
52
675
+7%
557
520
2
58
753
+7%
587
675
3
64
837
+7%
617
1079
Tổng SP
2274
 
 
Cố Viêm Phụ Thể
Chủ động
Miêu tả
Tập trung sức nóng của cơ thể, tăng sức tấn công vật lý
Yêu cầu
Tật Hỏa Phụ Thể LV3
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Sát thương vật lý
Thời gian
SP
1
72
1343
+9%
657
1834
2
82
1844
+9%
687
2975
3
92
2501
+9%
758
6806
 
 
 
Hỏa Linh Hộ Thể Hệ Liệt
Những ai muốn nâng cao khả năng phòng ngự có thể rèn luyện Hỏa linh hộ thể. Điều chỉnh một cách hợp lý khí và nội công của cơ thể, lấy đan điền làm trung tâm, trong một phạm vi nhất định tạo nên một lớp màng bằng ngọn lửa, hút lấy tất cả những tổn thương ma pháp do kẻ địch gây ra.
 
 
Hỏa Sơ Linh Hộ
Chủ động
Miêu tả
Thi triển Hỏa Công, tăng sức phòng ngự ma thuật
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Tăng thủ phép thuật
Thời gian
SP
1
17
137
+6
380
35
2
19
155
+7
390
47
3
21
173
+8
400
62
4
23
193
+9
410
80
5
25
214
+10
421
98
6
27
237
+11
431
117
7
29
261
+12
441
135
8
31
287
+13
451
158
9
33
314
+14
461
185
Tổng SP
917
 
 
Hỏa Diệm Linh Hộ
Chủ động
Miêu tả
Thi triển Hỏa Công, tăng sức phòng ngự ma thuật
Yêu cầu
Hỏa Sơ Linh Hộ LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Tăng thủ phép thuật
Thời gian
SP
1
37
374
+17
481
239
2
39
407
+18
491
266
3
41
442
+20
501
299
4
43
479
+22
511
336
5
45
518
+23
521
374
6
47
559
+25
531
412
7
49
604
+27
542
449
8
51
650
+29
552
494
9
53
700
+32
562
546
Tổng SP
3415
 
 
Hỏa Liệt Linh Hộ
Chủ động
Miêu tả
Thi triển Hỏa Công, tăng sức phòng ngự ma thuật
Yêu cầu
Hỏa Diệm Linh Hộ LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Tăng thủ phép thuật
Thời gian
SP
1
57
808
+36
582
649
2
59
867
+39
592
700
3
61
930
+70
602
770
4
63
996
+75
612
856
5
65
1065
+80
622
1358
6
67
1139
+85
632
1482
7
69
1217
+91
642
1607
8
71
1300
+97
652
1752
9
73
1387
+104
662
1917
 
 
Hỏa Viêm Linh Hộ
Chủ động
Miêu tả
Thi triển Hỏa Công, tăng sức phòng ngự ma thuật
Yêu cầu
Hỏa Liệt Linh Hộ LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Tăng thủ phép thuật
Thời gian
SP
1
77
1576
+118
683
2247
2
79
1679
+126
693
2412
3
81
1788
+134
703
2600
4
83
1902
+143
713
3091
5
85
2023
+152
723
3927
6
87
2150
+161
733
4847
7
89
2285
+171
743
5507
8
91
2427
+218
753
5931
9
93
2576
+232
763
7087
10
95
2734
+246
773
8693
11
97
2900
+261
784
9333
12
99
3075
+277
794
12765
 
 

 
Hỏa Bích Thuật Hệ Liệt
Hỏa Bích Thuật và Hỏa Linh Hộ Thể là hai môn võ công phòng ngự không phân cao thấp. Cao hơn Hỏa Linh Hộ Thể một cấp, nhưng đã có từ hàng thế kỷ. Có thể tạo thành bức tường lửa ở bất cứ vị trí nào, giúp bảo vệ cơ thể. Tuy nhiên hiệu quả phòng ngự lại sự tấn công không cao.
 
 
Hỏa Tháp Bích Thuật
Chủ động
Miêu tả
Tạo bức tường lửa, hấp thụ Ma thuật
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
HP
Hấp thụ phép
MP/5
SP
1
23
232
1159
17
58/5
80
2
26
271
1353
20
68/5
108
3
29
313
1567
23
78/5
135
4
32
360
1801
26
90/5
172
5
35
412
2059
29
103/5
212
6
38
468
2341
32
117/5
253
Tổng SP
960
 
 
Hỏa Sơn Bích Thuật
Chủ động
Miêu tả
Tạo bức tường lửa, hấp thụ Ma thuật
Yêu cầu
Hỏa Tháp Bích Thuật LV6
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
HP
M Absorption
MP/5
SP
1
43
574
2872
37
144/5
336
2
46
646
3230
40
162/5
393
3
49
724
3622
43
181/5
449
4
52
810
4049
46
202/5
520
5
55
903
4516
49
226/5
597
6
58
1005
5024
52
251/5
675
Tổng SP
2970
 
 
Hỏa Đài Bích Thuật
Chủ động
Miêu tả
Tạo bức tường lửa, hấp thụ Ma thuật
Yêu cầu
Hỏa Sơn Bích Thuật LV6
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
HP