SRO - Net2E
Về trang chủ
Hệ thống kỹ năng - Trung Hoa - Hắc Sát
Cập nhật lúc 23-09-2014 15:54:53
 Hắc Sát
 
Tuyệt Diệt Thương Hệ Liệt
Việc rèn luyện một cách cơ bản Hắc Sát Thương Pháp được bắt đầu từ Tuyệt Diệt Thương. Thương và Đại Đao là những vũ khí dài, bởi vậy trong phạm vi của những vũ khí này đạt tới, buộc phải đủ để không chịu ảnh hưởng của đối phương và chướng ngại vật, tự như mở rộng chiêu thức. Vì vậy, trong phạm vi của binh khí vươn tới, bắt buộc phải đâm được mọi đối phương. Tuyệt Diệt Thương trở thành thứ võ công bắt buộc của Hắc Sát Thương Pháp
 
 
Lang Nha Thương
Chủ Động
Miêu tả
Cầm vũ khí bằng 2 tay và hướng đầu nhọn về phía kẻ thù để tấn công.
Lan ra 2 đối tượng. Sức tấn công giảm 35% khi tác động đến đối tượng thứ 2
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
5
29
18~23 (160%)
2
2
7
36
22~28 (160%)
5
3
9
42
26~33 (160%)
7
4
11
49
30~39 (160%)
12
5
13
57
35~45 (160%)
18
6
15
65
40~51 (160%)
24
7
17
74
45~56 (160%)
35
8
19
84
51~65 (160%)
47
9
21
94
57~73 (160%)
62
Tổng SP
212
           
 
 
Tàn Nguyệt Thương
Chủ Động
Miêu tả
Cầm vũ khí bằng 2 tay và hướng đầu nhọn về phía kẻ thù để tấn công.
Lan ra 2 đối tượng. Sức tấn công giảm 35% khi tác động đến đối tượng thứ 2
Yêu cầu
Lang Nha Thương LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
27
142
78~100 (180%)
117
2
29
157
86~110 (180%)
135
3
31
172
94~121 (180%)
158
4
33
189
103~133 (180%)
185
5
35
206
113~145 (180%)
212
6
37
225
123~158 (180%)
239
7
39
244
133~172 (180%)
266
8
41
265
145~186 (180%)
299
9
43
287
157~202 (180%)
336
Tổng SP
1947
 
 
Lưu Hồn Thương
Chủ Động
Miêu tả
Cầm vũ khí bằng 2 tay và hướng đầu nhọn về phía kẻ thù để tấn công.
Lan ra 2 đối tượng. Sức tấn công giảm 35% khi tác động đến đối tượng thứ 2
Yêu cầu
Tàn Nguyệt Thương LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
49
435
198~255 (220%)
449
2
51
469
213~274 (220%)
494
3
53
504
230~295 (220%)
546
4
55
542
247~318 (220%)
597
5
57
582
265~341 (220%)
649
6
59
625
285~366 (220%)
700
7
61
670
305~392 (220%)
770
8
63
717
327~420 (220%)
856
9
65
768
350~449 (220%)
1358
Tổng SP
6419
 
 
Lôi Điểu Thương
Chủ Động
Miêu tả
Cầm vũ khí bằng 2 tay và hướng đầu nhọn về phía kẻ thù để tấn công 2 lần.
Lan ra 2 đối tượng. Sức tấn công giảm 25% khi tác động đến đối tượng thứ 2
Yêu cầu
Lưu Hồn Thương LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
71
1020
427 ~ 548(141%)
1752
2
73
1085
455 ~ 585(141%)
1917
3
75
1153
485 ~ 624(141%)
2082
4
77
1225
517 ~ 665(141%)
2247
5
79
1301
551 ~ 708(141%)
2412
6
81
1381
587 ~ 754(141%)
2600
7
83
1466
624 ~ 802(141%)
3091
8
85
1555
664 ~ 853(141%)
3927
9
87
1649
706 ~ 907(141%)
4847
Tổng SP
24875
 
 
Diệt Tuyệt Xuyên Vân Thương
Chủ Động
Miêu tả
Cầm vũ khí bằng 2 tay và hướng đầu nhọn về phía kẻ thù để tấn công 3 lần.
Lan ra 2 đối tượng. Sức tấn công giảm 20% khi tác động đến đối tượng thứ 2
Yêu cầu
Lôi Điểu Thương LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
93
2375
427 ~ 548(106%)
7087
2
95
2515
897 ~ 1153(106%)
8693
3
97
2663
952 ~ 1224(106%)
9333
4
99
2818
1009 ~ 1297(106%)
12765
 
 
 
 
Huyết Luân Vũ Hệ Liệt
Do việc sử dụng Thương và Đại Đao không thể sử dụng khiên nên việc phòng ngự những đòn tấn công từ xa không đạt được như ý muốn của người sử dụng. Để khắc phục nhược điểm này và có thể đối phó được sự công kích từ xa hay gần, võ công của các chiêu thức này đã được tập hợp lại, trở thành chiêu Huyết Luân Vũ. Huyết Luân Vũ có thể tạo thành vòng gió, làm giảm ma pháp uy lực công kích của kẻ địch, khiến chúng bị bắn ra ngoài. Đây là môn võ công duy nhất mang tính phòng ngự trong Hắc Sát
 
 
Huyết Phong Luân Vũ
Chủ Động
Miêu tả
Xoay thương tăng phòng ngự phép thuật trong 15s
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Tăng thủ phép
SP
1
7
20
37
5
2
10
25
48
9
3
13
32
59
18
4
16
39
73
30
5
19
46
87
47
6
22
55
103
71
7
25
64
121
98
8
28
75
140
128
9
31
86
161
158
10
34
99
185
199
11
37
112
210
239
12
40
127
238
280
Tổng SP
1282
 
 
 
 
 
Huyết Lang Luân Vũ
Chủ Động
Miêu tả
Xoay thương tăng tỷ lệ chặn trong 15s
Yêu cầu
Huyết Phong Luân Vũ LV1
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Tăng tỷ lệ chặn
SP
1
29
78
10%
135
2
32
90
12%
172
3
35
103
14%
212
4
38
117
16%
253
5
41
132
18%
299
6
44
149
20%
355
7
47
168
22%
412
8
50
188
24%
468
9
53
210
26%
548
10
56
234
28%
623
11
59
260
30%
700
12
62
289
32%
813
Tổng SP
4990
 
 
Huyết Xà Luân Vũ
Chủ Động
Miêu tả
Xoay thương tăng phòng ngự phép thuật trong 15s
Yêu cầu
Huyết Phong Luân Vũ LV12
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Tăng thủ phép
SP
1
51
195
366
494
2
54
218
408
571
3
57
242
455
649
4
60
269
505
726
5
63
299
560
856
6
66
331
620
1420
7
69
365
685
1607
8
72
403
755
1834
9
75
444
832
2082
10
78
488
915
2329
11
81
536
1006
2600
12
84
589
1103
3790
 
 
Huyết Quỷ Luân Vũ
Chủ Động
Miêu tả
Xoay thương tăng tỷ lệ chặn trong 15s
Yêu cầu
Huyết Xà Luân Vũ LV8
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Tăng tỷ lệ chặn
SP
1
73
416
34%
1917
2
76
458
35%
2164
3
79
504
36%
2412
4
82
553
37%
2975
5
85
607
38%
3927
6
88
665
39%
5338
7
91
728
40%
5931
8
94
796
41%
8373
 
 
Huyết Mang Luân Vũ
Chủ Động
Miêu tả
Xoay thương tăng phòng ngự phép thuật trong 15s
Yêu cầu
Huyết Xà Luân Vũ Level 12
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Tăng thủ phép
SP
1
98
896
1680
1917
 
 
 
Hắc Sát Thương Hệ Liệt
Hắc Sát Thương Hệ Liệt thể hiện công phu thực của Hắc Sát Thương Pháp.Hắc Sát Thương Thuật được tương truyền là môn võ công đại diện cho phái Hắc Sát, có thể công kích được vô số kẻ địch trong phạm vi trước mắt
 
 
Quỷ Thần Thương
Chủ Động
Miêu tả
Quét thương trong một khoảng rộng xa 1m để cùng lúc có thể tấn công được 3 kẻ địch phía trước
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
10
61
28~36 (200%)
9
2
12
71
32~42 (200%)
15
3
14
82
37~48 (200%)
21
4
16
93
42~54 (200%)
30
5
18
105
48~62 (200%)
41
6
20
118
54~69 (200%)
53
7
22
132
60~77 (200%)
71
8
24
147
67~86 (200%)
89
9
26
163
74~95 (200%)
108
Tổng SP
437
 
 
 
 
 
Phá Nham Thương
Chủ Động
Miêu tả
Quét thương 2 lần một khoảng rộng xa 1m phía trước để cùng lúc có thể tấn công được 3 kẻ địch 
Yêu cầu
Quỷ Thần Thương LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
32
299
99~127 (125%)
172
2
34
327
108~139 (125%)
199
3
36
357
118~151 (125%)
226
4
38
389
128~165 (125%)
253
5
40
422
139~179 (125%)
280
6
42
459
151~194 (125%)
318
7
44
496
163~210 (125%)
355
8
46
536
177~227 (125%)
393
9
48
579
191~245 (125%)
431
Tổng SP
2627
 
 
Tỏa Hồn Thương
Chủ Động
Miêu tả
Quét thương một khoảng rộng xa 1m phía trước để cùng lúc có thể tấn công được 3 kẻ địch 
Yêu cầu
Phá Nham Thương LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
54
525
238~306(200%)
571
2
56
564
256~329(200%)
623
3
58
605
275~363(200%)
675
4
60
649
295~379(200%)
726
5
62
696
316~406(200%)
813
6
64
745
338~435(200%)
1079
7
66
797
362~465(200%)
1420
8
68
852
386~497(200%)
1545
9
70
910
413~531(200%)
1670
 
 
Vô Phong Nha
Chủ Động
Miêu tả
Quét thương một khoảng rộng xa 1.5m phía trước để cùng lúc có thể tấn công được 3 kẻ địch
10% gây đần độn trong 20s
Yêu cầu
Tỏa Hồn Thương LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
76
1500
501 ~ 644 (150%)
2164
2
78
1593
534 ~ 686 (150%)
2329
3
80
1693
569 ~ 731 (150%)
2494
4
82
1796
605 ~ 778 (150%), 9
2975
5
84
1905
644 ~ 828 (150%), 9
3790
6
86
2021
684 ~ 880 (150%), 9
4689
7
88
2142
727 ~ 935 (150%), 9
5338
8
90
2270
773 ~ 993 (150%), 9
5675
9
92
2406
821 ~ 1055 (150%), 10
6806
 
 
Hắc Sát Thí Mệnh Thương
Chủ Động
Miêu tả
Quét thương một khoảng rộng xa 1.5m phía trước để cùng lúc có thể tấn công được 3 kẻ địch 
12% gây đần độn trong 20s
Yêu cầu
Vô Phong Nha Level 9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
98
2844
980 ~ 1260 (141%)
10811
2
100
3009
1039 ~ 1336 (141%)
13174
 
 
 
Ly Hồn Thương Hệ Liệt
Tất cả thương thuật của Hắc Sát Thương Pháp trong lần công kích đầu tiên với sức công phá của Ly Hồn Thương đều khiến người ta phải kinh sợ. Đòn đánh cực mạnh có thể khiến kẻ địch hôn mê như bị mất hồn
 
 
Ly Hồn Động Thương
Chủ Động
Miêu tả
Đánh mạnh đối thủ gây 20% khả năng choáng
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
14
92
37~48 (250%)
21
2
16
104
42~54 (250%)
30
3
18
118
48~62 (250%)
41
4
20
133
54~69 (250%)
53
5
22
148
60~77 (250%)
71
6
24
165
67~86 (250%)
89
7
26
183
74~95 (250%)
108
8
28
202
82~105 (250%)
126
9
30
222
90~115 (250%)
144
Tổng SP
683
 
 
Ly Hồn Chấn Thương
Chủ Động
Miêu tả
Đánh mạnh đối thủ gây 25% khả năng choáng
Yêu cầu
Ly Hồn Động Thương LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
36
328
118~151 (280%)
226
2
38
357
128~165 (280%)
253
3
40
388
139~179 (280%)
280
4
42
421
151~194 (280%)
318
5
44
456
163~210 (280%)
355
6
46
493
177~227 (280%)
393
7
48
532
191~245 (280%)
431
8
50
573
206~264 (280%)
468
9
52
618
221~285 (280%)
520
Tổng SP
3244
 
 
Ly Hồn Thần Thương
Chủ Động
Miêu tả
Đánh mạnh đối thủ 2 lần gây 30% khả năng choáng
Yêu cầu
Ly Hồn Chấn Thương LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý
SP
1
58
1030
275~353 (175%)
675
2
60
1105
295~379 (175%)
726
3
62
1183
316~406 (175%)
813
4
64
1267
338~435 (175%)
1079
5
66
1355
362~465 (175%)
1420
6
68
1449
386~497 (175%)
1545
7
70
1629
413~531 (175%)
1670
8
72
1732
441~567 (175%)
1834
9
74