SRO - Net2E
Về trang chủ
Hệ thống kỹ năng - Châu Âu - Chiến binh
Cập nhật lúc 23-09-2014 16:06:39
 Chiến binh
 
Cuồng Phong Bộc Liệt
Chiến Binh có thể đánh bại kẻ thù bằng sức khỏe và năng lực phi thường của họ. Tuy nhiên họ cần phải rèn luyện thêm các kỹ năng chống lại thế tấn công phức tạp và phá vỡ thế phòng thủ của đối phương. Mặt khác, các Chiến Binh thường không chiến đấu một mình, họ có đồng đội, do đó họ cũng cần phải có những kỹ năng để tự bảo vệ mình và bảo vệ đồng đội. Do đó họ sử dụng chiến thuật phá vỡ nhuệ khí của đối phương hoặc thu hút sự chú ý của họ về phía mình để bảo vệ thành viên trong nhóm. Với hệ thống kỹ năng mới, những Chiến Binh tiến gần đến đối phương, nhanh chóng phá vỡ thế tấn công hoặc phòng thủ, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm.
 
 
Tập Phú
Chủ động
Miêu tả
La hét gây sự chú ý của đối phương về phía bạn
Vũ khí
Kiếm, Trọng Kiếm, Song Phủ
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
10
11
1016
9
2
16
14
1548
30
3
22
19
2198
71
4
28
24
2987
126
5
34
31
3941
199
6
40
39
5087
280
7
46
48
6460
393
8
52
59
8099
520
9
58
72
10048
675
10
64
88
12361
1079
11
70
106
15096
1670
12
76
127
18326
2164
13
82
152
22130
2975
14
88
182
26602
5338
15
94
216
31850
8373
16
100
256
37999
13174
Tổng SP
-
 
 
Tăng Cường Huyết Thủ
Chủ động
Miêu tả
Tăng tỷ lệ hồi phục HP nhưng làm giảm khả năng tấn công phép thuật của bạn bởi lúc này bạn đang cần duy trì sự sống
Vũ khí
Kiếm, Trọng Kiếm, Song Phủ
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
20
52
Tối đa HP + 583
53
2
26
67
Tối đa HP + 853
108
3
32
86
Tối đa HP + 1182
172
4
38
108
Tối đa HP + 1581
253
5
44
134
Tối đa HP + 2062
355
6
50
166
Tối đa HP + 2639
468
7
56
203
Tối đa HP + 3328
623
8
62
246
Tối đa HP + 4150
813
9
68
298
Tối đa HP + 5126
1545
10
74
359
Tối đa HP + 6282
1999
11
80
430
Tối đa HP + 7648
2494
12
86
514
Tối đa HP + 9259
4689
13
92
612
Tối đa HP + 11154
6806
14
98
726
Tối đa HP + 13381
10811
Tổng SP
-
 
 
Sát Giác
Chủ động
Miêu tả
Giúp cho một người nào đó gần bạn có thể phát hiện ra tất cả những đối tượng đánh lén dựa trên những dấu hiệu của thể lực. Không thể sử dụng kỹ năng nếu người này có level thấp hơn level của kẻ đánh lén. Không thể sử dụng kỹ năng với chính bạn và các thành viên trong nhóm của bạn
Vũ khí
Kiếm, Trọng Kiếm, Song Phủ
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
30
53
Bán kính 10.0m
Phát hiện tàng hình 3 cấp
144
2
40
77
Bán kính 11.0m
Phát hiện tàng hình 4 cấp
280
3
50
110
Bán kính 12.0m
Phát hiện tàng hình 5 cấp
468
4
60
154
Bán kính 13.0m
Phát hiện tàng hình 6 cấp
726
5
70
212
Bán kính 14.0m
Phát hiện tàng hình 7 cấp
1670
6
80
287
Bán kính 15.0m
Phát hiện tàng hình 8 cấp
2494
7
90
385
Bán kính 16.0m
Phát hiện tàng hình 9 cấp
5675
8
100
512
Bán kính 17.0m
Phát hiện tàng hình 10 cấp
13174
Tổng SP
-
 
 
Xung Kích Công Pháp
Chủ động
Miêu tả
Với một thân hình nhanh nhẹn, sự dũng cảm gan dạ và những bước chân nhẹ nhàng, bất ngờ tấn công như vũ bão vào kẻ thù làm cho họ bị choáng váng, di chuyển chậm lại
Vũ khí
Kiếm, Trọng Kiếm, Song Phủ
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công vật lý/ Đẩy lùi/ Hiệu ứng choáng
SP
1
30
79
111-136 (+46%), 40%, 3 (25%) 5s
144
2
34
93
133-163 (+46%), 40%, 4 (25%) 5s
199
3
38
108
158-193 (+46%), 40%, 4 (25%) 5s
253
4
42
125
186-228 (+46%), 44%, 5 (25%) 5s
318
5
46
144
218-266 (+46%), 44%, 5 (27%) 5s
393
6
50
166
254-310 (+46%), 48%, 5 (27%) 5s
468
7
54
190
294-359 (+46%), 48%, 6 (27%) 5s
571
8
58
216
339-414 (+46%), 52%, 6 (27%) 5s
675
9
62
246
390-476 (+46%), 52%, 7 (29%) 5s
813
10
66
280
446-545 (+46%), 56%, 7 (29%) 5s
1420
11
70
317
510-623 (+46%), 56%, 7 (29%) 5s
1670
12
74
359
580-709 (+46%), 60%, 8 (29%) 5s
1999
13
78
405
659-805 (+46%), 60%, 8 (31%) 5s
2329
14
82
457
747-913 (+46%), 64%, 9 (31%) 5s
2975
15
86
514
845-1033 (+46%), 64%, 9 (31%) 5s
4689
16
90
577
954-1166 (+46%), 68%, 9 (31%) 5s
5675
17
94
648
1075-1314 (+46%), 68%, 10 (33%) 5s
8373
18
98
726
1210-1478 (+46%), 72%, 10 (33%) 5s
10811
Tổng SP
-
 
 
Cương Thần Khiên
Chủ động
Miêu tả
Tăng khả năng phòng ngự vật lý, biến bạn trở thành mình đồng da sắt
Vũ khí
Kiếm, Trọng Kiếm, Song Phủ
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Thủ vật lý tăng thêm
SP
1
40
77
238
280
2
46
96
303
393
3
52
118
380
520
4
58
144
471
675
5
64
175
579
1079
6
70
212
708
1670
7
76
254
859
2164
8
82
304
1037
2975
9
88
363
1247
5338
10
94
432
1493
8373
11
100
512
1781
13174
Tổng SP
-
 
 
Sư Tử Đại Hống
Chủ động
Miêu tả
Hét lớn khiêu khích, lôi kéo sự chú ý của đối phương về phía bạn
Vũ khí
Kiếm, Trọng Kiếm, Song Phủ
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng thu hút
SP
1
60
231
10776
726
2
66
280
13222
1420
3
72
337
16114
1834
4
78
405
19525
2329
5
84
484
23541
3790
6
90
577
28259
5675
7
96
686
33793
9013
Tổng SP
-
 
 
Khí Thần Khiên
Chủ động
Miêu tả
Chuyển sinh lực thành sức mạnh chống lại những tấn công phép thuật của đối thủ. Tiêu hao MP, nâng cao khả năng phòng ngự phép thuật
Vũ khí
Kiếm, Trọng Kiếm, Song Phủ
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Thủ phép thuật tăng thêm
SP
1
60
154
754
726
2
66
187
927
1420
3
72
225
1132
1834
4
78
270
1374
2329
5
84
323
1660
3790
6
90
385
1995
5675
7
96
457
2389
9013
Tổng SP
-
 
 
 
Bình Chướng Thủ Vệ
Chiến Binh, những người sử dụng sức khỏe phi thường để bảo vệ đồng đội và hy sinh chính bản thân mình. Với kỹ năng này, họ cứu sống được rất nhiều đồng đội trong các trận chiến, cho phép họ bảo vệ những người khác hoặc đối mặt với nguy hiểm, tăng khả năng chiến đấu cho đội quân
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0201.jpg
Sát Hỏa Liên
Chủ động
Miêu tả
Nâng cao tinh thần đoàn kết chia sẻ của nhóm. Trong một thời gian nào đó, tạo ra một lớp bảo vệ cho một thành viên của nhóm, ngoại trừ chính bản thân bạn để những tổn thương của một thành viên có thể được san sẻ cho tất cả các thành viên trong nhóm
Vũ khí
Kiếm, Trọng Kiếm, Song Phủ
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
20
17
35%
53
2
40
39
45%
280
3
60
77
55%
726
4
80
143
65%
2494
5
100
256
75%
13174
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0202.jpg
Cơ Bình Chưởng
Chủ động
Miêu tả
Tạo lớp bảo vệ bằng tinh thần chiến binh. Khi sử dụng kỹ năng, bạn làm chuyển hướng tấn công của đối phương từ một thành viên sang phía bạn trong một quãng thời gian nào đó. Không thể sử dụng kỹ năng này với chính bản thân bạn và lớp bảo vệ sẽ biến mất khi bạn vượt quá phạm vi giới hạn mà kỹ năng có thể phát huy tác dụng
Vũ khí
Kiếm, Trọng Kiếm, Song Phủ
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
30
26
33%
144
2
36
33
36%
226
3
42
42
39%
318
4
48
51
42%
431
5
54
63
45%
571
6
60
77
48%
726
7
66
93
51%
1420
8
72
112
54%
1834
9
78
135
57%
2329
10
84
161
60%
3790
11
90
192
63%
5675
12
96
229
66%
9013
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0203.jpg
Pháp Bình Chưởng
Chủ động
Miêu tả
Tạo lớp bảo vệ bằng tinh thần chiến binh bất khuất. Khi sử dụng kỹ năng, bạn làm chuyển hướng một phần sát thương phép thuật từ một thành viên sang phía bạn trong một quãng thời gian nào đó. Không thể sử dụng kỹ năng này với chính bản thân bạn và lớp bảo vệ sẽ biến mất khi bạn vượt quá phạm vi giới hạn mà kỹ năng có thể phát huy tác dụng
Vũ khí
Kiếm, Trọng Kiếm, Song Phủ
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
40
39
36%
280
2
46
48
39%
393
3
52
59
42%
520
4
58
72
45%
675
5
64
88
48%
1079
6
70
106
51%
1670
7
76
127
54%
2164
8
82
152
57%
2975
9
88
182
60%
5338
10
94
216
63%
8373
11
100
256
66%
13174
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0204.jpg
Bảo Vệ
Chủ động
Miêu tả
Lôi kéo sự tấn công của đối thủ từ một thành viên nhóm sang phía bạn trong một khoảng thời gian nào đó
Vũ khí
Kiếm, Trọng Kiếm, Song Phủ
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
40
39
36%
280
2
46
48
39%
393
3
52
59
42%
520
4
58
72
45%
675
5
64
88
48%
1079
6
70
106
51%
1670
7
76
127
54%
2164
8
82
152
57%
2975
9
88
182
60%
5338
10
94
216
63%
8373
11
100
256
66%
13174
Tổng SP
1618
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0205.jpg
Thần Cơ Lãnh Vực
Chủ động
Miêu tả
Tạo lớp bảo vệ bằng chính khả năng phi thường của bạn, tăng khả năng phòng ngự vật lý của thành viên trong nhóm trong quãng thời gian nào đó. Không thể sử dụng kỹ năng này cho chính bản thân bạn
Vũ khí
Kiếm, Trọng Kiếm, Song Phủ
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
60
154
541
726
2
66
187
662
1420
3
72
225
806
1834
4
78
270
975
2329
5
84
323
1173
3790
6
90
385
1407
5675
7
96
457
1680
9013
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0207.jpg
Thần Pháp Lãnh Vực
Chủ động
Miêu tả
Với mục tiêu là phòng thủ, kỹ năng này tạo ra tấm chắn bảo vệ kiên cố bằng chính sức lực phi thường của các chiến binh, tăng khả năng phòng ngự phép thuật cho một đối tượng. Không thể sử dụng kỹ năng cho chính bản thân bạn
Vũ khí
Kiếm, Trọng Kiếm, Song Phủ
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
70
212
1060
1670
2
76
254
1289
2164
3
82
304
1559
2975
4
88
363
1877
5338
5
94
432
2251
8373
6
100
512
2688
13174
Tổng SP
-
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0208.jpg
Thần Thú Lãnh Vực
Chủ động
Miêu tả
Với mục tiêu là phòng thủ, kỹ năng này tạo ra tấm chắn bảo vệ kiên cố bằng chính sự bảo vệ trung thành của các chiến binh, tăng khả năng phòng ngự vật lý và phép thuật cho một đối tượng. Không thể sử dụng kỹ năng cho chính bản thân bạn
Vũ khí
Kiếm, Trọng Kiếm, Song Phủ
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
90
577
Thủ vật lý 1173 tăng thêm
Thủ phép thuật 1877 tăng thêm
5675
2
96
686
Thủ vật lý 1407 tăng thêm
Thủ phép thuật 2251 tăng thêm
9013
Tổng SP
-
 
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/03.jpg
Nhất Thủ Thống Trị
Một số Chiến Binh muốn rèn luyện và nâng cao kỹ năng phòng thủ để sử dụng chiến thuật phòng ngự chặt từ xa bằng chính sức mạnh phi thường của họ. Sức mạnh tấn công của họ có thể thấp hơn so với các Chiến Binh khác nhưng bù lại khả năng phòng ngự của họ lại rất cao. Chiến thuật này đã nâng cao danh tiếng của các Chiến Binh trên chiến trường.
 
http://images.mmosite.com/sro/images/eu/skills/warrior/0301.jpg
Nhất Thủ
Thụ động
Miêu tả
Tăng khả năng tấn công vật lý lên một mức độ nào đó. Tập trung sức mạnh cơ thể để vung thanh kiếm tấn công đối thủ. Vũ khí sử dụng là đơn kiếm
Vũ khí
Bất kỳ vũ khí nào hoặc tay không
Yêu cầu
Không có
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Hiệu ứng
SP
1
4
0
4%
2
2
8
0
8%
6
3
12
0
12%
15
4
16
0
16%
30
5
20
0
20%
53
6
24
0
24%
89
7
28
0
28%
126
8
32
0
32%
172
9
36
0
36%
226
10
40
0
40%
280
11
44
0
44%
355
12
48
0