SRO - Net2E
Về trang chủ
Hệ thống kỹ năng - Trung Hoa - Băng hệ
Cập nhật lúc 23-09-2014 15:57:56
 Băng hệ
 
 
Băng Quyết Hệ Liệt
Cơ sở rèn luyện của võ công băng hệ được chia làm 3 loại, trong đó những người thiên về công kích mạnh bắt đầu luyện từ Băng Quyết. Băng Quyết có thể làm cho khí băng truyền vào vũ khí, đồng thời với việc làm tăng sức công kích cũng sẽ làm cho kẻ địch hóa băng hoặc bị thương vì lạnh. Kĩ xảo này được chia thành bốn tầng, tầng càng cao càng có thể tự nắm chắc thời gian và lượng khí vào, nội công cũng mất đi càng nhiều.
 
 
Băng Quyết Hệ Liệt
Chủ Động
Miêu tả
Đưa khí băng vào vũ khí, làm kẻ địch đóng băng hoặc giá lạnh.
Đóng băng xác suất 5%
Tê cóng xác suất 25%
Yêu cầu
 
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công phép thuật/Uy lực
SP
1
5
52
13~19 (100%)  30
2
2
7
63
15~23 (100%)  34
5
3
9
75
18~28 (100%)  38
7
4
11
88
22~32 (100%)  42
12
5
13
101
25~37 (100%)  46
18
6
15
116
28~43 (100%)  50
24
7
17
132
32~48 (100%)  54
35
8
19
149
35~55 (100%)  58
47
9
21
166
41~61 (100%)  62
62
Tổng SP
212
 
 
Băng Ngọc Quyết
Chủ Động
Miêu tả
Đưa khí băng vào vũ khí, làm kẻ địch đóng băng hoặc giá lạnh.
Đóng băng xác suất 5%
Tê cóng xác suất 25%
Thời gian duy trì(s) 5s
Yêu cầu
Băng Quyết Hệ Liệt LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công phép thuật/Uy lực
SP
1
25
206
50~76 (100%)   70
98
2
27
228
56~84 (100%)   74
117
3
29
251
61~92 (100%)   78
135
4
31
275
67~101 (100%)   82
158
5
33
302
74~111 (100%)   86
185
6
35
329
81~121 (100%)   90
212
7
37
359
88~132 (100%)   94
239
8
39
391
96~144 (100%)   98
266
9
41
424
104~156 (100%)   102
299
Tổng SP
1709
           
 
 
Băng Hà Quyết
Chủ Động
Miêu tả
Đưa khí băng vào vũ khí, làm kẻ địch đóng băng hoặc giá lạnh.
Đóng băng xác suất 5%
Tê cóng xác suất 25%
Thời gian duy trì(s) 7s
Yêu cầu
Băng Ngọc Quyết LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công phép thuật/Uy lực
SP
1
45
497
122~183 (100%)   110
374
2
47
537
132~197 (100%)   114
412
3
49
580
142~213 (100%)   118
449
4
51
624
153~229 (100%)   122
494
5
53
672
165~247 (100%)   126
546
6
55
723
177~266 (100%)   130
597
7
57
776
190~285 (100%)   134
649
8
59
833
204~306 (100%)   138
700
9
61
892
219~328 (100%)   142
770
Tổng SP
4991
 
 
Băng Vân Quyết
Chủ Động
Miêu tả
Đưa khí băng vào vũ khí, làm kẻ địch đóng băng hoặc giá lạnh.
Đóng băng xác suất 5%
Tê cóng xác suất 25%
Thời gian duy trì(s) 7s
Yêu cầu
Băng Hà Quyết LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công phép thuật/Uy lực
SP
1
65
1023
251~376 (100%)   150
1358
2
67
1094
268~402 (100%)   154
1482
3
69
1169
286~429 (100%)   158
1607
4
71
1248
306 ~ 459 (100%)   162
1752
5
73
1332
326 ~ 489 (100%)   166
1917
6
75
1420
348 ~ 522 (100%)   170
2082
7
77
1513
371 ~ 556 (100%)   174
2247
8
79
1612
395 ~ 592 (100%)   178
2412
9
81
1716
420 ~ 631 (100%)   182
2600
10
83
1826
447 ~ 671 (100%)   186
3091
11
85
1942
476 ~ 714 (100%)   190
3927
12
87
2064
506 ~ 759 (100%)   194
4847
13
89
2194
537 ~ 806 (100%)   198
5507
14
91
2330
537 ~ 806 (100%)   198
5931
15
93
2473
571 ~ 856 (100%)   198
7087
Tổng SP
 
 
 
 
Băng Khí Quyết
Chủ Động
Miêu tả
Đưa khí băng vào vũ khí, làm kẻ địch đóng băng hoặc giá lạnh.
Đóng băng xác suất 5%
Tê cóng xác suất 25%
Thời gian duy trì 7s
Yêu cầu
Băng Vân Quyết LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Công phép thuật/Uy lực
SP
1
98
2867
606~909 (100%)   216
10811
2
100
3040
702~1054 (100%)   220
13174
Tổng SP
 
 
 
 
Băng Khí Hộ Thể Hệ Liệt
Cơ sở rèn luyện thứ hai thường dung cho những người muốn nâng cao khả năng phòng ngự. Băng Khí Hộ Thể thông qua việc điều chỉnh một cách phù hợp khí và nội công của bản thân, từ đan điền vận ra khí siêu cường, da trở nên cứng như sắt thép.
 
 
Băng Khí Hộ Thể
Chủ Động
Miêu tả
Thi triển Băng Công, tăng sức phòng ngự vật lý
Yêu cầu
 
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Phòng thủ vật lý
Thời gian duy trì (s)
SP
1
8
72
+2
335
6
2
10
85
+2
345
9
3
12
98
+3
355
15
4
14
113
+3
365
21
5
16
129
+4
375
30
6
18
146
+4
385
41
7
20
164
+5
395
53
8
22
183
+5
405
71
9
24
204
+6
415
89
Tổng SP
335
             
 
 
Băng Sương Hộ Thể
Chủ Động
Miêu tả
Thi triển Băng Công, tăng sức phòng ngự vật lý
Yêu cầu
Băng Khí Hộ Thể LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Phòng thủ vật lý
Thời gian duy trì (s)
SP
1
28
249
+7
436
126
2
30
274
+8
446
144
3
32
300
+8
456
172
4
34
328
+9
466
199
5
36
358
+10
476
226
6
38
390
+11
486
253
7
40
424
+12
496
280
8
42
460
+13
506
318
9
44
498
+14
516
355
Tổng SP
2073
             
 
 
 
Băng Nhược Hộ Thể
Chủ Động
Miêu tả
Thi triển Băng Công, tăng sức phòng ngự vật lý
Yêu cầu
Băng Sương Hộ Thể LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Phòng thủ vật lý
Thời gian duy trì (s)
SP
1
48
581
+16
536
431
2
50
627
+18
547
468
3
52
675
+19
557
520
4
54
726
+20
567
571
5
56
780
+22
577
623
6
58
837
+24
587
675
7
60
898
+42
597
726
8
62
962
+45
607
813
9
64
1030
+48
617
1079
Tổng SP
5906
             
 
 
Băng Hàn Hộ Thể
Chủ Động
Miêu tả
Thi triển Băng Công, tăng sức phòng ngự vật lý.
Yêu cầu
Băng Nhược Hộ Thể LV9
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Phòng thủ vật lý
Thời gian duy trì (s)
SP
1
68
1178
+55
637
1545
2
70
1258
+59
647
1670
3
72
1343
+63
657
1834
4
74
1432
+67
668
1999
5
76
1527
+72
678
2164
6
78
1627
+76
688
2329
7
80
1733
+81
698
2494
8
82
1844
+86
708
2975
9
84
1962
+92
718
3790
10
86
2086
+98
728
4689
11
88
2217
+104
738
5338
12
90
2355
+132
748
5675
13
92
2501
+141
748
6806
14
94
2654
+149
748
8373
15
96
2816
+158
748
9013
Tổng SP
 
             
 
 
 
Hàn Khí Đạn Hệ Liệt
Loại tu luyện cơ sở thứ 3, thể hiện rõ nhất đặc điểm võ công của băng hệ. Phóng kết tinh của băng đến vị trí rất xa của kẻ địch khiến chúng di chuyển khó khăn, lại có tác dụng hỗ trợ cho các môn võ công khác. Giá trị sử dụng của chiêu này không thể xem nhẹ, những người học võ công trong thiên hạ đều cần phải luyện chiêu này.
 
 
Băng Cầm Hàn Khí
Chủ Động
Miêu tả
Tấn công từ xa bằng hàn khí, làm kẻ địch bị giá lạnh
Xác suất bị tê cóng 100%
Yêu cầu
 
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Uy lực tê cóng
SP
1
12
98
44
15
2
15
121
50
34
3
18
146
56
41
4
21
173
62
62
5
24
204
68
89
6
27
237
74
117
Tổng SP
348
 
 
Băng Nhiếp Hàn Khí
Chủ Động
Miêu tả
Tấn công từ xa bằng hàn khí, làm kẻ địch bị giá lạnh
Xác suất bị tê cóng 100%
Yêu cầu
Băng Cầm Hàn Khí LV6
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Uy lực tê cóng
SP
1
32
300
84
172
2
35
343
90
212
3
38
390
96
253
4
41
442
102
299
5
44
498
108
355
6
47
559
114
412
Tổng SP
1703
 
 
Băng Hồn Hàn Khí
Chủ Động
Miêu tả
Tấn công từ xa bằng hàn khí, làm kẻ địch bị giá lạnh
Xác suất bị tê cóng 100%
Yêu cầu
Băng Nhiếp Hàn Khí LV6
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Uy lực tê cóng
SP
1
52
675
124
520
2
55
753
130
597
3
58
837
136
675
4
61
930
142
770
5
64
1030
148
1079
6
67
1139
154
1482
Tổng SP
5123
 
 
Băng Tâm Hàn Khí
Chủ Động
Miêu tả
Tấn công từ xa bằng hàn khí, làm kẻ địch bị giá lạnh
Xác suất bị tê cóng 100%
Yêu cầu
Băng Hồn Hàn Khí LV6
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
Uy lực tê cóng
SP
1
72
1343
164
1834
2
75
1479
170
2082
3
78
1627
176
2329
4
81
1788
182
2600
5
84
1962
188
3790
6
87
2150
194
4847
7
90
2355
200
5675
8
93
2576
206
7087
9
96
2816
212
9013
10
99
3075
218
12765
Tổng SP
 
 
 
 
Băng Bích Thuật Hệ Liệt
Băng Khí Hộ Thể thông qua việc tăng cường tố chất cơ thể để nâng cao khả năng phòng ngư. Băng Bich Thuật là một môn tuyệt học có độ khó cao của bức tường phòng ngự được hình thành bên ngoài cơ thể. Chỉ trong nháy mắt,tại bất cứ vị trí nào đều có thể ngưng kết được nước, dùng công lực lạnh nhất của mình để làm nước đóng băng, tạo nên bức tường băng.
 
 
Tinh Thủy Băng Bích
Chủ Động
Miêu tả
Tạo bức tường băng hấp thụ sức tấn công vật lý
Yêu cầu
 
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
HP
Hấp thụ vật lý
MP/5
SP
1
17
165
824
11
41/5
35
2
20
197
983
14
49/5
53
3
23
232
1159
17
58/5
80
4
26
271
1353
20
68/5
108
5
29
313
1567
23
78/5
135
6
32
360
1801
26
90/5
172
Tổng SP
583
 
 
Thiên Sơn Băng Bích
Chủ Động
Miêu tả
Tạo bức tường băng hấp thụ sức tấn công vật lý
Yêu cầu
Tinh Thủy Băng Bích LV6
Cấp độ kỹ năng
Cấp độ tuyệt kỹ
MP
HP
Hấp thụ vật lý
MP/5
SP
1
37
449
2244
31
112/5
239
2
40
509
2544
34
127/5
280
3
43
574
2872
37
144/5
336
4
46
646
3230
40
162/5
393
5
49