SRO - Net2E
Về trang chủ
Hướng dẫn bật chức năng giao dịch bằng tay trong game
Cập nhật lúc 15-12-2014 14:04:27
 HƯỚNG DẪN BẬT CHỨC NĂNG GIAO DỊCH BẰNG TAY TRONG GAME


1.      Nhấn nút ESC để bật bảng lựa chọn tính năng hệ thống.

2.      Chọn Lựa Chọn 

 
3.      Bật sang tab Thiết Lập4.      Stick vào dòng Danh sách các hành động

 

 
5.      Chọn Đồng ý


 

6.      Khi muốn giao dịch với người chơi khác , chỉ cần click chuột phải vào người đó và chọn Trao đổi  là có thể tiến hành giao dịch.Sau đó vui lòng kiểm tra lại kỹ các vật phẩm, giá tiền (gold) và nhấn nút giao dịch để hoàn tất quá trình giao dịch.